Omega tačka

Jacob

Buduća legenda
Poruka
49.567
Članak objavljen u časopisu Astronomija broj 33.
(časopis za popularizaciju astronomije i srodnih nauka)

Termin omega tačka (Omega point) prvi put uvodi francuski filozof, paleontolog i jezuitski sveštenik Pjer Tejar de Šarden razrađujući ideju o noosferi (jedan vid planetarne svesti), ruskog geohemičara Vladimira Ivanoviča Vernadskog. Sam pojam, ali i uopšte i ideja, koju je ovaj francuski sveštenik pokrenuo danas je veoma rasprostranjena i vrlo „eksploatisana“ tema kako u naučno-popularnoj literaturi tako i u književnim delima, stripovima, filmovima, video igricama, muzici itd. Želja je bila da se ovim tekstom objasne osnovne postavke ovog koncepta kao i njegove savremenije interpretacije.

Kao i sve nove ideje koje svojom pojavom ruše ustaljene norme razmišljanja u nekoj oblasti i donose potpuno novi pristup tako je i ova već sa prvim pojavljivanjem izazvala kontraverze. Naime, delo pod nazivom „Fenomen čoveka“, u kome Pjer Tejar de Šarden opisuje Omega tačku i razrađuje koncept ove ideje, iako završeno još 1930. godine neće ugledati svetlost dana sve do 1955. godine. Sam autor nije doživeo objavljivanje svog glavnog dela jer je to sprečavala crkva smatrajući ovo delo kontradiktorno biblijskom učenju. Pjer Tejar de Šarden nesumnjivo je bio čovek ispred svog vremena koji je, iako sveštenik, bio pristalica teorije evolucije, a gore navedeno delo bilo je svojevrsni pokušaj pomirenja teorije evolucije i hrišćanske doktrine. Tejar je smatrao da je imanentno svojstvo u Univerzumu evolucija u pravcu veće kompleksnosti i svesnosti do one tačke koju on naziva OMEGA POINT. Dakle, izvorno pojam Omega tačka se odnosio na stepen evolucije u kome se dostiže maksimalni stepen kompleksnosti i maksimalni stepen svesti. Tejar predviđa da će, daljim napredkom nauke i tehnologije i samog čoveka, u ljudskoj svesti doći do velikih promena i napredka u smeru da će na kraju svi misleći entiteti učestvovati u „gigantskoj psihobiološkoj operaciji“ ili nekoj vrsti megasinteze u kojoj će se svi svestni umovi naše planete naći u jednom kolektivnom subjektu. Daljom evolucijom ovaj entitet će konvergirati u Omega tačku, svestan Univerzum, u kome će ipak svaki pojedinačni svestni um biti svestan cele operacije. Pri tom on navodi pet osobina koje karakterišu Omega tačku:

1. Omega tačka već postoji i mi ćemo se samo fuzionisati sa njom;

2. Omega tačka nije apstraktna ideja već ineligentno biće;

3. Transcendentalna je u smislu da postoji potpuno van okvira našeg Univerzuma;

4. Autonomna tj. oslobođena limita prostora i vremena;

5. i ireversibilna je.

Dakle, kao što se već može i nazreti, po Tejaru sama Omega tačka je ništa drugo do sam Hrišćanski Bog „od koga sve potiče i u koga se sve vraća“. Svi svesni umovi koji su ikada postojali vaskrsnuće u jedinstvu Omega tačke svestni svojih ranijih života. Ovakav potpuno novi pristup staroj ideji o uskrsnuću bio je i previše za konzervativnu crkvu i ona je dugo onemogućavala objavljivanje ovog dela. Ovaj teološki prizvuk samoj ideji Omega tačke ostaće i do dana današnjeg.

