rusia world cup 2018-PANINI

Juless

Početnik
Poruka
1
Pozdrav, ljudi. Stanje je sledece:

Nedostaju:

3, 6, 9, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 35, 40, 52, 60, 70, 79, 86, 88, 91, 94, 108, 111, 113, 115, 135, 139, 146, 151, 156, 160, 165, 170, 177, 186, 189, 191, 194, 197, 198, 199, 205, 208, 217, 220, 226, 229, 236, 237, 238, 254, 260, 267, 268, 273, 280, 282, 292, 294, 296, 300, 302, 305, 311, 312, 317, 320, 322, 324, 334, 339, 340, 348, 349, 350, 351, 357, 358, 360, 361, 365, 368, 369, 379, 380, 384, 391, 397, 399, 400, 404, 406, 407, 408, 411, 414, 421, 424, 428, 429, 432, 435, 436, 437, 439, 447, 448, 452, 456, 461, 462, 467, 468, 471, 472, 475, 479, 481, 485, 489, 499, 500, 502, 503, 506, 509, 511, 520, 524, 526, 528, 531, 533, 538, 541, 564, 566, 570, 577, 582, 589, 592, 595, 596, 597, 602, 607, 608, 609, 615, 617, 622, 623, 625, 627, 629, 642, 644, 645, 649, 655, 658, 659, 660, 662, 664, 665, 666, 669.

Duplikati:

10, 12, 14, 26, 29, 34, 36, 38, 42, 43, 45, 51, 53, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 73, 77, 78, 81, 87, 89, 90, 97, 101, 103, 112, 116, 119, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 137, 142, 143, 145, 147, 148, 152, 155, 161, 162, 163, 164, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 181, 187, 188, 192, 193, 195, 200, 203, 207, 209, 210, 211, 213, 216, 218, 222, 224, 225, 232, 233, 239, 241, 242, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 255, 258, 262, 263, 264, 270, 272, 274, 275, 276, 277, 281, 283, 284, 287, 288, 289, 291, 293, 295, 303, 307, 309, 310, 313, 316, 318, 319, 321, 323, 326, 329, 331, 335, 337, 338, 341, 343, 346, 352, 355, 356, 362, 366, 370, 372, 374, 378, 381, 385, 395, 396, 401, 402, 405, 412, 413, 415, 417, 419, 420, 423, 425, 427, 430, 441, 442, 443, 445, 450, 451, 453, 454, 455, 459, 469, 470, 484, 486, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 501, 508, 510, 512, 515, 516, 517, 518, 522, 523, 529, 536, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 551, 555, 556, 557, 563, 576, 578, 579, 580, 581, 584, 587, 588, 591, 593, 594, 598, 599, 610, 618, 620, 621, 624, 628, 631, 632, 633, 634, 639, 646, 650, 656, 661, 667, 668.

Kontakt: [email protected] ili PP.
 

kokan59

Početnik
Poruka
43
Update

Nedostaju:

1,2,3,5,9,11,13,14,18,19,20,27,28,32,34,48,54,55,56,66,72,74,80,85,88,91,100,101,104,111,113,119,120,121,130,,132,139, 142,143,145,146,154,160,165,169,177,196 ,200,208, 219,228,231,233,236,237 ,240,254,256,257 , 260 ,269,271,276,277, 283,288,296,297 ,300,304 ,320, 333 ,342, 351, 360,372,373,375,383,385,388,389,398 , 400,404,405,417,420,421,424,425,426,435 ,440,444,458,460,462,463,465,467,468,473,476,478,483,500, 506,514, 520,523,526,535,538, 540,554,560,565,568,573, 585,586,596,600, 604 , 616,624,629,648,653,661,662,663,664,665,668,669

Duplikati(novi dodati):

