Vavilonska kula

Steinadler

Poznat
Moderator
Poruka
7.874
vavilonska-kula-sp.jpg


Ako uzmemo u obzir, da su ljudi metaforično gledajući kao Vavilonske kule koje se grade od temelja na gore, teže ka stalnoj konstrukciji (znanju), ali ta visina, konstrukcija (znanje), je beskonačno, dakle, nikada ne može biti sagradjeno, sveznajuće.
Ono što je po današnjoj definiciji tj. po ljudskoj fantaziji sveznajuće, je Bog.
Dakle, mi znamo da nikada nećemo dostići sveznanje, nikada nećemo biti sagradjeni, ali sa druge strane, na tom putu unapred znamo da će se čitava konstrukcija urušiti! Tu dolazimo do besmisla same gradnje i koncepta iste, čemu sve to privremeno, da li nam je potrebna vječnost da bi imalo smisla?
Dakle, ljudska civilizacija je očigledno kroz fantaziju Boga, i vječnog zagrobnog života, dala smisao, kojeg u suštini u stvarnosti nema!
Elem, pitanje ove teme će biti, koje nam je to znanje (konstrukcija) na ovom putu besmisla najpotrebnije i zašto?
 
Pogledajte prilog 1346437

Ako uzmemo u obzir, da su ljudi metaforično gledajući kao Vavilonske kule koje se grade od temelja na gore, teže ka stalnoj konstrukciji (znanju), ali ta visina, konstrukcija (znanje), je beskonačno, dakle, nikada ne može biti sagradjeno, sveznajuće.
Sveznanje ili Konačna istina o postojanju materije, života i Svemira je tako prosto da to i malo inteligentnije dete može da razume. To Sveznanje nije skriveno od čoveka. To Sveznanje mi od uvek nosimo u sebi. Treba samo malo mućnuti glavom i ono je tu. Treba samo da odgovorimo na tri osnovna egzistencijalna pitanja: ŠTA postoji, KAKO i ZAŠTO. Onaj ko je sposoban da postavi ova tri pitanja, sposoban je da na njih i odgovori, jer on je taj koji postoji i koji zna i kako i zašto postoji.
Ono što je po današnjoj definiciji tj. po ljudskoj fantaziji sveznajuće, je Bog.
To je tačno i da bi i ti postao taj sveznajući Bog, potrebno je samo da se setiš da si ti sam - Bog.
Dakle, mi znamo da nikada nećemo dostići sveznanje, nikada nećemo biti sagradjeni, ali sa druge strane, na tom putu unapred znamo da će se čitava konstrukcija urušiti!
Hoće, konstrukcija će da se uruši, ali onaj ko konstrukciju gradi nikada ne može ni da nastane, ni nestane, tj, ni da se sagradi, ni uruši, a to si ti sam - Bog.
Tu dolazimo do besmisla same gradnje i koncepta iste, čemu sve to privremeno, da li nam je potrebna vječnost da bi imalo smisla?
Šta je večnost? Ako si danas ručao pasulj, to je za tebe imalo smisla jer si bio gladan. Ali to "danas", bude i prođe i nika se više ne ponovi. I to nije nikakva tragedija. Jer posle tog "danas" dolazi ono što zovemo "sutra", kada ćeš opet da budeš gladan i opet ćeč da ručaš pasulj i to će opet za tebe da ima smisla. I to če tako beskonačno da se ponavlja i to ponavljanje će uvek da ima smisla. Kakvu pouku iz ovoga možemo da izvučemo? Možemo da izvučemo pouku o večnosti, koja glasi da večnost nije nešto što bi moglo večito da traje, već nešto što je sposobno večito, uvek na isti načihn, da se ponavlja. A to si ti sam - nestvrorivi i neuništivi Bog, koji sebe zoveš imenom "JA".
Dakle, ljudska civilizacija je očigledno kroz fantaziju Boga, i vječnog zagrobnog života, dala smisao, kojeg u suštini u stvarnosti nema!
Naravno da Bog nije fantazija i naravno da ga ima. Kad god izgovoriš reč "JA", to se iz tebe i u tebi oglasio Bog. Šta god da kažeš i šta god da radiš, ti pomoću te svoje radnje dokazuješ samome sebi, Boga, u samome sebi. Isto onako kako je to Dekart, još pre 400 godina, pomoću svoje radnje mišljenja dokazao samome sebi da on kao Bog POSTOJI, rekavši: "Mislim, dakle postojim".
Elem, pitanje ove teme će biti, koje nam je to znanje (konstrukcija) na ovom putu besmisla najpotrebnije i zašto?
Čovek je živo i svesno biće i da bi mogao da zna ko je on i šta je, najpotrebnije mu je da zna KO ili ŠTA je Svest, KAKO ona postoji i ZAŠTO. Jer upravo ono što se podrazumeva pod rečju i pokmom "Svest" je ono isto što se podrazumeva pod rečju i pojmom "BOG". Do danas, nauka nije uspela apsolutno ništa da sazna o postojanju Svesti, isto kao ni svetske religije o Bogu. Ali od danas više nije i neće da bude tako. Došlo je vreme da ljudi o postojanju Svesti, tj. Boga, a time ujedno i o postojanju sebe samih, saznaju apsolutno sve. Došlo je vreme da ZNANJE zameni sve vrste raznih vera i verovanja koje su do danas vladale svetom i da od danas ZNANJE počne da vlada svetom.

Sve što treba znati o Svesti, tj, o Bogu, izrečeno je ovde:

 
Ko pletilja ona stara, dan sto plete noc opara... Takvo je ljudsko saznanje i nauka, uvek dodje neko novo koje promeni ono prethodno. ;)
Al neka saznanja su kanda trajna. :) Vezuje ih zajednicka nit, mozda bas gore opisana `karika koja nedostaje`. :cool:
 
Ko pletilja ona stara, dan sto plete noc opara... Takvo je ljudsko saznanje i nauka, uvek dodje neko novo koje promeni ono prethodno. ;)
Al neka saznanja su kanda trajna. :) Vezuje ih zajednicka nit, mozda bas gore opisana `karika koja nedostaje`. :cool:
Tako je Black. Jedina karika koja je nedostajala je rešrnje postojanja Svesti, koja je temelj svega - ona je i materija i život i Svemir i Bog. Uz pomoć svojih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji, ona je svemoćna i sveznajuća - ona može, hoće i čini SVE. Svi ljudi na svetu znaju da Svest postoji, ali kako i zašto, po kojem prirodnom zakonu i po kojoj logici, to do danas nismo znali. Sada je i na ta pitanja orgumentovano i logički odgovoeno. Ti odgovori u sebi sadrže sve ono čime su se do danas neuspešno i na štetu sveta, bavilla svetska nauka, filozofija, svetske ideologije, politike, kao i religije. Pa sada u skladu sa ovim odgovorima svet može da počne da se usklađuje sa prirodom i njenim zakonima, a time ujedno i sa samim sobom i tako se spasi od nedorečenih ili pogrešnih svetskih nauka, filozofija, ideologija, politika i religija po čjim rešenjima svet nezaustavljivo srljao u propast.
 