Posle Tajerove knjige objavljeno je još dosta knjiga koje, direktno ili indirektno, obrađuju ovu ideju, a neke od značajnijih i novijih su: „The Anthropic Cosmological Principle“(1986. godine) - John D. Barrow-a i Frank J. Tipler-a; „The Fabric of Reality“(1997. godina) - David Deutsch-a i još dve knjige Frank J. Tipler-a „The Physics of Immortality“(1994. godina) i „The Physics of Christianity“(2007. godina). U svim ovim delima u osnovi je u pitanju stara ideja samo u savremenoj inerpretaciji, a jedan od glavnih propagatora ideje je svakako Frank Jennings Tipler profesor na matematici i fizici Univerziteta Tulan u New Orleans-u. U svojim ranijim radovima Tipler pretpostavlja da će, pre nego što Univerzum rekolapsira u singularnosti, procesorski kapacitet biti orgoman i da će moći da raste eksponencijalno brže od isticanja vremena do Velikog zdrobljavanja (Big Crunch). U principu, simulacija startovana na ovakvom univerzalnom kompjuteru bi mogla da zauvek nastavi u svom sopstvenom vremenu, iako će Univerzum trajati samo konačan iznos merodavnog vremena. Naravno, Tiplerova „teorija“ podrazumeva da aktuelni zakoni fizike predstavljaju ispravan opis realnosti i normalno podrazumeva da mora postojati inteligentna civilizacija u odgovarajuće vreme koja bi eksploatisala procesorski kapacitet jednog takvog okruženja. Poput Tejara i sam Tipler poistovećuje finalnu singularnost i stanje beskonačnog informacioong kapaciteta sa Bogom. Takav ultimativni kosmički računar bio bi u stanju da pokrene kompjutersku simulaciju koja bi obuhvatala sav inteligentan život koji je ikada postojao u Univerzumu ponovo stvarajući u samoj simulaciji svaki pojedinačni intelekt. Iz perspektive ponovo stvorenih stanovnika simulacije stepen blizu Omega tačke bi predstavljao vaskrsnuće u večni zagrobni život u kojem bi mogli da uzmu bilo koji imaginarni oblik zbog njegove virtualne prirode. U svojim novijim radovima Tipler koriguje svoj pristup, jer novija astronomska posmatranja ukazuju da je malo verovatno da će svemir završiti u singularitetu, ulazeći u dalje spekulacije da će ukoliko „ukupna barionska materija bude anhilirana to dovesti do poremećaja Higgsovog polja zbog pomeranja u apsolutni vakum te će na taj način prestati da važi kosmološka konstanta, zaustavljajući ubrzavanje i dozvoljavajući Univerzumu da kolapsira u Omega tačku“. Takođe, ukoliko je teorija struna tačna, mogla bi da bude kontradiktorna Tiplerovoj „teoriji“ Omega tačke imajući u vidu da ona podrazumeva kosmološku singularnost na kraju vremena. Po teoriji struna sama singularnost ne bi mogla i zaista da postoji zbog toga što ni jedan materijalni objekt ne može biti kompresovan ispod Plankove jedinice. Međutim i pored ozbiljnih teškoća sa kojima se „teorija“ (iako se stalno koristi reč teorija ispravnije bi bilo reći hipoteza) susreće Tipler ne posustaje u svojim spekulacijama i navodi da ćemo uskoro početi da se krećemo u smeru kada ćemo dawnload-om ljudske svesti u male kvantne računare početi eksponencijalno da istražujemo svemir mnogo puta brže od sadašnjih bioloških ljudskih bića. On smatra da će veštačka inteligencija i ovako uploadovani ljudski mozgovi početi da se šire svemirom negde najranije oko 2100. godine i da će to biti prvi pravi pomak čovečanstva ka Omega tački.

Odvojeno od razmatranja gore navedenik Tajera i Tiplera danas ima transhumanista koji spekulisu o tome da će ubrzani tehnološki razvoj dovesti do kraja ovog veka do tzv. tehnološkog singulariteta u kome će ljudi biti „polusvesne komponente kompjuterizovane socijalne strukture takve kompleksnosti da nijedna jedinka niti grupa ljudi neće moći da razume više od malog dela celine“. Ukoliko sami naši procesorski i tehnološki alati prevaziđu naše sopstvene kapacitete ućićemo u period u kome će same mašine koristeći veštačku inteligenciju unapređivati same sebe i ovo je tačka koju neki nazivaju tehnološkom Omega tačkom.

Bilo kako bilo ova filozofska i futuristička razmatranja su još uvek veoma daleko od čvrste naučne podloge i bilo kakve eksperimentalne potvrde te će za naše generacije ostatiti samo smele pretpostavke i ideje. U za nas veoma dalekoj budućnosti pokazaće se da li su gore navedeni Tejar i Tipler, kao i njihovi sledbenici, bili ljudi daleko ispred svog vremena ili su njihove ideje o Omega tački bile samo "pseudonaučni snovi i proročanstva" , kako voli da ih nazove filozof Mary Midgley, povezane sa vizijama o begu od smrti koje su možda samo hedonističke i nekontrolisane fantazije. Ali bilo da nas na kraju vremena čeka Omega tačka ili ne, jedno je sigurno: ljudsko biće se nikada neće pomiriti sa saznanjem o sopstvenoj prolaznosti.