12,15,26,50,,62,69,81,82,92,95,99,103,105,112,116,127,128,133,136,144,148,150,151,158,[159,163,164,174,181,184,185,188,,193,194,195, 203,204,207,213,215,218,222,224,229,235,244,247,251,252,258,263,270,275,278,284,285,289,291,293,295 ,303,306,313,314,316,327,330,331,332,337,338,341,344,350,352,356 ,357,359,362,370,371,376,379 ,381,394,395,396,399 ,402,406,410,411,428,429,430,434,437,438,439 ,441,442,443,448,452 ,466,470,477 , 482,485,493,495,496,497,501,502,504,505,512,515,517,518, 522,524,528,532,534, 543,547,549,557,569,570,572,577,578,581,587,588,591,593,594,597,599, 608,609,618, 621,623,625,626,627,628,631,635,637, 642,644,649,652,656,658,659

zeleno-dogovorena razmena...na čekanju

Imam za tebe 14, 101,254, 304,473, 526 i 573,detalji u inbox
 

nightwarior

Početnik
Poruka
38
Pozdrav svima.

Nedostaju:

00,1,2,3,4,7,8,9,10,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,28,31,32,33,37,39,40,42,48,50,52,53,54,55,56,59,60,62,69,70,71,72,75,76,79,80,82,84,86,88,90,91,93,96,97,98,99,100,102,107,108,111,112,113,118,120,122,123,124,126,128,132,134,135,137,139,140,144,147,149,153,156,157,158,160,164,165,167,169,170,171,172,174,176,179,180,187,188,189,191,193,194,196,200,201,202,203,205,207,209,210,212,213,220,221,222,226,231,232,235,236,237,240,241,243,245,248,249,252,254,259,260,266,267,268,269,271,273,274,277,278,280,282,284,289,290,291,292,297,298,299,300,303,304,309,310,313,314,315,318,320,321,322,323,325,326,327,328,329,332,333,336,342,344,345,349,351,352,358,363,365,366,367,368,369,370,371,372,375,376,377,381,390,392,393,394,396,397,398,403,404,406,407,408,409,410,411,413,415,416,418,419,421,422,423,425,427,428,429,430,431,432,435,437,438,440,441,446,447,448,449,450,451,454,455,457,458,460,464,467,469,470,471,472,473,474,475,478,479,480,483,484,486,487,488,489,491,492,494,495,499,500,503,508,511,513,515,517,520,521,524,526,527,528,533,534,535,538,540,541,543,546,548,550,551,552,554,555,559,561,565,567,568,569,570,571,573,577,578,579,580,581,583,585,587,588,590,591,592,593,598,599,601,603,605,606,611,612,613,614,616,617,618,619,620,621,622,623,628,630,632,635,639,640,641,645,647,650,651,652,653,654,655,657,659,660,661,662,663,664,665,667,668

Duplikati:

5,14,30,44,64,89,94,101,115,117,130,131,131,143,163,175,177,178,197,208,211,215,217,218,242,244,265,276,287,296,296,311,316,316,330,346,382,389,414,439,444,456,463,465,477,490,501,507,509,522,522,536,558,566,576,625

Kontakt: [email protected]
 

acamaher

Ističe se
Poruka
2.915
Nedostaju:

1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 118, 120, 121, 124, 126, 127, 129, 132, 133, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 162, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 180, 181, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 205, 207, 209, 213, 219, 220, 221, 223, 226, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 238, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 250, 254, 258, 259, 261, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 272, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 287, 289, 292, 293, 294, 298, 300, 301, 302, 303, 306, 308, 310, 312, 315, 319, 320, 322, 323, 324, 326, 328, 329, 332, 333, 334, 338, 340, 341, 342, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 359, 360, 362, 363, 364, 368, 369, 375, 378, 380, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 396, 397, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 412, 413, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 426, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 448, 449, 451, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 462, 464, 465, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 480, 482, 483, 485, 487, 488, 489, 494, 496, 497, 498, 500, 502, 503, 506, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 517, 520, 521, 524, 527, 529, 530, 531, 532, 535, 536, 540, 541, 543, 545, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 560, 561, 567, 568, 569, 571, 575, 576, 578, 580, 581, 583, 585, 586, 589, 590, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 611, 614, 615, 617, 619, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 646, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669.

Duplikati:

34, 119, 195, 285, 382, 409, 452, 559, 582, 601, 622.

Kontakt na: [email protected] ili PP.
 
