sudstvo

Disappearing one

Zainteresovan član
Poruka
420
Učesnici okruglog stola 'Reforma pravosuđa' ocenili su juče da će novi zakon o sudovima i sudijama doprineti povećanju efikasnosti domaćeg sudstva i integraciji našeg pravosudnog sistema u evropski.

Stručnu raspravu na temu 'Reforma pravosuđa' organizovali su Društvo sudija Srbije i Američko udruženje pravnika - Pravna inicijativa za srednju i istočnu Evropu ('Aba sili').

05.07.2001, Blic
 
Kolegijum Okružnog suda u Beogradu odbacio je juče tvrdnje o korumpiranosti u pravosuđu, kao i navode prema kojima se borba sa kriminalom odvija sporo zbog lošeg stanja u sudovima.

27.09.2001, Blic
 
"Stanje u kojem se nalazi sudstvo u Srbiji još uvek nije zadovoljavajuce, u njemu još ima upliva politike, ali se njegova reforma mora izvesti do kraja, jer je ona uslov svih drugih reformi u društvu i u krajnjem slucaju preduslov ukupnog ekonomskog razvoja zemlje." izjavio je danas Vladan Batić.

Blic, 16.05.2002
 
Osvrćući se na zahtev ministra pravde za radikalizaciju pritvora, sudije beogradskog Okružnog suda pitaju premijera: 'Pritvor nije kazna, već prinudna mera koja zadire u prava i slobode građana. Zato se primenjuje izuzetno, kada se na drugi način ne može obezbediti nesmetano vođenje krivičnog postupka ili bezbednost građana. Ovo je poznato svakom studentu prava, ali ne i vašem ministru. Da li zaista očekujete da ćemo ministru pravde dokazivati da nismo korumpirani tako što ćemo u pritvor smestiti svakog građanina protiv koga se pokrene krivični postupak?'

Blic, 15.06.2002
 
'U zemlji gde postoji ekspanzija kriminala imate blagu kaznenu politiku koja favorizuje kriminal i podstice kriminalce. Ovo će biti Meka za kriminalce, razbojnike i zlikovce ako se maksimalno ne pooštri kaznena politika' On je na konferenciji za novinare, kao primer, naveo da danas ima cetiri puta manje osudujucih presuda sa zatvorskom kaznom nego pre 30 godina i kazao da 'sudstvo nema problema sa Vladom vec sa narodom koji plaća porez' Vladan Batić

Blic, 19.06.2002
 
Premijer Srbije Zoran Đinđić izjavio je juče da je pravosuđe u Srbiji sporo i neefikasno i ocenio da je neophodno izvršiti reforme u toj oblasti.
'Nisam u svađi sa sudstvom, ali je potrebno objasniti građanima zašto je pravda u Srbiji tako spora i tolerantna prema teškom kriminalu'

Blic, 20.06.2002
 
Predstavnici Društva sudija Srbije ocenili su juce da su nedavne izmene seta pravosudnih zakona ponovo uspostavile mehanizme Miloševicevog sistema za vršenje uticaja na sudstvo.

Blic, 31.07.2002
 
"Možda je dobro da sad svi shvate koliko sam bio u pravu kada sam insistirao na lustraciji u pravosuđu. Pretrepeo sam odijum pljuvanja i reagovanja zbog nečeg što je potpuno normalno.", Vladan Batić

Blic, 23.11.2002
 
Sudija Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović-Škerooptužila je izvršnu vlast da vrši pritisak na sudstvo u Srbiji i da želi da 'uništi sud'.
'Moje mišljenje je da izvršna vlast radi nezakonito i uništava sud, a pokriva se rečima da sud ne valja. Komentarisanje sudskih odluka u javnosti je vrsta pritiska na sud'

Blic, 29.11.2002
 
Stupanjem na snagu zakonskih odredbi o radu sudova koji još ne postoje Srbija je pre četiri dana postala država virtuelnog sudstva - upozoreno je na jučerašnjoj konferenciji za štampu u Vrhovnom sudu Srbije.

Blic, 04.03.2003 - 8 dana pre atentata na premijera Djindjića
 
'Sudije moraju biti svesne lične odgovornosti i treba da poštuju, pored zakona, i viša moralna načela. Još neefikasno pravosuđe stvara utisak da je kod nas lako kršiti zakon. Toga neće biti, čak ni u izuzecima, kad pravosudni sistem profunkcioniše', poručio je srpski premijer. On je ukazao na kontroverzu u kojoj 'tražimo od radnika da se prilagode tržišnim uslovima, a puštamo mnogim sudijama da se ponašaju kao da Staljin još nije umro'.