Veličković
 
Članak objavljen u časopisu Astronomija broj 33.
(časopis za popularizaciju astronomije i srodnih nauka)

Termin omega tačka (Omega point) prvi put uvodi francuski filozof, paleontolog i jezuitski sveštenik Pjer Tejar de Šarden razrađujući ideju o noosferi (jedan vid planetarne svesti), ruskog geohemičara Vladimira Ivanoviča Vernadskog. Sam pojam, ali i uopšte i ideja, koju je ovaj francuski sveštenik pokrenuo danas je veoma rasprostranjena i vrlo „eksploatisana“ tema kako u naučno-popularnoj literaturi tako i u književnim delima, stripovima, filmovima, video igricama, muzici itd. Želja je bila da se ovim tekstom objasne osnovne postavke ovog koncepta kao i njegove savremenije interpretacije.

Kao i sve nove ideje koje svojom pojavom ruše ustaljene norme razmišljanja u nekoj oblasti i donose potpuno novi pristup tako je i ova već sa prvim pojavljivanjem izazvala kontraverze. Naime, delo pod nazivom „Fenomen čoveka“, u kome Pjer Tejar de Šarden opisuje Omega tačku i razrađuje koncept ove ideje, iako završeno još 1930. godine neće ugledati svetlost dana sve do 1955. godine. Sam autor nije doživeo objavljivanje svog glavnog dela jer je to sprečavala crkva smatrajući ovo delo kontradiktorno biblijskom učenju. Pjer Tejar de Šarden nesumnjivo je bio čovek ispred svog vremena koji je, iako sveštenik, bio pristalica teorije evolucije, a gore navedeno delo bilo je svojevrsni pokušaj pomirenja teorije evolucije i hrišćanske doktrine. Tejar je smatrao da je imanentno svojstvo u Univerzumu evolucija u pravcu veće kompleksnosti i svesnosti do one tačke koju on naziva OMEGA POINT. Dakle, izvorno pojam Omega tačka se odnosio na stepen evolucije u kome se dostiže maksimalni stepen kompleksnosti i maksimalni stepen svesti. Tejar predviđa da će, daljim napredkom nauke i tehnologije i samog čoveka, u ljudskoj svesti doći do velikih promena i napredka u smeru da će na kraju svi misleći entiteti učestvovati u „gigantskoj psihobiološkoj operaciji“ ili nekoj vrsti megasinteze u kojoj će se svi svestni umovi naše planete naći u jednom kolektivnom subjektu. Daljom evolucijom ovaj entitet će konvergirati u Omega tačku, svestan Univerzum, u kome će ipak svaki pojedinačni svestni um biti svestan cele operacije. Pri tom on navodi pet osobina koje karakterišu Omega tačku:

1. Omega tačka već postoji i mi ćemo se samo fuzionisati sa njom;

2. Omega tačka nije apstraktna ideja već ineligentno biće;

3. Transcendentalna je u smislu da postoji potpuno van okvira našeg Univerzuma;

4. Autonomna tj. oslobođena limita prostora i vremena;

5. i ireversibilna je.

Dakle, kao što se već može i nazreti, po Tejaru sama Omega tačka je ništa drugo do sam Hrišćanski Bog „od koga sve potiče i u koga se sve vraća“. Svi svesni umovi koji su ikada postojali vaskrsnuće u jedinstvu Omega tačke svestni svojih ranijih života. Ovakav potpuno novi pristup staroj ideji o uskrsnuću bio je i previše za konzervativnu crkvu i ona je dugo onemogućavala objavljivanje ovog dela. Ovaj teološki prizvuk samoj ideji Omega tačke ostaće i do dana današnjeg.