Poslednja izmena:

schuster71

Obećava
Poruka
73
Fale mi: 2, 5, 66, 80, 160, 180, 300, 340, 360, 373, 380, 400, 414, 460, 553, 640, 660, 667, 669.

Imam preko 200 duplikata, dajem 5 za jednu !

Javite se na: [email protected]
A ne kontam gde zuris.....pa ja jos nisam ni poceo,meni je draz da se time bakcem bar 2 meseca....jos lepim u HC jer sve drugo nena smisla pogotovo ovaj nas drugorazredni kupus koji je ocajan a pri tome bezvredan sa ovih 670 umesto 682 koji je u 90% zemalja samo polydor i oar iz regiona prihvatili ovu jeftiniju varijantu po ceni prve klase albuma i slicica i koji nece vredeti nicemu a treba uloziti 100 e
 

nesoe

Zainteresovan član
Poruka
206
Moji utisci su da je kolekcija relativno laka.Slicice igraca nije nikakav problem naci,cak ni igraca Srbije.Mozda su timske slicice malo teze za izvlacenje,kao i stadioni ali nista strasno.
Ali zato onih 50 sjajnih slicica je jako tesko naci.I po tome je ova kolekcija jako slicna kolekciji Fifa 365.Meni licno je to bezveze.
Na Terazijama sam bio juce na menjazi i bila je dobra menjaza.Ima ljudi a ima i onih prodavaca.Koliko sam razumeo menjaze ce biti svakoga radnog dana od nekih 11,12h a vikendom cak i ranije.
 

schuster71

Obećava
Poruka
73
Moji utisci su da je kolekcija relativno laka.Slicice igraca nije nikakav problem naci,cak ni igraca Srbije.Mozda su timske slicice malo teze za izvlacenje,kao i stadioni ali nista strasno.
Ali zato onih 50 sjajnih slicica je jako tesko naci.I po tome je ova kolekcija jako slicna kolekciji Fifa 365.Meni licno je to bezveze.
Na Terazijama sam bio juce na menjazi i bila je dobra menjaza.Ima ljudi a ima i onih prodavaca.Koliko sam razumeo menjaze ce biti svakoga radnog dana od nekih 11,12h a vikendom cak i ranije.
Posto su kod njih na kutiju,ako uopste prodaju tako
 

mrnjau!

Početnik
Poruka
18
Ima li opet onih "lesinara" na Terazijama koji dodju do ljudi i uzimaju grbove, ali kao daju gomilu slicica od kojih naravno nijedna nije grb? Koliko se secam to su bili bas oni sto sede kod cesme i prodaju slicice ili sta vec...

Inace ne znam cemu kuknjava za tih 682 komada slicica, kao da je malo ovih 670 pa treba jos 12 nepotrebnih slicica gradova ili cega vec. Ako mene pitate za 2012. nije moralo vise od 400-450 slicica da ima, ono ostalo je bilo preterivanje sa slicicama gradova, zatim 4 slicice za stadione itd. Ja bih se licno tada zadovoljio i sa nekom "fals" verzijom bez tih gluposti, ali dobro raznih ljudi ima jbg. Po meni je ovo korektan album, samo je papir malo bezveze i cena naravno.
 

Urosito

Početnik
Poruka
28
Kako ne, svake godine iste njuske polegaju oko cesme i gledaju koga ce da prevare. Bas sam danas bio, grbove prodaju za 150 dinara po slicici. A od paninija se mogu naruciti za 40, stvarno ne kapiram ko im to kupi.
Inace izbegavam da placam slicice i narucujem, ali ove godine cu izgleda morati tako, zlatne su ekstremno retke...

Solidan broj ljudi danas, izmenjao oko 150 komada za nekih 2 sata. Gotovo niko nema zlatne duplikate, a oni sto imaju menjaju iskljucivo za zlatne.

Od "obicnih" fale mi sledece: 11, 16, 111, 194, 503 i 622. Od zlatnih: 3, 40, 60, 220, 260, 280, 320, 340, 360, 380, 400, 520, 662, 664, 665, 666, 669.

