ta je IDE interface

  • Začetnik teme sveznalica
  • Datum pokretanja
PIO mode:
PIO mod definiše brzinu transfera na i sa drajva. Najsporiji moguci mod, PIO mod 0, ne prelazi 600 ns. U jednom ciklusu vrsi se 16-bitni transfer sa ili na drajv. U jednom sektoru koji ima 256 reči (16 bita = 1 rec) ; 2048 sektora cine MB
Nasuprot PIO, DMA je direktan transfer podataka izmedju drajva i memorije bez korišćenja CPU kao posrednika. U pravim multitasking operativnim sistemima kao OS/2 ili Linux, DMA dopušta slobodu CPU-u da radi nešto drugo dok se vrše disk transferi. U DOS/Windows okruženju CPU mora da čeka na završetak transfera u svakom slučaju, pa u ovim slučajevima DMA nije mnogo koristan. Postoje dva različita tipa direktnog memorijskog pristupa: third-party DMA i first-party ili busmastering DMA. Third-party DMA je realizovan kao DMA kontroler u sistemu glavne ploče za ispunjavanje kompleksnog zadatka arbitracije, iznenadnog preuzimanja sistemske magistrale i transfera podataka. U slucaju first-party DMA, sve ovo je u logici same interfejs kartice. Naravno, ovome dodajemo značaj kompleksnosti i cene busmastering interfejsa.

DMA je skracenica za direct memory access
 

Back
Top