Posle Tajerove knjige objavljeno je još dosta knjiga koje, direktno ili indirektno, obrađuju ovu ideju, a neke od značajnijih i novijih su: „The Anthropic Cosmological Principle“(1986. godine) - John D. Barrow-a i Frank J. Tipler-a; „The Fabric of Reality“(1997. godina) - David Deutsch-a i još dve knjige Frank J. Tipler-a „The Physics of Immortality“(1994. godina) i „The Physics of Christianity“(2007. godina). U svim ovim delima u osnovi je u pitanju stara ideja samo u savremenoj inerpretaciji, a jedan od glavnih propagatora ideje je svakako Frank Jennings Tipler profesor na matematici i fizici Univerziteta Tulan u New Orleans-u. U svojim ranijim radovima Tipler pretpostavlja da će, pre nego što Univerzum rekolapsira u singularnosti, procesorski kapacitet biti orgoman i da će moći da raste eksponencijalno brže od isticanja vremena do Velikog zdrobljavanja (Big Crunch). U principu, simulacija startovana na ovakvom univerzalnom kompjuteru bi mogla da zauvek nastavi u svom sopstvenom vremenu, iako će Univerzum trajati samo konačan iznos merodavnog vremena. Naravno, Tiplerova „teorija“ podrazumeva da aktuelni zakoni fizike predstavljaju ispravan opis realnosti i normalno podrazumeva da mora postojati inteligentna civilizacija u odgovarajuće vreme koja bi eksploatisala procesorski kapacitet jednog takvog okruženja. Poput Tejara i sam Tipler poistovećuje finalnu singularnost i stanje beskonačnog informacioong kapaciteta sa Bogom. Takav ultimativni kosmički računar bio bi u stanju da pokrene kompjutersku simulaciju koja bi obuhvatala sav inteligentan život koji je ikada postojao u Univerzumu ponovo stvarajući u samoj simulaciji svaki pojedinačni intelekt. Iz perspektive ponovo stvorenih stanovnika simulacije stepen blizu Omega tačke bi predstavljao vaskrsnuće u večni zagrobni život u kojem bi mogli da uzmu bilo koji imaginarni oblik zbog njegove virtualne prirode. U svojim novijim radovima Tipler koriguje svoj pristup, jer novija astronomska posmatranja ukazuju da je malo verovatno da će svemir završiti u singularitetu, ulazeći u dalje spekulacije da će ukoliko „ukupna barionska materija bude anhilirana to dovesti do poremećaja Higgsovog polja zbog pomeranja u apsolutni vakum te će na taj način prestati da važi kosmološka konstanta, zaustavljajući ubrzavanje i dozvoljavajući Univerzumu da kolapsira u Omega tačku“. Takođe, ukoliko je teorija struna tačna, mogla bi da bude kontradiktorna Tiplerovoj „teoriji“ Omega tačke imajući u vidu da ona podrazumeva kosmološku singularnost na kraju vremena. Po teoriji struna sama singularnost ne bi mogla i zaista da postoji zbog toga što ni jedan materijalni objekt ne može biti kompresovan ispod Plankove jedinice. Međutim i pored ozbiljnih teškoća sa kojima se „teorija“ (iako se stalno koristi reč teorija ispravnije bi bilo reći hipoteza) susreće Tipler ne posustaje u svojim spekulacijama i navodi da ćemo uskoro početi da se krećemo u smeru kada ćemo dawnload-om ljudske svesti u male kvantne računare početi eksponencijalno da istražujemo svemir mnogo puta brže od sadašnjih bioloških ljudskih bića. On smatra da će veštačka inteligencija i ovako uploadovani ljudski mozgovi početi da se šire svemirom negde najranije oko 2100. godine i da će to biti prvi pravi pomak čovečanstva ka Omega tački.

Odvojeno od razmatranja gore navedenik Tajera i Tiplera danas ima transhumanista koji spekulisu o tome da će ubrzani tehnološki razvoj dovesti do kraja ovog veka do tzv. tehnološkog singulariteta u kome će ljudi biti „polusvesne komponente kompjuterizovane socijalne strukture takve kompleksnosti da nijedna jedinka niti grupa ljudi neće moći da razume više od malog dela celine“. Ukoliko sami naši procesorski i tehnološki alati prevaziđu naše sopstvene kapacitete ućićemo u period u kome će same mašine koristeći veštačku inteligenciju unapređivati same sebe i ovo je tačka koju neki nazivaju tehnološkom Omega tačkom.

Bilo kako bilo ova filozofska i futuristička razmatranja su još uvek veoma daleko od čvrste naučne podloge i bilo kakve eksperimentalne potvrde te će za naše generacije ostatiti samo smele pretpostavke i ideje. U za nas veoma dalekoj budućnosti pokazaće se da li su gore navedeni Tejar i Tipler, kao i njihovi sledbenici, bili ljudi daleko ispred svog vremena ili su njihove ideje o Omega tački bile samo "pseudonaučni snovi i proročanstva" , kako voli da ih nazove filozof Mary Midgley, povezane sa vizijama o begu od smrti koje su možda samo hedonističke i nekontrolisane fantazije. Ali bilo da nas na kraju vremena čeka Omega tačka ili ne, jedno je sigurno: ljudsko biće se nikada neće pomiriti sa saznanjem o sopstvenoj prolaznosti.