Bog koji zdere pasulj svaki dan... :mrgreen: :lol: :cool:
Prvo postoji Bog-Pasulj, pa tek onda Bog-Čovek. Nije čovek stvorio Boga-Pasulja, već Bog-Pasulj Boga-Čoveka. Čovek nikada ne bi mogao da postane Bog da nije ždrao Pasulj.

Kad na plaži gradiš kulu od peska, ta kula je i dalje, pesak, kao što je bila pesak i pre nego je postala kula. Kao što je i Čovek, koji je napravljen od Pasulja i dalje, Pasulj, kao što je bio i pre nego je postao Čovek. Iz kojega će, kada umre, pa ga zakopaju u zemlju, ponovo da nikne pasulj.

Takva je Svest, tj. Bog. Ona sve zna, sve hoće i sve može. Uz pomoć svojih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji - naprezanja, kretanja, opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja - ona bez problema može da se samopreobrazi u pesak. A kada postane pesak, bez problema može da se samopreobrazi u kulu ili pasulj. A kada postane pasulj, bez problema može da se samopreobrazi u čoveka. A iz čoveka, ponovo nazad u pesak, kad čovek umre i zakopaju ga u zemlju. Pa ponovo iz zemlje u pasulj itd. beskonačno iz oblika u oblik.

Neka ovo opovrgne neko, ako može? Ovo je prava nauka - NAUKA O SVESTI I NJENIH SEDAM SPOSOBNOSTI - a ne ono što nam nudi svetska nauka, filozofija, svetske religije ili ideologije i politike.,
xjpg.1164611.jpg
 

Prilozi

  • xjpg.1164611.jpg
    xjpg.1164611.jpg
    3,3 KB · Pregleda: 3
Malo odlazite u solipsizam, kolega... :cool:
Pogrešno razmišljaš, "kolega". Pokušavaš ovo što ja pričam da strpaš u neki od već postojećih filozofskih pravaca, a to nije moguće. Zato što sve ovo što ja pričam, nije filozofija, već iskustveno (emoirijski) proverljiva i do kraja logički objašnjiva i razumljiva NAUKA. Nauka o jedinoj prirodnj silii pojavi koja postpji, koja je od sebe same sagradila ceo Svemir i život u njemu. Koju su fizičari nazvali imenom "ENERGIJA", a ja imenom "SVEST". Zato sam "Energiju" nazvao imenom "Svest", što Energija nije samo sila koja raspolaže fizičkim sposobnostima naprezanja i kretanja, već i psihičkim sposobnostima opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog svog naprezanja i kretanja. Jer ovih pet psihučkih sposobnosti su sposobnosti one prirodne sile koju zovemo imenom "Svest". U prirodnim naukama i psihologiji postoje dokazi da ono koje zovemo imenom "energija", raspolaže sa ovih pet psihičkih sposobnosti, pa prema tome, ne ostaje nam drugo već da zaključimo da je Energija - Svest. Da nije tako, evolucija Energije Svemira ne bi bila moguća. Da Energija, sem fizičkih sposobnosti naprezanja i kretanja, ne raspolaže i psihičkim sposobnostima opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja, ona nikada ne bi mogla, putem samoorganizovanja svojih delova i čestica da sagradi, ni jednu od materijalnih formi od kojih se sastoji Svemir, a kamo li jedan nezamislivo savršen ljudski organizam unutar utrobe majke. Dakle, ceo Svemir i čoveka u Svemiru, nije stvorio nikakav Bog, već napregnuta i pokrenuta Svest, od sebe same, po načinu SAMOORGANIOVANJA svojih delova i čestica, sve uz pomoć svojih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji. Naravno, ko želi, Svest može da zove i imenom Bog, jer upravo Svest je ta koja raspolaže svim onim osobimanam koje svetske religije pripisuju Bogu. Te božanske osobine su nestvorivost, večnost, sveznanje i svemoćnost. Tim Božanskim osobinama može da raspolaže samo ono koje raspolaže sa sedam gore navedenih fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji,a to je, naravno, Svest. I tih sedam sposobnosti i radnju su ono što ima značenje ZAKONA SVEUKUPNOG POSTOJANJA. Pomoću njih je moguće sve, a bez njih be bi bilo moguće ništa. I to, kao što sam već rekao, nije više, ni filozofija, ni religija, već čista, empirijski i eksperimentalno proverljiva i do kraja logički objašnjiva i razumljiva N A U K A. I oko toga više pogađanja nema. Gotovo je. To je KONAČNA ISTINA o postojanju materije, života i Svemira. U okviru ove N A U K E je rešeno sve što do danas nije moglo da se reši u okviru prirodnih nauka, psihologije, svetskih religija, filozofije, kao ni u okviru svetskih ideologija i politika, pa sve ove F A L I Č N E, tj. nedorečene oblasti ljudskog znanja mogu i da se ugase.
 
