Nacionalizam

neophodan je manipulatorima koji su kao pastiri a i ovcama koji su pa ovce koje prate šta pastir zapoveda
nacionalizam u principu funkcioniše tako da ubediš masu ili ovce kako ste svi vi deo nekog mnogo bitnog plemena koje je iz određenih razloga ugroženo i onda kreće manipulacija uostalom nacionalizam je poslednje utočište hulja ne bez razloga na kraju krajeva sve nacije su veštačka konstrukcija meni su uvek bili jako čudni ljudi koji jako vole svoj narod svoje pleme koje je iz nekog razloga jako posebno itd.to je esencija nacionalizma
 
Nameće se pitanje: Zašto je nacionalizam neophodan?
Nacionalna, politička i verska pripadnost i podela sveta, nema za život ljudi na Zemlji apsolutno nikakvu vrednost. Suprotno, političke, nacionalne i verske podele i pripadnosti su bile uzrokom svih istorijskih zala, ljudskih stradanja i siromaštva.Sve po principu prava jačega i prirodne selekcije. Jedini koji su od ovih podela imali korist, a tako je i danas, to su političke, verske i nacionalne institucije i vođe. Ja sam za ukidnje ovih idiotskih svetskih podela, za jedinstvo sveta i za jedinstveni svetski pravedni društveni i ekonomski poredak. Po zakonima života to je jedino što ima vrenost, pomoću kojega se može ostvariti dugovno i materijalno blagostanje za sve ljude sveta, što i jeste jedini cilj i svrha života i sveukupnog postojanja.
xjpg.1164611.jpg
 
Poslednja izmena:
Nacija nije stvar prirode, ne postoje nacionalni geni; nacija je društveni konstrukt.

Nameće se pitanje: Zašto je nacionalizam neophodan?

Prvo i osnovno pitanje glasi: Šta je nacionalizam?

Nacionalizam je privrženoj svojoj naciji i svojoj državi. Ta privrženost svojoj naciji je pozitivna. Normalna. Umesto reči nacionalizam može da se upotrebi i reč patriotizam, jer imaju isto značenje.

Nacionalisti vole svoj, ali poštuju druge narode i tolerantni su prema tim drugim narodima.

Nacionalizam se meša sa šovinizmom. Šovinizam je ljubav prema svom narodu i mržnja prema drugim narodima. Šovinizam dovodi do ratova i negativan je.

Ne znam zašto se izjednačavaju nacionalizam i šovinizam kada je reč o suprotnostima.
 
Prvo i osnovno pitanje glasi: Šta je nacionalizam?

Nacionalizam je privrženoj svojoj naciji i svojoj državi. ...
Naciji ( narodu) da,.. a patriotizam je privrženost svojoj državi (patria=domovina) koja nije jednonacionalna (uninacionalna).

I tu mnogi lome koplja: Nacionalizam nije isto što i patriotizam , . na primer, Nemci se vređaju na to.
Sve su kombinacije mogiće: Da ja budem i nacionalista i patriota,.. i nacionalista i šovinista,.. i šovinista i patriota,..
Tako da tu ne mislim da treba trošiti energiju,.. ali ako ni tu nismo sigurni, šta je pozitivno i šta nije, lakše će manipulisati nama.
Jer nacionalizmom se mnogo manipuliše.
 
neophodan je manipulatorima koji su kao pastiri a i ovcama koji su pa ovce koje prate šta pastir zapoveda
nacionalizam u principu funkcioniše tako da ubediš masu ili ovce kako ste svi vi deo nekog mnogo bitnog plemena koje je iz određenih razloga ugroženo i onda kreće manipulacija uostalom nacionalizam je poslednje utočište hulja ne bez razloga na kraju krajeva sve nacije su veštačka konstrukcija meni su uvek bili jako čudni ljudi koji jako vole svoj narod svoje pleme koje je iz nekog razloga jako posebno itd.to je esencija nacionalizma