Veličković

Prvi put čujem... Jako zanimljivo, zaista.
 
Tejar de Šarden je jedan od vizionara koji je ukazao na najbolji put za dalju evoluciju hrišćanstva, no sumnjam da će njegove ideje zaživeti, jer je za prihvatanje istih potrebno obrazovanje i razmišljanje, dve stvari kojima se avramske religije oštro suprotstavljaju.
 
Teilhard de Chardin's Evolutionary Philosophy


PHfigAnglais.gif


Scheme of The Phenomenon of Man by J.S. Abbatucci.


"For invincible reasons of homogeneity and coherence, the fibers of cosmogenesis require to be prolonged in ourselves far more deeply than flesh and bone. We are not being tossed about and drawn along in the vital current merely by the material surface of our being. But like a subtle fluid, space-time, having drowned our bodies, penetrates our soul. It fills it and impregnates it. It mingles with its powers, until the soul soon no longer knows how to distinguish space-time from its own thoughts. Nothing can escape this flux any longer, for those who know how to see, even though it were the summit of our being, because it can only be defined in terms of increases of consciousness. For is not the very act by which the fine point of our mind penetrates the absolute a phenomenon of emergence? In short, recognized at first in a single point of things, then inevitably having spread to the whole of the inorganic and organic volume of matter, whether we like it or not evolution is now starting to invade the psychic zones of the world.... The human discovers that, in the striking words of Julian Huxley, we are nothing else than evolution become conscious of itself. It seems to me that until it is established in this perspective, the modern mind...will always be restless. For it is on this summit and this summit alone that a resting place and illumination await us.... All evolution becomes conscious of itself deep within us.... Not only do we read the secret of its movements in our slightest acts, but to a fundamental extent we hold it in our own hands: responsible for its past and its future."


According to Teilhard, Consciousness and Matter are aspects of the same reality, and are called the "Within" and the "Without" respectively. Evolution is the steady increase in the "Within" or degree of consciousness and complexity, through a number of successive stages: the various grades of inanimate matter; life or the "Biosphere"; man or thought or mind, the "Noosphere" (Teilhard's cosmology reflects the Christian anthropocentric bias in having man as the first species capable of self-reflective thought); and finally the uniting of all humans in a single Divine Christ- consciousness.

Teilhard thus follows the evolutionist understanding of an evolutionary progression from inanimate matter through primitive life and invertebrates to fish, amphibia, reptiles, mammals, and finally man; always an increase in consciousness. With man a threshhold is crossed - self-conscious thought, or mind, appears. But even humans do not represent the end-point of evolution, for this process will continue until all humans are united in a single Divine Christ-consciousness, the "Omega Point" (so-called after the last letter of the Greek alphabet - hence the Hellenistic statement attributed to Christ (but unlikely to be said by him, as he would not have known Greek - "I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end"). Teilhardian cosmology thus revolves around the idea of an evolutionary progression towards greater and greater consciousness, culminating first in the appearance of self-conscious mind in humankind, and then in the Omega point of divinisation of humanity.

The_Vision_of_Teilhard-de-Chardin.pngTeilhard's concept of the Omega Point

Teilhard refers to "Centeredness" as a characteristic of the universe on all levels. Each corpuscle of matter has a centre "within", its principle of organisation. The more complex the being, the greater degree of centreity. Teilhard teaches that Centreity is the true, absolute measure of being in the beings that surround us, and the only basis for a truely natural classification of the elements of the universe. The axis of evolution stretches from the lowest degree of centreity to the highest, and entities having the same degree of centreity constitute "isopheres", forming universal units of the same type of being. So pre-living entities are ordered on Earth in the lithosphere, the hydrosphere, and the atmosphere. Organic beings make up the biosphere, and thinking entities (which in Teilhard's system solely means man) the noosphere. When ranked in their natural order, the whole family of isopheres will define at the heart of the system a focus-point of universal synthesis, the Centre of centres, Omega.