Ostajem pri stanovistu da cirkulisete u svojstvenom solipsizmu, kolega (buduci da je svaki takav, ako ne vec i - samosvojstven;)). Nauka je spoznaja neceg malo daljeg i smislenijeg, sadrzajnijeg od (Licne) Divinizacije Svesti, mehanizam na koji svest (ili energija kako je tumacite) utice na materiju i vice versa tek je predstojeci (uostalom visevekovni) zadatak Nauke, koju vi tumacite na porilicno sveden, neobrazlozen, sadrzajno izlisan, solipsisticki nacin. ;) :cool: Stavite si prst na uvazeno celo.:P
Nauku ste poprilicno ispraznili od sadrzine, misleci da joj time cinite ustupak i dajete smisao. :) Mislim da vas ona sustinski i ne interesuje. ;) U solipsizmu, svi spoljni fenomeni koriste se tek kao formalisticka (citati: povrsna) ilustracija neke `blistave` unutrasnje teze koja moze ici u beskraj i unatrag, a da zapravo nista ne dodiruje niti objasnjava. To je i ovde slucaj...Stoga, bezvezna je tvrdnja da se ovde nastoji nesto "strpati" u kategoriju postojecih filozofskih pravaca, buduci da solipsizam sam po sebi vec i predstavlja voljnu odsecenost od bilo cega slicnog, a da pritom ne znaci da "ljubav prema mudrosti" ne ume prepoznati i u njemu ono nesto sto vredi i sto ima smisla, zato sto je kao takva neogranicena:heart:; pa ipak u ovom slucaju ona bi svakako prepoznala samo i jedino solipsisticki obrazac bez ikakve nove i znacajne sadrzine, prema tome - ecco... :cool: Ovim je moja diskusija na ovu divergenciju sa osnovne teme zavrsena.

:hvala: :cool:
 
Ostajem pri stanovistu da cirkulisete u svojstvenom solipsizmu, kolega (buduci da je svaki takav, ako ne vec i - samosvojstven;)). Nauka je spoznaja neceg malo daljeg i smislenijeg, sadrzajnijeg od (Licne) Divinizacije Svesti, mehanizam na koji svest (ili energija kako je tumacite) utice na materiju i vice versa tek je predstojeci (uostalom visevekovni) zadatak Nauke, koju vi tumacite na porilicno sveden, neobrazlozen, sadrzajno izlisan, solipsisticki nacin. ;) :cool: Stavite si prst na uvazeno celo.:P
Nauku ste poprilicno ispraznili od sadrzine, misleci da joj time cinite ustupak i dajete smisao. :) Mislim da vas ona sustinski i ne interesuje. ;) U solipsizmu, svi spoljni fenomeni koriste se tek kao formalisticka (citati: povrsna) ilustracija neke `blistave` unutrasnje teze koja moze ici u beskraj i unatrag, a da zapravo nista ne dodiruje niti objasnjava. To je i ovde slucaj...Stoga, bezvezna je tvrdnja da se ovde nastoji nesto "strpati" u kategoriju postojecih filozofskih pravaca, buduci da solipsizam sam po sebi vec i predstavlja voljnu odsecenost od bilo cega slicnog, a da pritom ne znaci da "ljubav prema mudrosti" ne ume prepoznati i u njemu ono nesto sto vredi i sto ima smisla, zato sto je kao takva neogranicena:heart:; pa ipak u ovom slucaju ona bi svakako prepoznala samo i jedino solipsisticki obrazac bez ikakve nove i znacajne sadrzine, prema tome - ecco... :cool: Ovim je moja diskusija na ovu divergenciju sa osnovne teme zavrsena.

:hvala: :cool:
 
Ostajem pri stanovistu da cirkulisete u svojstvenom solipsizmu, kolega (buduci da je svaki takav, ako ne vec i - samosvojstven
Solipsizam je filozofsko verovanje da postoji samo osoba i njeno iskustvo. (Wikipediya). Ovo o čemu ja pričam, nema nikakve veze sa "osobom i njenim iskustvom". Ovde je reč o iskustvu koje svaka osoba može da stekne, ne o sebi i svom iskustvu o sebi, već o iskustvu koje osoba može da stekne o materiji, životu i Svemiru. To je čisto naučan, tj. empirijski pristup izučavanja postojanja materije života i Svemira. Koji je već sadržan u otkriću tvrdnji fizičara i biologa da postoji samo energija i informacija. Što je ravno tvrdnji da postoji samo sedam fizičkih i psihičkih radnji, imajući na umu da se energija uvek manifestuje kao fizička radnja naprezanja i kretanja, a informacija kao psihička radnja opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog naprezanja i kretanja. Pa ti sada sam pokušaj da nam odgovoriš na pitanje: KO ili Šta je taj koji raspolaže sposobnostima da tih sedam fizičkih i psihičkih radnji vrši, s obzirom da je logično da fizičke i psihičke radnje mogu i da nastaju i nestaju, tj i počinju i završavaju i da kao takve ne mogu postojati same po sebi bez VRŠIOCA (Svesti_Boga) koji ih vrši. Koji, kad prestane da ih vrši, energija, život i Svemir nestaju kao da ih nikada nije ni bilo. Ostaje samo KVANTNI VAKUUM, prostor bez materije, tj. bez energije, života i Svemira.
Nauka je spoznaja neceg malo daljeg i smislenijeg, sadrzajnijeg od (Licne) Divinizacije Svesti, mehanizam na koji svest (ili energija kako je tumacite) utice na materiju i vice versa tek je predstojeci (uostalom visevekovni) zadatak Nauke, koju vi tumacite na porilicno sveden, neobrazlozen, sadrzajno izlisan, solipsisticki nacin.
;)
:cool:
Stavite si prst na uvazeno celo.
Nauka skoro da i nema nikakvu bitnu sadržinu. Da bi se saznala Istina o postojanju stvarnosti, potrebno je da se odgovori na tri osnovna egzistencijalna pitanja: ŠTA postoji, KAKO i ZAŠTO. Nauka koja je ograničena na svoju empirijsku metodu po kojoj je istinito samo ono što je opažljivo, merljivo i eksperimentom dokažljivo, usmerila je sebe na traženje odgovora samo na pitanje ŠTA POSTOJI i ona je, sa otkrićem da samo energija i informacija, postoji, dostigla svoj maksimum. A to nije dovoljno da bi znali i odgovore na pitanja ŠTA su energija i informacija, KAKO energija i informacja postoje i ZAŠTO. Drugim rečima, nauka nema odgovor na pitanje kako je uopšte moguće da energija i informacija postoje. Nučnici još uvek nisu čak shvatili da energija i informacija i nemaju značenje postojanja, jer i energija i informacija su samo fizičke i psihičke radnje koje ne mogu da postoje bez VRŠIOCA koji te radnje vrši. Naučnici još uvek ne znaju da taj vršilac uopšte i postoji, a kamo li da su ga identifikovali i objasnili, tj. odgovorili na pitanja ŠTA je ON, KAKO i ZAŠTO ON postoji? I još i ovo neka ti je na znanje, a to je da nije ispravno reći tako kao si ti rekao da Svest utiče na materiju i materija na Svest, Zato što ne postoji nikakva matererija. Postoji samo Svest koja se napreže i kreće ili ne napreže i ne kreće. U vreme kad se napreže i kreće, opažamo je kao materiju, tj. energiju i zovemo je imenom "energija". Kad se ne napreže i ne kreće, Svest je tada ono što fizičari zovu imenom "kvantni vakuum". koji je za fizičare isto što i NIŠTA. Naravno fizičari su svesni da kvantni vakuum nije ništa, već nešto. Oni pretpostavljaju da je kvantni vakuum polje mirujuće energije i sada muku muče, tj. eksperimentišu, ne bi li nekako uspeli da pokrenu kvantni vakuum i tako iz njega dobiju neograničene količine besplatne energije. No oni i dalje pojma nemaju šta je kvantni vakuum. Ne znaju da je kvantni vakuum polje mirujuće, nematerijalne Svesti. Trenutak kad se neka čestica kvantnog vakuuma napregne i pokrene i postne opažljiva, merljiva i eksperimentom dokažljiva, fizičari zovu imenom "nulta tačka". i kažu da od trenutka kada se neka energetska čestica pojavi u kvantnom vakuum, da tada o njoj znaju sve, a pre toga, tj. pre njenog pojavljivanja, ne znaju ništa. A zapravo, oni o njoj ni kad se ona pojavi i kad je izmere i opišu i dalje ne znaju ništa. Ne zaju da je ona delić napregnute i pokenuta Svesti, koja je sposobna, ne samo da se napreže i kreće, več da to svoje naprezanje i kretanje i opaža i oseća i pamti i misli o njemu i razume ga. Prema tome, nemoj da uzdižeš i veličaš nauku koja do dana nije uspela da objasni apsolutno ništa. Objašnjenje nije uspeti registrovati neki fenomen, izmeriti ga, opisati način njegovog ponašanja i imenovati ga, već značenje objašnjenja ima samo to kada uspe da se pronađe logika po kojoj je postojanje tog fenomena uopšte moguće. Nauka koja takav odgovor još uvek nema, samo jedan malo drugačiji oblik religije.
Ovim je moja diskusija na ovu divergenciju sa osnovne teme zavrsena.
Ne možeš sada da odustaneš od dalje rasprave jer još uvek nisi dao svoje, tj. naučno objašnjenje i dogovor na pitanje ŠTA su energija i informacija, KAKO su oni mogući i ZAŠTO uopšte postoje. Bez odgovora na ova tri pitanja nauka, koja pomoću materije, tj. energije, pokušava da objasni sve, a energiju ne zna da objasni, isto je što i religija, koja pomoću Boga objašnjava sve, a Boga ne zna da objasni.
 
