Strucni ispit u Brcko BiH

Pa recimo da svako tačno odgovoreno pitanje nosi 10 bodova.
Nepotpuni odgovori nose naravno manje bodova.
Netačan odgovor je nula bodova.
Onda se komisija dogovori kako si prošao sa ta 3 pitanja, pa shodno
tome odlučuju da li si položio predmet.
Ako si na 1 ili 2 predmeta odgovorio netačno, ideš na popravni ispit.
Za više od 2 predmeta si pao.
 

Back
Top