Teilhard de Chardin The PHENOMENON of MAN Translated by Bernard Wall (important extracts of the book)

Activation of Energy: Enlightening Reflections on Spiritual Energy, pp.10-13, 102; Beatrice Bruteau, Evolution towards Divinity, p.138]
 
The Omega Point Theory
I have presented and defended my Omega Point Theory at length in my book The Physics of Immortality (Doubleday, 1994), which is available from Barnes and Noble or Amazon. As science, the Omega Point Theory makes five basic claims about the universe:

(1) the universe is spatially closed (has finite spatial size and has the topology of a three-sphere),
(2) there are no event horizons, implying the future c-boundary is a point --- the Omega Point,
(3) Life must eventually engulf the entire universe and control it,
(4) the amount of information processed between now and the final state is infinite,
(5) the amount of information stored in the universe diverges to infinity as the final state is approached.

I can show that these five basic claims directly follow from the most fundamental laws of physics: unitarity, general relativity with attractive gravity, and the Bekenstein Bound (aka the Heisenberg uncertainty principle). An outline of my proof is given on this web page.
I also argue that the ultimate future state of the universe, the Omega Point, should be identified with God. I have presented my argument in detail in my book The Physics of Immortality, but a main reason for my identification Omega Point = God, comes from Exodus 3:14. In this passage, God is speaking to Moses from the Burning Bush. God gives Moses His Name: EHYEH ASHER EHYEH (in Hebrew, of course). God's Name is best translated into English as I SHALL BE WHAT I SHALL BE. In other words, God is telling Moses that His essence is future tense. If we regard God as something Ultimate, then He is telling us that He is the Ultimate Future. Hence my identification Omega Point = God. My translation of EHYEH ASHER EHYEH is taken from the Oxford University Study Bible (Revised Standard Version), but the great German religious leader Martin Luther translated EHYEH ASHER EHYEH the same way into German: ICH WERDE SEIN, DER ICH SEIN WERDE. Luther's translation of the Bible was to the German language as the King James version was to the English language.
I am also including on this web page two critical defenses of both my scientific argument and my theological argument.
My science is defended by Dr. David Deutsch, a physicist at Oxford University. In January of 1998, Deutsch was awarded the Dirac Medal for his invention of the quantum computer. Deutsch's defense of my science is taken from his brilliant book The Fabric of Reality (Penguin Books, 1997). This book is available from either Barnes and Noble or Amazon. I can strongly recommend this book for its presentation of the Many-Worlds Interpretation, the physics upon which the quantum computer is based. In fact, I agree with almost everything Deutsch says in his book. Where we disagree, I believe it is only because Deutsch has rejected his own theory! I shall reproduce here (with permission) most of the 14th Chapter of Deutsch's book.
My theology is defended by Professor Wolfhart Pannenberg, a theologian at the University of Munich, Germany. Professor Pannenberg has been called "the most brilliant living theological mind". He has been termed "one of the three great theologians of the 20th century". He holds five honorary doctors of divinity degrees. He is eminently qualified to judge theology. Professor Pannenberg's paper, which I reproduce here (with his permission) was originally presented at a conference on my book, held in June of 1997 in Innsbruck, Austria.
Amusingly, the theologian Pannenberg is dubious about some of my physics, and the physicist Deutsch doesn't like my theology! As you will read, Pannenberg does not like the Many- Worlds Interpretation (which Deutsch --- and I --- believe in because it is required by quantum mechanics). Deutsch defends the MWI in his book. I am placing on this web page another defense of the MWI, entitled "Quantum Nonlocality Does Not Exist," which shows that locality --- a fundamental fact of relativity --- is restored to physics by the MWI. I might add that most of the great physicists --- Richard Feynman, Murray Gell-Mann, Steven Weinberg, Stephen Hawking, for examples --- have publicly announced their support for the MWI.
I have included my replies to Deutsch's criticisms of my theology in the excerpts from Deutsch's book. Deutsch does not like the idea of God as the Ultimate Future, but Pannenberg many years ago concluded, as I have, that the Bible says God is the Ultimate Future.


Frank J.Tipler
Professor
Department of Mathematics
Tulane University
New Orleans, LA 70118
 
Vrlo zanimljiva teorija, nije loše.

The_Vision_of_Teilhard-de-Chardin.png


Ova slika pokazuje dosta toga, ali nismo sigurni kako ćemo svi zajedno kreirati tu jednu svest.

Mada je mi već imamo. Znamo šta smemo, a šta ne, to je ipak neka zajednička svest.

O zajdeničkoj svesti sam čitao od jednog našeg čoveka. Naime, on govori da delfini imaju takvu "svest". Nešto nisam uveren u to.
 
Kad god neko želi nešto da dokaže, koristi se tačnim činjenicama o prošlosti, te se služeći njima trudi da dokaže tačnost svoje teorije u budućnosti.
 

Back
Top