Ne možeš sada da odustaneš od dalje rasprave jer još uvek nisi dao svoje, tj. naučno objašnjenje i dogovor na pitanje ŠTA su energija i informacija, KAKO su oni mogući i ZAŠTO uopšte postoje.
Odgovor na sve upitano je prost i jednostavan: "Ne znam." :) Verujem da ga i ti delis. ;) Nikola Tesla je bio naucnik na tragu tih pitanja, pa opet, nije tvrdio da im zna i poreklo i ishodiste, vec ih je istrazivao i prilicno dobro obrazlozio. Naravno, Tesla je genije, a nauka sveljudska oblast, no sto je jedan covek mogao da ucini na tom polju - ucinio je, a da ni u kom slucaju nije postao talac nekakvog solipsizma, za kog i dalje tvrdim da predstavlja pretnju vasim naporima...hajde da kazemo: pola-pola. :cool:
 
ali neka prva asocijacija je ustvari moja preporuka za čitanje istorije starog sveta od oca istorije Herodota..
ako se istorija čita bez uputstva za upotrebu onda ona služi za manipulaciju.
zbog toga, ako ne znate šta i kako i čemu služi istorija - nemojte je ni koristiti jer ćete zažaliti

Ono što je po današnjoj definiciji tj. po ljudskoj fantaziji sveznajuće, je Bog.
i pogrešno (po meni) sveznajući i umni je kosmos, a bog je u nama!
Ostaje samo KVANTNI VAKUUM, prostor bez materije, tj. bez energije, života i Svemira.
ovo nije tako 100%. jer ako nešto vidimo kao prazno, to ne mora da znači da je prazno!
reč "kvantni" koriste prevaranti u zadnje vreme.. ali neka.
to što vidimo bez materije ipak ima etar (gradivno sredstvo duhovnog sveta, radio talasa, svetlosti...)
Da bi se saznala Istina o postojanju stvarnosti, potrebno je da se odgovori na tri osnovna egzistencijalna pitanja: ŠTA postoji, KAKO i ZAŠTO.
nemojte se truditi da odgovorite na ova pitanja - ona služe da zarobe čoveka u pitanjima i logici a da se ovaj ne osvesti šta mu i ko vlada nad njim.
 
Odgovor na sve upitano je prost i jednostavan: "Ne znam." :) Verujem da ga i ti delis. ;) Nikola Tesla je bio naucnik na tragu tih pitanja, pa opet, nije tvrdio da im zna i poreklo i ishodiste, vec ih je istrazivao i prilicno dobro obrazlozio. Naravno, Tesla je genije, a nauka sveljudska oblast, no sto je jedan covek mogao da ucini na tom polju - ucinio je, a da ni u kom slucaju nije postao talac nekakvog solipsizma, za kog i dalje tvrdim da predstavlja pretnju vasim naporima...hajde da kazemo: pola-pola. :cool:
Ja razumem šta ti pričaš, ali ti ne razumeš šta ja pričam. Sa stanovišta tvog znanja i obrazovanja, ovo što ja pričam, liči na solipsizam, jer ja pričam o Svesti, za koju mnogi veruju da je samo ćoveku i ljudskom mozgu svojstvena. Na to dodajući tvdnju da je sve što postoji Svest.

Ali ti ne primećuješ da ta moja tvrdnja, da je sve Svest, prelazi okvire filozofije solipsizma, završavajući sa naučno, empirijski, proverljivim, neoborivim dokazima i logukom da je energija od koje je sagrađen ceo Svemir i život u njemu - Svest.

