Porodice će izgledati radikalno drugačije do 2100. upozoravaju demografi

Nina

Zlatna tastatura
Supermoderator
Poruka
333.680
porodica-rodjaci-stara-fotografija.jpg


Istraživači su procenili da je šezdesetpetogodišnja žena koja je živela 1950. godine imala 41 živog rođaka u svojoj široj porodici. Do 2100. godine predviđa se da će takva žena imati samo 25 živih rođaka. Odrasli u srednjim godinama biće pod sve većim pritiskom, primorani da brinu o svojoj deci, istovremeno i o svojim starim roditeljima.

Predviđa se da će se struktura porodica radikalno promeniti do 2100. godine, sa značajnim posledicama za društva širom sveta. Na kraju ovog veka, predviđa se da će porast broja stanovnika na Zemlji biti završen, okončavajući stotine hiljada godina populacionog rasta u kojoj je naša vrsta evoluirala od života u raštrkanim, malim grupama do naseljavanja skoro svih regiona planete. Ovo veliko dostizanje platoa na procenjenoj populaciji od 10,4 milijarde će preoblikovati civilizaciju kakvu poznajemo.

Budućnost porodičnog života
Jedan od stvari koju će svi ljudi lično iskusiti je seizmička promenau njihovom porodičnom životu. U studiji koja je nedavno objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences, tim demografa istražio je kako će se veličina i struktura porodica promeniti do kraja veka.

Da bi sproveli svoju analizu, istraživači su pokrenuli model kroz skup podataka iz World Population Prospects dokumenta Ujedinjenih nacija, zvanične projekcije stanovništva za 237 zemalja. Model je pravio procene o broju i vrsti rođaka koje bi osoba mogla da očekuje da će imati kao novorođenče, 35-godišnjak i 65-godišnjak 1950. godine, danas i 2100. godine.

Globalno, istraživači su procenili da je 65-godišnja žena koja je živela 1950. godine imala 41 živog rođaka u svojoj široj porodici. Pod širom porodicom su podrazumevani praunuci, unuci, deca, bratanci, sestrići, braća i sestre, roditelji, tetke, ujaci, bake i dede i prabake i deke. Do 2100. istraživači su ustanovili da će takva žena imati samo 25 rođaka.

Ovaj pad će se desiti širom sveta, ali njegova veličina varira u zavisnosti od zemlje.
Ako se na primer, uzme 35-godišnja žena koja živi u Sjedinjenim Državama, gde se predviđa da će populacija dostići 370 miliona 2080. pre nego što će se malo spustiti na 366 miliona 2100. godine, ona je 1950. mogla da ima 33 rođaka u široj porodici. Danas prosečna 35-godišnja žena ima samo 24 rođaka. 2100. godine imaće 18.

Iskustvo 65-godišnje žene koja živi u Kini će se promeniti još drastičnije. Godine 1950. imala je 61 živog rođaka, uključujući 21 rođaka i 15 unučadi. Danas identično stara žena ima 49 rođaka. A do 2100. 65-godišnja Kineskinja će imati samo 14 članova porodice.

Zbog pogrešne, decenijama duge politike jednog deteta, ekonomskog rasta, visokih troškova podizanja dece i skoro nepostojeće međunarodne imigracije, predviđa se da će kinesko stanovništvo pasti sa 1,4 milijarde na ispod 800 miliona 2100. godine.

Takav kolaps će primorati preispitivanje trenutnog društvenog pakta unutar porodica u Kini. Iako je trenutno uobičajeno da odrasli unuci, odrasla deca, braća i sestre i rođaci brinu o starijima, takvi porodični resursi jednostavno neće postojati za nekoliko decenija.

Vertikalne i horizontalne porodice

Društveni efekti koji će pogoditi Kinu takođe će se desiti u skoro svakoj drugoj zemlji, iako u manjem stepenu. Kako istraživači opisuju, porodice će postati više „vertikalne“, a ne „horizontalne“. Drugim rečima, oni će biti raspoređeni po starosnom spektru, sa mnogo manje rođaka i braće i sestara i nešto više praunuka i prabaka i deda.

„U Italiji, na primer, očekuje se da će prosečna starost bake 35-godišnje žene porasti sa 77,9 godina 1950. na 87,7 godina 2095. godine“, navode autori.

Predviđa se da će večere i okupljanja sa proširenom porodicom, nekada glavni deo američkog života, postati sve ređi, posebno imajući u vidu da članovi porodice sada žive u drugim sredinama, daleko od roditelja nego ranije.

To takođe znači da će odrasli srednjih godina u većini zemalja verovatno biti pod sve većim pritiskom. S obzirom na to da pojedinci odlažu da imaju decu do kasnijeg životnog doba, jaz između generacija raste. To znači da su bake i deke daleko stariji nego što su bili i samim tim manje sposobni da ispune ulogu brige o deci koju su nekada imali.

Sada, a i u budućnosti, možda će im čak biti potrebna nega odrasle dece u isto vreme kada ona odgajaju sopstvenu malu decu. Ova situacija bi mogla postati sve neodrživija za odrasle u najboljim godinama, za koje se očekuje da će istovremeno pokretati ekonomiju zemlje dok se brinu za mlade i stare članove porodice.

U anketi sprovedenoj u leto 2023. o pogledima na promenu porodične dinamike, Amerikanci su rekli Centru za istraživanje Pju da misle da će opadanje plodnosti pozitivno uticati na karijere žena i životnu sredinu, ali negativno na socijalno osiguranje i ekonomiju u celini. Autori kažu da će vlade možda morati da pomognu u ispunjavanju uloga koje su nekada preuzimali članovi šire porodice.

„Naši nalazi podržavaju apele da se više ulaže u brigu o deci i starima, kako bi se ublažio teret koji će pasti na pojedince sa manje članova šire porodice na koje bi mogli da se oslone“, zaključuju autori studije.

porodica-okupljanje_413x620.jpg

(RTS)
 

Back
Top