trojan.zlob-x.a problem sa ovim..

zeljusa

Zainteresovan član
Banovan
Poruka
302
ne znam kako sam zakacio ovo, al jbg, nisam bio tu, i mladji brat kao po "preporuci" google pretrazivaca rjesi da skine neki IE defender. E kako se situacija nije poboljsala, odlucio sam da vidim sta je..ispada da je ovo sve neki malware, ili trojanac, taj IE defender je neki virus, www.iedefender.com, predstavlja se kao program, al na netu nema nidje vise da se skine,e problem je sto se (kada se se surfujem netom) otvara kao upozerenje, da je nadjen taj trojan.zlob-x.a i da se preporucuje da se skine IE defender (sve u warning prozoru) i taj se prozor otvara kada je na yahoo,google,krstarica sajtu... e sada, kaspersky ga nije nasao, isao sam na full scan.
a evo koje sam sledece programe probao, to da uklonim:
spybots,search and destroy
ad-aware 2007
XoftSpySE (koji se kao "preporucuje" da se skine ovaj djavo)
windows defender

e nista nije pomoglo! opet isti problem, naravno da sam prvo sve ove programe updejtovao, da se definicje obnove, al nista, opet sve isto :(

pomagajte ljudi!!
 

zeljusa

Zainteresovan član
Banovan
Poruka
302
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:38:20, on 30.11.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RP7.EXE
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\MSI\[email protected] Utilities\P3XRCtl.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
E:\Programi\utorrent.exe
C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero StartSmart\NeroStartSmart.exe
C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero CoverDesigner\CoverDes.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Milan\Мои документы\popravka\program.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Ссылки
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: XTTBPos00 - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Video DivX 3.12 - {09D72564-27E2-4F12-8AB6-03F83E4567DE} - C:\WINDOWS\system32\sysdivx.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AsusStartupHelp] C:\Program Files\ASUS\AASP\1.00.15\AsRunHelp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [RSD_HDDThermo] C:\Program Files\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: TV Remote Control.lnk = C:\Program Files\MSI\[email protected] Utilities\P3XRCtl.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
 

zeljusa

Zainteresovan član
Banovan
Poruka
302
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: EPSON V3 Service4(01) (EPSON_PM_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RP7.EXE
O23 - Service: Журнал событий (Eventlog) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\services.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Служба COM записи компакт-дисков IMAPI (ImapiService) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
O23 - Service: Сервис iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NetMeeting Remote Desktop Sharing (mnmsrvc) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH - C:\WINDOWS\system32\drivers\pclepci.sys
O23 - Service: Plug and Play (PlugPlay) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\services.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Диспетчер сеанса справки для удаленного рабочего стола (RDSessMgr) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: Смарт-карты (SCardSvr) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
O23 - Service: Журналы и оповещения производительности (SysmonLog) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe
O23 - Service: Теневое копирование тома (VSS) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe
O23 - Service: Адаптер производительности WMI (WmiApSrv) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
 

zeljusa

Zainteresovan član
Banovan
Poruka
302
uradio kako si i rekao, onda restartovao, i evo log fajla (za sada se ne pojavljuje onaj djavo :) ):

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:39:18, on 30.11.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\EPW!3

SSRP\E_S40RP7.EXE
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache

Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
C:\Program Files\NVIDIA

Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache

Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\NVIDIA

Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\MSI\[email protected] Utilities\P3XRCtl.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Milan\Мои документы\popravka\program.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =

http://google.icq.com/search/search_frame.php
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

http://www.yahoo.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL

= http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName

= Ссылки
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar -

{855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} -

C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: XTTBPos00 - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} -

C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper -

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat

7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Video DivX 3.12 - {09D72564-27E2-4F12-8AB6-03F83E4567DE} -

(no file)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} -

C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog

Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog

Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI

Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility

Manager\G-VGA.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky

Internet Security 6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program

Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program

Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AsusStartupHelp] C:\Program

Files\ASUS\AASP\1.00.15\AsRunHelp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows

Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [RSD_HDDThermo] C:\Program Files\HDD Thermometer\HDD

Thermometer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}]

"C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program

Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft

Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: TV Remote Control.lnk = C:\Program

Files\MSI\[email protected] Utilities\P3XRCtl.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Anti-Banner - C:\Program

Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel -

res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program

Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics -

{1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky

Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} -

%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 -

{e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network

Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} -

C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 -

{E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -

{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program

Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB -

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. -

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner -

C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner -

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

-r (file missing)
 

zeljusa

Zainteresovan član
Banovan
Poruka
302
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##

(Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program

Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: EPSON V3 Service4(01) (EPSON_PM_RPCV4_01) - SEIKO EPSON

CORPORATION - C:\Documents and Settings\All Users\Application

Data\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RP7.EXE
O23 - Service: Журнал событий (Eventlog) - Корпорация Майкрософт -

C:\WINDOWS\system32\services.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. -

C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet

Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) -

Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA

Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe
O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) -

Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA

Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe"

-k runservice (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision

Corporation - C:\Program Files\Common

Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Служба COM записи компакт-дисков IMAPI (ImapiService) -

Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
O23 - Service: Сервис iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program

Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NetMeeting Remote Desktop Sharing (mnmsrvc) - Корпорация

Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero

BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common

Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation -

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA

Corporation - C:\Program Files\NVIDIA

Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH -

C:\WINDOWS\system32\drivers\pclepci.sys
O23 - Service: Plug and Play (PlugPlay) - Корпорация Майкрософт -

C:\WINDOWS\system32\services.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner -

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Диспетчер сеанса справки для удаленного рабочего стола

(RDSessMgr) - Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown

owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: Смарт-карты (SCardSvr) - Корпорация Майкрософт -

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
O23 - Service: Журналы и оповещения производительности (SysmonLog) -

Корпорация Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe
O23 - Service: Теневое копирование тома (VSS) - Корпорация Майкрософт -

C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe
O23 - Service: Адаптер производительности WMI (WmiApSrv) - Корпорация

Майкрософт - C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.