Имамо нацију оваца ... које дају пуно меса... нацију оваца која даје пуно млека .....нацију оваца која даје пуно гајгњића

А вуци и пастири се све отимају коме ће већи део од ДЕовцизације да припадне
 
Nacija je takođe Prirodna Zajednica! A Nacionalizam je Ideja Odbrane Nacije. Tu Ideju sprovode Nacionalni Lideri! Zato mirno predajmo svoju sudbinu u ruke naših Nacionalnih Pastira!
A, zašto je nacionalizam ( etnički nacionalizam) razvijen (razvijeniji) na prostorima koji zaostaju za politički i ekonomski razvijenijim zapadnoevropskim zemljama ?
- nešto kao i sa idejom komunizma (i socijalizma).
 
Prvo i osnovno pitanje glasi: Šta je nacionalizam?

Nacionalizam je privrženoj svojoj naciji i svojoj državi. Ta privrženost svojoj naciji je pozitivna. Normalna. Umesto reči nacionalizam može da se upotrebi i reč patriotizam, jer imaju isto značenje.

Nacionalisti vole svoj, ali poštuju druge narode i tolerantni su prema tim drugim narodima.

Nacionalizam se meša sa šovinizmom. Šovinizam je ljubav prema svom narodu i mržnja prema drugim narodima. Šovinizam dovodi do ratova i negativan je.

Ne znam zašto se izjednačavaju nacionalizam i šovinizam kada je reč o suprotnostima.
Ne mešam.
 
To nam je nametnuto kao i crkva, demokratija, država itd kako bi se ograničila sloboda.
Nacionalne pripadnosti, karakteristične po razlikama u jeziku, kulturi i običajuma itd, nisu nametnite, već su se spontalno i samostalno razvijale zbog teritorijalne odvojenosto jedni naroda od drugih. I zbog otežane komunikacije među narodima, zbog nerazvijenosti informatičkih sistem. Kada su ljudi sa jedne strane brada teško mogli da znaju ko živi i šta se dešava sa druge strane brda. Sećam se, u mom mestu posle Drugog svetskog rata, bio sam dečal 5-6 godina, prvi put sam video radio aparat i obilazio oko njega da vidim gde je taj čovek koji u toj kutiji priča.

A kad je reč o NAMETANJU. to je slučaj samo kod političkih i verskih pripadnosti.To nametanje počinje kad politički i verski istomišljenici odluče da ee samoorganizuju, institucionalizuju i izaberu svog predstavnika, tj vođu. Tada to institucionalizovanje postaje biznis za najuži krug onih koji su se učvrtili kao osoblje unutar tih institucija, jer sredstva za njihovo održavanje, mogla su da se pribave jedino putem dobrovoljnih priloga ili nameta (poreza-reketa) političkim i verskim članovima, tj. pristalicama. Tada se dešava da te institucije poćinju da NAMEĆU svoje ideologije i verovanja i onima koji nisu njihove pristalice, jer to je način da povećaju svoje prihode, tj. svoja materijalna blaga i svoju vlast. Da bi se na kraju ispostavilo da svetske političke i verske podele i pripadnosti nemaju apsolutno nikakvu praktičnu vrednost, ni korist za same političke i verske pripadnike, več samo za političke i verske institicije. I ne samo da nemaju nikakvu korist, već su i od goleme štete, jer činjenica je da su sva svetska zla, tj. svetske političke i verske ratovie, stradanja ljudi i njihovo siromaštvo, uzrokovale upravo svetske političke i verske institucije u svojim međusobnim nadmetanjma za vlast, materijalna blaga i teritorije.

Da bi glavna pouka iz svega napred rečenog, bila, da nije nikakvo zlo imati svoju vlastitu ideologiju ili veru - neka veruje ko hoće, u šta dog hoće- Zlo počinje onog momenta kad istomiljenici neke ideologije ili vere odluče da se samoorganizuju, institucionalizuju i izaberu vođu.
 