Obicnih duplikata imam preko 200, a od zlatnih samo brojeve 620 i 661.
Ako neko ima neku koja mi fali, a raspolozen je za menjazu, nek salje PP. Dajem 5 komada za jednu.
 

fortes

Buduća legenda
Moderator
Poruka
42.348
Update

Nedostaju:

1,2,3,5,9,11,13,14,18,19,20,28,32,34,39,48,54,55,56,66,72,74,80,85,88,91,101,104,111,113,119,120,121,130,139, 142,143,145,146,154,160,165,169,177,196 ,200,208, 219,228,231,233,236,237 ,240,254,256,257 , 260 ,269,271,276,277, 283,288,296,297 ,300,304 ,320, 333 ,342, 351, 360,372,373,375,383,385,388,389,398 , 400,404,405,417,420,421,424,425,426,435 ,440,444,458,460,462,463,465,467,468,473,476,478,483,500, 506,514, 520,523,526,535,538, 540,554,560,565,568,573, 585,596,600, 604 , 616,624,629,648,661,662,663,664,668,669

Duplikati(novi dodati):

12,26,62,64,69,71,81,86,89,92,95,99,103,105,110,112,115,116,124,128,133,136,138,148,150,151,157,158,159,163,164,174,184,185,188,189,195, 203,204,207,213,215,218,222,224,225,244,246,247,250,251,252,258,263,264,265,275,284,285,289,291,293,295 ,298.303,306,308,313,314,316,317,318,327,328,330,332,334,336,337,338,344,346,350,352,353,356 ,357,359,362,365,370,371,376,378,379 ,381,390,393,394,395,396,399 406,423,428,429,430,434,437,438,439 ,441,442,443,445,448,452 ,459,466,470,475,477, 482,485,488,493,495,496,497,498,501,502,504,505,507,512,513,515,517,518, 522,524,528,529,532,534,536, 543,547,549,558,569,570,571,572,577,578,581,583,587,588,591,593,594,597,599,602,605, 608,609,610,614,618, 621,623,625,626,627,628,631,635,637, 642,644,651,652,656,658,659

zeleno-dogovorena razmena...na čekanju
 
Poslednja izmena:

Atletic Bilbao

Obećava
Poruka
65
Update

Nedostaju:

1,2,3,5,9,11,13,14,18,19,20,28,32,34,39,48,54,55,56,66,72,74,80,85,88,91,101,104,111,113,119,120,121,130,,132,139, 142,143,145,146,154,160,165,169,177,196 ,200,208, 219,228,231,233,236,237 ,240,254,256,257 , 260 ,269,271,276,277, 283,288,296,297 ,300,304 ,320, 333 ,342, 351, 360,372,373,375,383,385,388,389,398 , 400,404,405,417,420,421,424,425,426,435 ,440,444,458,460,462,463,465,467,468,473,476,478,483,500, 506,514, 520,523,526,535,538, 540,554,560,565,568,573, 585,586,596,600, 604 , 616,624,629,648,661,662,663,664,665,668,669

Duplikati(novi dodati):

12,26,62,69,71,81,86,92,95,99,103,105,110,112,115,116,124,127,128,133,136,148,150,151,157,158,[159,163,164,174,181,184,185,188,189,195, 203,204,207,213,215,218,222,224,244,247,251,252,258,263,270,275,278,284,285,289,291,293,295 ,298.303,306,313,314,316,317,318,327,328,330,332,334,336,337,338,344,346,350,352,356 ,357,359,362,365,370,371,376,378,379 ,381,393,394,395,396,399 406,416,428,429,430,434,437,438,439 ,441,442,443,445,448,452 ,459,466,470,475,477, 482,485,488,493,495,496,497,501,502,504,505,512,513,515,517,518, 522,524,528,529,532,534,536, 543,547,549,558,569,570,571,572,577,578,581,587,588,591,593,594,597,599,602,605, 608,609,610,614,618, 621,623,625,626,627,628,631,635,637, 642,644,652,656,658,659

zeleno-dogovorena razmena...na čekanju

imam za tebe 74, 388,444 i 648 inbox
 

milanboomer

Početnik
Poruka
17
Dakle, kupljene tri kutije i sledece stanje:
prva kutija: slicica broj 7, dva grba i dve one istorijske. 29 duplikata posmatrajuci samo tu kutiju
druga kutija: slicice 4 i 6, 4 grba i jedna istorijska. 22 duplikata
treca kutija: dva puta slicica broj 7, 5 grbova. 12 duplikata
sve u svemu blagi ocaj. na tri kutije ukupno 300 duplikata.