Blic, 04.03.2003 - 8 dana pre atentata na premijera Djindjića
-------------------------------------------------------------
Do kraja 2003 o sudstvu, na državnom nivou, se u našoj štampi jedva može naći po neki članak.
 
- Mi trenutno nemamo predviđen disciplinski postupak za sudije, već samo postupak razrešenja, koje se mora pokrenuti za svaki prekršaj, a onda Veliko personalno veće može da izrekne blaže kazne - opomenu ili udaljenje sa dužnosti do godinu dana. Mi se zalažemo za to da se unapred propišu prekršaji za sudije i srazmerne sankcije, od smanjenja plate, preko premeštaja na drugo mesto, do razrešenja za najteže prekršaje - kaže Omer Hadžiomerović, predsednik Društva sudija Srbije.
Po uspostavljanju disciplinskog postupka za sudije, predviđeno je i osnivanje tela - disciplinskog tužioca, kojem bi mogli da se obraćaju i nezadovoljni građani i stranke u postupku, a on bi nakon filtriranja prijava osnovane podnosio disciplinskoj komisiji.
Prema njegovim rečima, ovakvo rešenje je međunarodni standard.
- U suprotnom, ako samo idemo na često pominjani reizbor sudija, bez izmene spornih propisa, samo ćemo sudiju A zameniti sudijom B, a suštinski ništa nećemo dobiti.

Blic, 27.01.2005
 
Za neažurnost sudova odgovornost snose i Skupština i Vlada Srbije koji nisu obezbedili osnovne uslove za njihov rad, a stanje u sudstvu je popravljeno, jer je pravosuđe samo preduzelo niz mera za poboljšanje ažurnosti i kvaliteta - izjavila je juče za 'Blic' predsednica VSS Vida Petrović-Škero, odbacujući kritike ministra pravde Zorana Stojkovića
Ministar pravde je optužio sudstvo za neažurnost, nekvalitet i korupciju nakon što je predsednica VSS uputila pismo predsedniku, premijeru i predsedniku Skupštine Srbije. U tom pismu Petrović-Škero je upozorila državni vrh da su sudovi zatrpani predmetima, da nemaju dovoljno kadrova i da nisu obezbeđeni osnovni uslovi i sredstva za njihov rad.

Blic, 24.07.2006
 
Politika ima uticaja na izbor sudskih kadrova. Tačno je da Visoki savet pravosuđa predlaže kandidate, ali Skupština veliki broj predloga, naročito za predsednike sudova, nije prihvatila. Zato se postavlja pitanje ko zaista kreira kadrovsku politiku u pravosuđu - kaže predsednica VSS Vida Petrović-Škero.

Blic, 31.07.2006
 
Zoran Ivošević, nekadašnji sudija Vrhovnog suda i prvi predsednik Društva sudija, smatra da sudstvo može da bude unapređeno novim zakonima, ali da to zavisi od primene zakona.
- Najveća je opasnost da političke stranke ne postavljaju svoje kadrove. Važno je da izbor sudija bude kavlitetan, a to će zavisiti od novog saziva Skupštine. Ukoliko u reizboru bude nekih grešaka, biće manje zlo nego da ljudi koji su, na primer, krali na izborima nastave da rade - kaže Ivošević.

Blic, 11.11.2006
 
Iako je Srbija postigla veliki napredak u poslednjih godinu dana, Evropska komisija ukazuje na to da su i dalje ostali nerešeni problemi nezavisnosti sudstva, civilne kontrole vojske, kao i nekoliko nejasnoća u novom Ustavu. Nadam se da će ova vlada, kao i svaka buduća vlada u Srbiji, nastaviti da rešava ta pitanja, kaže Majkl Li, generalni direktor za proširenje u Evropskoj komisiji.

Blic, 13.11.2006
 
"Građani Srbije misle da ima mnogo korupcije u sudstvu, ali mnogo su češći primeri da je nešto što izgleda kao korupcija u stvari neznanje i nemar" kaže sudija Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije i sudija Okružnog suda u Beogradu.