Ti dokazi i logika su bezbrojni i ogledaju se u apsolutno svemu što se u Svemiru dešava i što postoji. Svode se samo na sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji (naprezanje, kretanje, opažanje, osećanje, pamćenje, mišljenje i razumevanje), sem kojih u Svemiru ničeg drugog nema i od kojih je ceo Svemir sagrađen. Naučni dokazi postoje da sa tih sedam sposobnosti ne raspolaže samo ćovek, već apsolutno sve što postoji. Kad govorimo o pojmu "sve što postoji", to se u prvom redu odnosi na energiju od koje je sve u Svemiru sagrađeno. Ona je ta koja sa tih sedam sposobnosti raspolaže i pomoću njih od sebe same, je postepeno, evoluirajući, sagradila ceo Svemir, u kojem je čovek samo jedan mali specifičan deo. Koji raspolaže, a to je i logično, sa istih tih sedam sposobnosti sa kojima raspolaže i energija od koje je i čovek sagrađen.

Iz ovoga što sam napred rekao, treba da izvedeš zaključak da ja ne objašnjavam postojanje materije, života i Svemira pomoću čoveka i njegove svesti. Kada bih to radio, to bi onda bio solipsizam. Ja činim upravo suprotno od toga. Pomoću sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji objašnjavam energiju od koje je sve sagrađeno, navodeći naučne dokaze i logiku da energija tim sposobnostima raspolaže, pa tek onda pomoću energije i njenih sedam sposobnosti objašbjavam čoveka i njegovu svest, koji su od te energije napravljeni. A to nije solipsizam, već čista, iskustveno i eksperimentalno proverena i logički do kraja utemeljena NAUKA.
 
ovo nije tako 100%. jer ako nešto vidimo kao prazno, to ne mora da znači da je prazno!
reč "kvantni" koriste prevaranti u zadnje vreme.. ali neka.
to što vidimo bez materije ipak ima etar (gradivno sredstvo duhovnog sveta, radio talasa, svetlosti...)
Ovo sam već objasnio. Pogledaj moj gore priloženi video.
nemojte se truditi da odgovorite na ova pitanja - ona služe da zarobe čoveka u pitanjima i logici a da se ovaj ne osvesti šta mu i ko vlada nad njim.
Zakasnio si sa upozorenjem. Na pitanja ŠTA, KAKO i ZAŠTO sam već u gore priloženom videu odgovorio.

A što se tiče onih "gore" koji "vladaju umom" kad čovek pokuša da odgovori na ta tri pitanja, to si u pravu. Bez pomoći od tih "gore" ni ja ne bih uspeo da odgovorim na ta pitanja. A ako te zanima ko su i kakvi su ti "gore" koji upravljaju nama koji smo "dole", pogledaj moj video pod naslovom "Poruke svetlosnih bića". Tu sam objasnio sve. Evo ti i link za video.

 
Ja razumem šta ti pričaš, ali ti ne razumeš šta ja pričam. Sa stanovišta tvog znanja i obrazovanja, ovo što ja pričam, liči na solipsizam, jer ja pričam o Svesti, za koju mnogi veruju da je samo ćoveku i ljudskom mozgu svojstvena. Na to dodajući tvdnju da je sve što postoji Svest.

Ali ti ne primećuješ da ta moja tvrdnja, da je sve Svest, prelazi okvire filozofije solipsizma, završavajući sa naučno, empirijski, proverljivim, neoborivim dokazima i logukom da je energija od koje je sagrađen ceo Svemir i život u njemu - Svest.
Ako uzmemo u obzir da se generalno slazem, nauka opet stoji po strani, jer nema tvog napora i kretanja unapred da bi se ona uputila i pravcu te Svesti. ;) Neka bude da i nije solipsizam, no sta onda ostaje - lenjost i neaktivizam? :) :lol:
 
"Poruke svetlosnih bića". Tu sam objasnio sve. Evo ti i link za video.
a šta ako nije tako, kao što objašnjava lik na linku?
a biće da je lik prevara, kao i kanal (žao mi je što moram tako da kažem)

a sve to se radi (tj. balkan info produkcija izbacuje par videa dnevno) da bi se skrenula pažnja sa surove stvarnosti koja kosi po srbiji!
 
Ako uzmemo u obzir da se generalno slazem, nauka opet stoji po strani, jer nema tvog napora i kretanja unapred da bi se ona uputila i pravcu te Svesti. ;) Neka bude da i nije solipsizam, no sta onda ostaje - lenjost i neaktivizam? :) :lol:
Nisi me razumeo do kraja. Ako nisi već pogledao, pogledaj moj video gore napred pod naslovom "Zakon postojanja". Da me nisi razumeo, zaključujem po tome što kažeš: "jer nema tvog napora i kretanja unapred da bi se ona uputila i pravcu te Svesti". Zato što u stvarnosti ne postoji ništa drugo do Svest. Ono što zovemo imenom "energija" ili "materija", to je Svest koja se napreže i kreće. Energija je zato Svest, što ona nije samo naprezanje i kretanje, već unutar nje se istovremeno odvijaju i psihički procesi opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog naprezanja i kretanja. Ti psihički procesi su faktori Svesti i zbog toga što energija raspolaže tim psihičkim sposobnostima, ona i jeste, Svest. U nauci postoje dokazi da energija sa tih pet psihičkih sposobnosti rasplaže. Bez tih sposobnosti, energija ne bi mogla da reaguje, a kad ne bi mogla da reaguje, tada evolucije energije ne bi moglo da bude. Naši video i audio informatički sistemi ne bi bili mogići. A da i ne gpvorimo o visoko organizovanim oblicima kretanja i rada energije, poput tela atoma, nebeskih tela, galaksija ili tela ćelija, biljaka, životinja i ljudi, koji su ravni čudu. Naučnici greše kad stoje na stanovištu da ljudski mozak stvara Svest, a pri tome ne postavljaju pitanje ko ili šta stvara ljudski organizam i mozak, koji su toliko savršeni da bez visoke svesnosti i inteligencije, koja mora da postoji pre ljudskog tela i mozga, da bi pomoću nje tako savršene mogla da ih stvori. Sve to radi ENERGIJA od koje je ceo Svemir sagrađen, koja to ne bi bila u stanju bez pet psihičkih sposobnosti i radnji.