jel jos neko primetio da postoje slicice koje su malo manje ili malo vise secene od ostalih? kad se stave na gomilu sa vise slisca vidi se da strci ili da ima rupa ako se posmatraju slicice po ivici. Neko sa takvom tradicijom u ovom poslu ne bi trebalo da dozvoljava takve stvari.
 

cvijovicgrn

Zainteresovan član
Poruka
156
Pozdrav. Novo stanje...

Fale: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 29, 32, 36, 40, 43, 44, 46, 48, 53, 58, 60, 66, 73, 75, 83, 92, 99, 100,
101, 102, 106, 107, 110, 117, 119, 121, 123, 128, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 141, 143, 145, 147, 148, 152, 159, 160, 161, 162, 166, 169, 170, 173, 179, 181, 182, 183, 193, 196, 200,
203, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 220, 221, 222, 230, 242, 245, 250, 255, 258, 260, 261, 263, 265, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 287, 289, 291, 293, 297, 300,
301, 304, 308, 313, 314, 315, 318, 320, 323, 327, 330, 331, 334, 335, 337, 340, 341, 346, 351, 360, 361, 362, 364, 365, 373, 374, 375, 379, 380, 384, 385, 386, 388, 389, 391, 392, 394, 396, 400,
403, 410, 412, 416, 418, 419, 420, 424, 432, 433, 437, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 463, 469, 474, 475, 479, 484, 488, 492, 494, 496, 500,
501, 503, 508, 510, 513, 520, 521, 524, 528, 535, 536, 537, 538, 542, 543, 546, 549, 553, 555, 556, 557, 560, 561, 563, 568, 573, 574, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 594, 598, 600,
603, 606, 614, 617, 621, 626, 629, 631, 633, 634, 637, 641, 643, 649, 650, 654, 656, 658, 660, 662, 663, 665, 666, 667, 668.

Duple: 35, 39, 56, 79, 81, 84, 86, 96, 105, 108, 151, 156, 168, 171, 188, 189, 194, 195, 251, 292, 336, 354, 382, 425, 456, 457, 465, 493, 495, 507, 558, 575, 593.

[email protected]
 

schuster71

Obećava
Poruka
73
Dakle, kupljene tri kutije i sledece stanje:
prva kutija: slicica broj 7, dva grba i dve one istorijske. 29 duplikata posmatrajuci samo tu kutiju
druga kutija: slicice 4 i 6, 4 grba i jedna istorijska. 22 duplikata
treca kutija: dva puta slicica broj 7, 5 grbova. 12 duplikata
sve u svemu blagi ocaj. na tri kutije ukupno 300 duplikata.

jel jos neko primetio da postoje slicice koje su malo manje ili malo vise secene od ostalih? kad se stave na gomilu sa vise slisca vidi se da strci ili da ima rupa ako se posmatraju slicice po ivici. Neko sa takvom tradicijom u ovom poslu ne bi trebalo da dozvoljava takve stvari.

ja samo mislim da je to zato sto su prihvatili drugu klasu i albuma i paketa......mislim da se to na zapadu ne desava....tamo su i dalje boxovi od po 100kesica kao sto je bilo kod nas 2006 i 2010.....ja cekam da ako bude nekih akcija u Engleskoj da mi uzmu jednu kutiju,sada je jos po punoj ceni 80f.....ako bude nekih snizenja ili ispod ruke za 50f uzimam odmah.....ogromna razlika je kako u albumima tako i u slicacama....ove nase se provide,trenutno mi kupuju set za 4f gde se uz album dobije i 31 slicica....5 kesica + 6 uz album koje su sve iste......bice tih albuma+slicica u ponudi od juna-200-250din......album je daleko kvalitetnijih stranica.....ima na you tube razlika u kvalitetu izmedju nasih i njihovih a ima i na fb oficijalni panini klub srbije
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.