Znate li da li na ovim kanalim ima emisija o kravama ?
Odnosno , o jakim kravama muzarama sa kojima se ljudi bore da im izmuzu
mlijeko , a one isto ne daju ; rukama ili muzilicom ?