Kao što vidiš, ja ne objašnjavam pomoću čoveka i čovekove svesti apsolutno ništa. Ja objašnjavam, tj. elabriram naučne dokaze i logiku, da je Svest, zapravo Energija od koje je sagrađen Svemir, a zatim pomoću te žive i svesne Energije objašnjvam ceo Svemir, a u njemu i čoveka i njegov mozak i njegovu SVESNOST. Je kad Energija od koje je sagrađen ljudski organizam, ne bi bila unapred živa i svesna, ona nikada ne bi mogla od sebe da sagradi čoveka i njegov mozak i pomoću njih dospe na neki viši stupanj svesnosti. Energija uz pomoć ljudskog organizma i mozga ne proizvodi nikakvu Svest, kako naučnici misle, več samo psihičke procese i pomoću njih tako povećava svoju svesnost. Jer pojmovi "Svest" i "svesnost" nisu isto. Svest je ta koja POSTOJI. Kad se Svest napregne i pokrene ona se manifestuje fizički kao energija i tada ona uz pomoć svojih psihičkih sposobnosti počinje da stvara psihičke procese i pomoću njih dovodi sebe u stanje svesnosti. Svesnost, dakle nije isto što i Svest, već samo jedno od dva stanja Svesti. Drugo stanje Svesti je nesvesnost. Kada Svest (energija) ne stvar psihičke procese, a to je kada miruje i spava, ona i dalje postoji, ali nije ničega svesna.
 
a šta ako nije tako, kao što objašnjava lik na linku?
a biće da je lik prevara, kao i kanal (žao mi je što moram tako da kažem)

a sve to se radi (tj. balkan info produkcija izbacuje par videa dnevno) da bi se skrenula pažnja sa surove stvarnosti koja kosi po srbiji!
"Lik" na linku sam JA - Ljubomir Jergović. Ništa što sam tu rekao, nije laž. Sve je ISTIna i još i više od toga što nisam tu rekao. Uostalom, nije toliko ni važno da li je sve to što sam doživeo Istina ili Laž. Važno je da sam ja na taj način došao do otkrića Zakona po kojem postoje materija, život i Svemir, koji se ni naučno, ni logički ne može opovrgnuti. Zato što naučni dokazi kojim se dokazije da je tako več postoje. Ja te dokaze nisam izmislio, već samo posložio u neoborivu smislenu logičku celinu i sistem. To i jeste ono jedino što je u svemu tome važno. Zato što ljudi već hikljadama godina pokušavaju da otkriju ISTINU o svom postojanju i ne uspevaju, već još uvek žive na svoju štetu, rukovodeći se lažnim ili nedorečenim svetskim naučnim teorijama, filozofijma, religijma, ideologijama i politikama. I sada kada je Konačna i Večita ISTINA o postojanju materije života i Svemira otkrivena, sva ta lažna i štetna znanja će ubuduće postepeno da padnu i nestanu, a sa njima i sva ona golema svetska zla koja su bila uzrokovana i još uvek se uzrokuju pomoću tih lažnih znanja, koja njihove pristalice smatraju neprikosnovenim istinma.
 
Nisi me razumeo do kraja. Ako nisi već pogledao, pogledaj moj video gore napred pod naslovom "Zakon postojanja". Da me nisi razumeo, zaključujem po tome što kažeš: "jer nema tvog napora i kretanja unapred da bi se ona uputila i pravcu te Svesti". Zato što u stvarnosti ne postoji ništa drugo do Svest. Ono što zovemo imenom "energija" ili "materija", to je Svest koja se napreže i kreće. Energija je zato Svest, što ona nije samo naprezanje i kretanje, već unutar nje se istovremeno odvijaju i psihički procesi opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog naprezanja i kretanja. Ti psihički procesi su faktori Svesti i zbog toga što energija raspolaže tim psihičkim sposobnostima, ona i jeste, Svest. U nauci postoje dokazi da energija sa tih pet psihičkih sposobnosti rasplaže. Bez tih sposobnosti, energija ne bi mogla da reaguje, a kad ne bi mogla da reaguje, tada evolucije energije ne bi moglo da bude. Naši video i audio informatički sistemi ne bi bili mogići. A da i ne gpvorimo o visoko organizovanim oblicima kretanja i rada energije, poput tela atoma, nebeskih tela, galaksija ili tela ćelija, biljaka, životinja i ljudi, koji su ravni čudu. Naučnici greše kad stoje na stanovištu da ljudski mozak stvara Svest, a pri tome ne postavljaju pitanje ko ili šta stvara ljudski organizam i mozak, koji su toliko savršeni da bez visoke svesnosti i inteligencije, koja mora da postoji pre ljudskog tela i mozga, da bi pomoću nje tako savršene mogla da ih stvori. Sve to radi ENERGIJA od koje je ceo Svemir sagrađen, koja to ne bi bila u stanju bez pet psihičkih sposobnosti i radnji.

