"Početak Božijeg stvaranja" - što je to?

Slap888

Primećen član
Poruka
926
Protivnici Kristovog boštva, Krista kao Boga , prije svega jehovini svjedoci imaju svoju mantru da je Krist stvorenje jer eto za njega stoji da je on "Sin Božji" i drugo - da je "početak Božijeg stvaranja" (Otkrivenje 3:14 itd) u smislu da je Krist prvo što je Bog stvorio...te je tek tada "preko" Kristovih leđa išao stvarati i sve ostalo.

Ne dozvolite da vas muljaju.

Demantira ih prva rečenica Biblije: "U početku Bog stvori nebo i zemlju". Dakle u početko bilo kakvog stvaranja stvoreni su Nebo i zemlja a ne Sin. Sin je unutarnja emanacija iz Duha Svetog,preko Oca, dakle preemanacija i nema veze sa stvaralačkim činom. Emanacija je "od Boga Bog". I Otac je emaniran u predstvaralačkom činu iz Boga Duha Svetoga.

Neki teolog je mudro konstatirao kao što "od čovjeka čovjek" jedino može biti rođeno tako je i "od Boga Bog" jedino može biti.
Kad prispodobno objašnjavam emanacije Božije onda Duha Svetoga uspređujem sa slanim oceanom vode a Oca i Sina kao kristalizacije ta dva grumena soli (jedan veći drugi manji). Ovo je dakako učenje koje niko od vas neće prihvatiti odmah jer je za vas Otac plafon svega a ne Duh Sveti kao sušti Bog, no sad to nije problem.
 

Back
Top