Blic, 12.02.2007
 
Već treću godinu upozoravam izvršnu i zakonodavnu vlast da će nastati kolaps zato što se stalno odlaže formiranje Upravnog suda koji treba da vrši kontrolu državnih akata. Sada smo praktično na korak od takvog stanja. Šesnaest sudija Upravnog odeljenja Vrhovnog suda sigurno ne može u razumnom roku da reši toliku gomilu predmeta čiji je broj od 2005. do ovog meseca sa 10.000 narastao na više od 23.000. Moji apeli ostali su bez odgovarajuće reakcije - kaže predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović-Škero.

Blic, 30.12.2007
 
Sudovi u Srbiji su instrument protiv građana, jer, prema istraživanjima, 78 odsto građana nema poverenja u sudove, izjavio je juče profesor Stevan Lilić, predsednik Udruženja pravnika za demokratiju, predstavljajući izveštaj „Sudska vlast i primena prava“.

Blic, 23.11.2007
 
Ustavni sud je poslednji put meritorno odlučivao na sednici održanoj 29. septembra 2006. godine. U Sudu je više od 700 nerešenih predmeta po kojima treba sprovesti postupak normativne kontrole, konstatuje u razgovoru za „Blic“ dr Bosa Nenadić, predsednik Ustavnog suda Srbije.
Nezavisno i samostalno sudstvo jeste „srž svake ustavne države“. Iako Ustav od 2006. godine u osnovnim načelima proklamuje nezavisno sudstvo, uopšteno uzev, u odredbama Ustava o sudovima nije do kraja izvedena koncepcija sudijske nezavisnosti. Tako je izbor sudija i dalje pod značajnim uplivom Narodne skupštine kao političkog tela, a razlozi za prestanak, odnosno za razrešenje sudijske dužnosti su dekonstitucionalizovani i njihovo uređivnje je prepušteno zakonodavcu.

Blic, 28.01.2008
 
Vida Petrović Škero, predsednica Vrhovnog suda Srbije je rekla na konferenciji za novinare da je sudstvo prepušteno samo sebi jer zakonodavna i izvršna vlast ne funkcionišu.
Ona je kazala da je sudstvo u krizi i da građani na efikasan i adekvatan način ne mogu da zaštite prava.
Na sastanku sa predsednicima Okružnih sudova 9. juna jednoglasno je zaključeno da su se od 2000. godine kada je započeta reforma sudstva, problemi umnožili posebno donošenjem zakona za čije sprovođenje nisu stvoreni uslovi.

Blic, 12.06.2008
.............

Postoje mnogi postupci protiv pripadnika Miloševićevog režima. Da li očekujete da bi koalicioni partneri u Vladi iz SPS mogli da prave smetnje u nezavršenim sudskim postupcima?
- Sudstvo je nezavisno u svom postupanju. Politika ne sme imati uticaj na rad sudova i tužilaštava. Kolege u Vladi su racionalni političari i svi težimo stvaranju pravne države. Ne možemo doći do osnovnih ciljeva koje smo postavili bez vladavine prava i oko zaštite takvih vrednosti nema dileme. Dakle, sigurna sam da niko neće kršiti zakon i mešati se u započete sudske postupke. - ministarka pravde Snežana Malović.

Blic, 14.07.2008
 
Poslednja izmena:
Od vlade i parlamenta očekujemo da što hitnije predlože i usvoje set pravosudnih zakona, ali i da istovremeno obezbede uslove da se oni izvršavaju. Ukoliko se to ne učini, sudstvo kao treća grana vlasti neće moći normalno da funkcioniše, upozorava predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović-Škero.

Blic, 20.07.2008
 
Novi set pravosudnih zakona ne predviđa ni lustraciju ni reizbor, već opšti izbor nosilaca pravosudnih funkcija putem konkursa. Ministarstvo pravde se opredelilo za opšti izbor, iako je Ustavni zakon predvideo gore rešenje – reizbor. Čudno je što do sada niko nije pokrenuo inicijativu za ocenu ustavnosti ove odredbe Ustavnog zakona. – kaže u intervjuu za „Blic nedelje“ državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen i dodaje:
"Ako se usvoji sadašnja verzija pravosudnih zakona, sudska mreža će biti smanjena za četrdesetak sudova, što znači da nekoliko stotina sadašnjih sudija više neće biti potrebno Srbiji. Svakom od njih biće ponuđen socijalni program, odnosno obeštećenje koje će biti veoma visoko."

Blic, 19.10.2008
 

Back
Top