Kao što vidiš, ja ne objašnjavam pomoću čoveka i čovekove svesti apsolutno ništa. Ja objašnjavam, tj. elabriram naučne dokaze i logiku, da je Svest, zapravo Energija od koje je sagrađen Svemir, a zatim pomoću te žive i svesne Energije objašnjvam ceo Svemir, a u njemu i čoveka i njegov mozak i njegovu SVESNOST. Je kad Energija od koje je sagrađen ljudski organizam, ne bi bila unapred živa i svesna, ona nikada ne bi mogla od sebe da sagradi čoveka i njegov mozak i pomoću njih dospe na neki viši stupanj svesnosti. Energija uz pomoć ljudskog organizma i mozga ne proizvodi nikakvu Svest, kako naučnici misle, več samo psihičke procese i pomoću njih tako povećava svoju svesnost. Jer pojmovi "Svest" i "svesnost" nisu isto. Svest je ta koja POSTOJI. Kad se Svest napregne i pokrene ona se manifestuje fizički kao energija i tada ona uz pomoć svojih psihičkih sposobnosti počinje da stvara psihičke procese i pomoću njih dovodi sebe u stanje svesnosti. Svesnost, dakle nije isto što i Svest, već samo jedno od dva stanja Svesti. Drugo stanje Svesti je nesvesnost. Kada Svest (energija) ne stvar psihičke procese, a to je kada miruje i spava, ona i dalje postoji, ali nije ničega svesna.
Razumeo sam te, ne moras ponavljati pogoleme pasuse, shvatio sam vec i od ranije sta govoris, odn. osnove tog sistema kog prezentujes. :P :)
Ja te samo pitam na koji nacin mislis da se nauka - pa evo, sve i do sad - razvila i razvijala ako ne svesnim i nepristrasnim, a objektivnim angazovanjem? :)
Nije dovoljno samo doci do filozofskih postavki koje si nabrojao, do postulata o Energiji-Materiji, (Ne)Svesti i tih 7 tacaka i posle samo sesti skrstenih ruku i ocekivati da se cudo desi. :p Mislim, ok, to je filozofija, ona ni ne podrazumeva da se specijalno nesto dela, kako joj i ime kaze, ona se bavi tek razmisljanjem o prirodi fenomena...I naravno sve je tu, eto, entuzijatski nekako i objasnjeno, ali ja ti samo skrecem paznju na to kako je ova tema i otpocela: na izgradnji i razgradnji kao nekom prirodnom usavrsavanju stvari u univerzumu. ;) Sto ce reci: uzev da si i u pravu oko toga da se stvari bas tako odvijaju, verujem da se odvijaju na nacin koji RAZGRADJUJU cak i model koji ti nudis, buduci da razvoj svesti, kako je ti opisujes, neminovno dovodi do otkrivanja takvih Sveobuhvatnih, Nadirucih Sadrzaja ciji znacaj tvoj posutlati ne samo da ne opisuju, nego nisu u stanju cak ni da pojme! :P Iz prostog razloga sto ih po prirodi sustine prevazilaze. Rec je o manifestacijama sadrzaja, ne o njihovom formalisticko-filozofskom opisu, sto je jedino sto iscitavam kod tebe. :cool: E, sad.... Da li se to postize naukom, religijom, ekstazom, samim zivotom ili necim petim, mozda cak (ili stavise) - i sinergijom svega nabrojanog - smatram istovrememo i manje i vise relevantnim za celu stvar. ;) Cilj je dostici, iskusiti, obrazloziti, opravdati Manifestacije ovoga, umesto naci im tek pausalno opisan, formalisticki model, kakav je kod tebe. ;) Sustina naspram forme... :) Eto, da ja malo zaokruzim ovu temu. :cool:
 
"Lik" na linku sam JA - Ljubomir Jergović. Ništa što sam tu rekao, nije laž. Sve je ISTIna i još i više od toga što nisam tu rekao. Uostalom, nije toliko ni važno da li je sve to što sam doživeo Istina ili Laž. Važno je da sam ja na taj način došao do otkrića Zakona po kojem postoje materija, život i Svemir, koji se ni naučno, ni logički ne može opovrgnuti. Zato što naučni dokazi kojim se dokazije da je tako več postoje. Ja te dokaze nisam izmislio, već samo posložio u neoborivu smislenu logičku celinu i sistem. To i jeste ono jedino što je u svemu tome važno. Zato što ljudi već hikljadama godina pokušavaju da otkriju ISTINU o svom postojanju i ne uspevaju, već još uvek žive na svoju štetu, rukovodeći se lažnim ili nedorečenim svetskim naučnim teorijama, filozofijma, religijma, ideologijama i politikama. I sada kada je Konačna i Večita ISTINA o postojanju materije života i Svemira otkrivena, sva ta lažna i štetna znanja će ubuduće postepeno da padnu i nestanu, a sa njima i sva ona golema svetska zla koja su bila uzrokovana i još uvek se uzrokuju pomoću tih lažnih znanja, koja njihove pristalice smatraju neprikosnovenim istinma.
Sta bi po tvom sistemu predstavljalo model diversifikacije istinitih i laznih saznanja? :cool: To , npr, nigde nisi objasnio. ;)
 
Ja te samo pitam na koji nacin mislis da se nauka - pa evo, sve i do sad - razvila i razvijala ako ne svesnim i nepristrasnim, a objektivnim angazovanjem?
Nauka se jeste razvijala svesnim objektivnim angažovanjem, uz pomoć metode da je istinito samo ono što je opažljivo, merljivo i eksperimentom dokažljivo. I na taj način je napravila ogromnu grešku, jer je pomoću te metode sebe ograničila na istraživanje samo objektivne, izvanjske i posledične strane sveta. Pomoću ove metode, koju je još odavno ustanovio Aristotel, naučnik o predmetu svog istraživanja saznaje samo ono šta taj predmet za njega, kao posmatrača iz vana, jeste, a ne može da sazna šta taj predmet za samoga sebi, u sebi jeste. Tako da je danas za empirijsku nauku, subjektivna, unutrašnja, samouzročna i glavna strana stvarnosti, ostala potpuno nepoznata. Na taj način je empirijska nauka osudila sebe da nikada potpunu istinu o stvarnosti neće moći da sazna. Istina, mi imamo i psihologiju kao nauku, ali ona je ograničena samo na čoveka. I zbog toga je došla do potpuno pogrešnih rezultata u vezi čevekove svesnosti, izvodeći zaključak da je svest proizvod visoke organizacijom materije, kao što je ljudski organizam i ljudski mozak. Dok je istina o svesnosti upravo obrnuta. Materija koja od sebe same gradi ceo Svemir i čoveka u njemu, je SVEST. Ona je ta koja raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti, bez kojih svesnosti ne bi moglo da bude. Ibez kojih materija, ne samo da ne bi mogla od sebe same da sagradi ništa, već ne bi mogla ni da postoji.
Nije dovoljno samo doci do filozofskih postavki koje si nabrojao, do postulata o Energiji-Materiji, (Ne)Svesti i tih 7 tacaka i posle samo sesti skrstenih ruku i ocekivati da se cudo desi. :p Mislim, ok, to je filozofija, ona ni ne podrazumeva da se specijalno nesto dela, kako joj i ime kaze, ona se bavi tek razmisljanjem o prirodi fenomena...I naravno sve je tu, eto, entuzijatski nekako i objasnjeno, ali ja ti samo skrecem paznju na to kako je ova tema i otpocela: na izgradnji i razgradnji kao nekom prirodnom usavrsavanju stvari u univerzumu. ;) Sto ce reci: uzev da si i u pravu oko toga da se stvari bas tako odvijaju, verujem da se odvijaju na nacin koji RAZGRADJUJU cak i model koji ti nudis, buduci da razvoj svesti, kako je ti opisujes, neminovno dovodi do otkrivanja takvih Sveobuhvatnih, Nadirucih Sadrzaja ciji znacaj tvoj posutlati ne samo da ne opisuju, nego nisu u stanju cak ni da pojme! :P Iz prostog razloga sto ih po prirodi sustine prevazilaze. Rec je o manifestacijama sadrzaja, ne o njihovom formalisticko-filozofskom opisu, sto je jedino sto iscitavam kod tebe. :cool: E, sad.... Da li se to postize naukom, religijom, ekstazom, samim zivotom ili necim petim, mozda cak (ili stavise) - i sinergijom svega nabrojanog - smatram istovrememo i manje i vise relevantnim za celu stvar. ;) Cilj je dostici, iskusiti, obrazloziti, opravdati Manifestacije ovoga, umesto naci im tek pausalno opisan, formalisticki model, kakav je kod tebe. ;) Sustina naspram forme... :) Eto, da ja malo zaokruzim ovu temu. :cool:
Razumeo sam šta želiš reći. Želiš reči da je stvarnost mnogo raznovrsnija i komplikovanija da bi je mogli do kraja objasniti samo uz pomoć sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji Energije, tj. napregnute i pokrenute Svesti. Slažem se. Ali i ta beskrajna raznovrsnost manifestacija i oblika, pomoću kojih se energija u Svemiru manifestuje, takođe se veoma lako i jednostavno objašnjava uz pomoć tih sedam sposobnosti. Pomoću pet psihičkih radnji (opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja, se stvaraju informacije, tj. znanja o različitim oblicima organizovanog naprezanja i kretanja. Te informacije se čuvaju i po njima se u Svemiru sve dešava. Sve beskrajno različite manifestacije energije Svemira su, dakle, rezultat samo beskrajno različitih informacija o različitim načinima kretanja i rada energije, stečene putem iskustva prilikom evolucije energije Svemira, tj. prilikom prelaska Svesti Svemira iz početnog i haotičnog kretanja i rada sa značenjem ZLA, na organizovano i harmonično, sa značenjem dobra. Uostalm, fizičari i biolozi već znaju da sem energije i informacije ničeg drugog nema i znaju da energija može i da oseća svoja naprezanja, kretanja i radnje kao dobro ili zlo. Zato i tvrde da u prirodi sem energije i informacija ničeg drugog nema i da u prirodi sve ima svoje "DA" (=dobro) i svoje "NE".(=zlo).

Ima nekoliko mojih video materijal u kojima sam objasnio apsolutno sve i potrebno ih je pažljivo odgledati.
 
Sta bi po tvom sistemu predstavljalo model diversifikacije istinitih i laznih saznanja? :cool: To , npr, nigde nisi objasnio. ;)
Odgovor na ovo pitanje je lagan, ako krenemo od definicije pojmova "dobro i zlo", koja glasi da je dobro sve ono što život omogućuje, održava i osmišljava, a da je zlo sve ono što život onemogućuje, ugrožava i obesmišljava. I da cilj. svrha i smisao života nije zlo već dobro i da život postoji tako što mora većito od zla da beži, a ka dobru teži.

Ali da bi se život odžao, tj. da bi mogao uspešno da teži od nepostpjanja i zla, ka postojanju i obru, mora da ispuni još jedan uslov. Mora da stekne ideju, informaciju, tj znanje o tome kako treba da se kreće i radi, da bi što uspešnije postojao, tj. izbegavao zlo, a ostvarivao dobro. To automatski podrazumeva da je svaka ideja, znanje, tj. informacija, pomoću koje život srlja u zlo, sa namerom da ostvari dobro - LAŽ. A da svaka ideja, informacija, tj. znanje pomoću kojega može uspešno da se postoji i uživa i dobru - ISTINA.

Pomoću ovog univerzalnog pravila, pomoću kojega se vrlo lako i jednostavno može suditi o tome šta je ISTINA, a šta LAŽ, lako možemo da sudimo o tome koje od ideja. informacija, tj. znanja, koje su do danas vladale svetom i koje još uvek vladaju, imaju značenje ISTINE, a koje LAŽI.

Ako imamo na umu da je tokom cele istorije razvoja ljudskog društva uvek vladalo zlo, lako iz toga možemo da izvedemo zaključak da su do danas vladale i da još uvek vladaju LAŽNE ideje, informacije, tj. znanja i da ISTINA o tome kako treba živeti da bi moglo da se osvaro dobro, ljudima još uvek NIJE POZNATA.

Suština svih LAŽNIH ideja koje su do danas vladale svetom jeste ubeđenje da je podela sveta, konkurencija, mržnja i borba svakoga sa svakim, u kojoj jači preživljava, u kojoj je pravo jačega njegovo prirodno pravo i u kojoj su dozvoljena sva sredstva, najprirodniji i najbolji način napredovanja, bogaćenja i održanja ljudi u ljudskom društvu. Po ovoj ideji građeni su svi dosadašnji društveni i ekonomski poreci - robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam, fašizam i komunizam - i ove LAŽNE ideje su bille uzrokom svih svetskih dosadašnjih ljudskih stradanja, zala i siromaštva. Tu spadaju sve ideološko-političke ideje, zatim verske, naconalne i klasbe, po kojima je svet podeljen politički, verski, nacionalno i klasno, imajući na umu da su svi dosadašnji svetski ratovi bili politički, verski, nacionalni i klasni. Tu spada i naučna ideja poznata nam pod imenom "darvinizam" ili "prirodna selekcija", koju danas prihvata ceo svet pod imenom "demokratija" i "Kapitalizam". U lažne naučne ideje spada i onaj deo tehnološke fizike usmerene na smišljanje i proizodnju raznih vrsta ratnih tehnologija - klasičnih, nuklearnih, hemijskih, a danas već i bioloških i meteoroloških. Takođe i ideje koje se koriste za proizvodnju duvana, alkohola i raznih narkotika. Takođe lažna je i ideja o novcu kao sredstvu razmene materijalnih dobara, koja služi pre kao sredstvo elsploatacije ljudi, bogaćenja pojedinaca po način pljačke svetskog društva i za razne druge obilke kriminala, kojih bez novca ne bi moglo da bude. Pomoću novca su se neki ljudi u svetu toliko obogatili da već razmišljaju o tome kako ceo svet pomoću novca da kupe i uknjiže ga kao svoje privatno vlasništvo, da bi sa njim mogli da upravljaju i koriste ga kako im se prohte.

Sve ovo što sam nabrojao je LAŽ do LAŽI. Naša cela civilizacija je LAŽ. Kao takva ona se ne razvija i ne napreduje, već nazaduje, grca u patnji, siromaštvu i zlu i srlja pravo u propast.
 

Back
Top