Poslednja izmena:
Nacionalizam je privrženoj svojoj naciji i svojoj državi. Ta privrženost svojoj naciji je pozitivna. Normalna. Umesto reči nacionalizam može da se upotrebi i reč patriotizam, jer imaju isto značenje.
Privrženost svojoj državi, naciji ili veri nije pozitivna, jer se na taj nači opredeljujemo za nešto što mislimo da je naše, a zazirem od svega što mislimo da je tuđe. Pa se danas, u uslovima izmešamosti nacija, vera i kultura sveta, uslovoma uzajamne povezanosti i ekonomskoe međuzavisnosti, zbog međunarodne podele rada, postavlja pitanje, šta je to što je naše, a šta tuđe?
Nacionalisti vole svoj, ali poštuju druge narode i tolerantni su prema tim drugim narodima.
Čime to dokazuješ? Da li istorijom medudržavnih, međunacionalnih, međuverskih i međuklasnih ratova i genocida? Prilikom razdvahanja hindusa i muslimana u dvije posebe države, Idiju i Pakistan, 1947 godune na najsvirepiji način je ubijeno 11 milona ljudi, Koliko ti imaš godina? Sećaš li se mržnje i klanja između Hrvata, Srba i muslimana tokom Prvog i Drugog svetskog rata ili prilikom cepanja JugoslavijeP
Nacionalizam se meša sa šovinizmom. Šovinizam je ljubav prema svom narodu i mržnja prema drugim narodima. Šovinizam dovodi do ratova i negativan je.
Dakle, po tebi, nije nacionalizam, već šovinizam. Dakle, nije "šija", nego "vrat".
Ne znam zašto se izjednačavaju nacionalizam i šovinizam kada je reč o suprotnostima.
Da, postoji razlika. Kad Srbi i Hrvati ne ratuju i ne kkolju se, to je nacionalizam. A kad zarate i počnu da se kolju svakih 20 goduna, onda je to šovinizam.
 
Nacija je takođe Prirodna Zajednica! A Nacionalizam je Ideja Odbrane Nacije. Tu Ideju sprovode Nacionalni Lideri! Zato mirno predajmo svoju sudbinu u ruke naših Nacionalnih Pastira!
Ne, nego, rasterajmo govnavim metlama sve naše političke, nacionalne i verske pastire, koji nas guraju u svetske međudržavne, međunacionalne i međuverske ratove, pa onda neće morati niko da nas brani, jer niko tada neće ni da nas napada.
 
A, zašto je nacionalizam razvijeniji na prostorima koji zaostaju za politički i ekonomski razvijenijim zapadnoevropskim zemljama ?
Pa upravo zato što su zapadnoevropske zemlje bogatije o nerazvijenijih zemalja.

A zašto su bogatije? zato što već stotinama godina napadaju, osvajaju i pljaćkaju zemlje koje su danas siromašnije. One to ne rade iz mržnje prena druguim nacijama, već zbog pljačke. Pa ovim siromašnom zemljama i nacijema, koje nisu dovoljno jake da im se odupro,ne ostaje drugo, već da mrze nacije koje ih napadaju i pljačkaju, a svoju naciju vole. Na primer, Srbi imaju razloga da budu nacionalisti i mrze Tuke, jer su ih Turci tlačili 500 gpdina, a Turci nemaju razloga da budu nacionačisti prema Srbima i mrze Srbe.

Zapadni Evroljani, Englezi, Španci, Portugalci, Belgijanci, Holanđsni, Nemci, i Francuzi i još neki, su napadali, porobljavali i tlačili celu Sevrnu i Južnu Ameriku, Afriku, Australiju, Ibdiju, Rusiju i Balkan i šta sad? Oni nisu nacionalisti, a mi jesmo? Da li mi sada treba njih da volimo jer nisu nacionalisti, a oni nas da mze zato što mii jesmo.?
 
A, zašto je nacionalizam ( etnički nacionalizam) razvijen (razvijeniji) na prostorima koji zaostaju za politički i ekonomski razvijenijim zapadnoevropskim zemljama ?
- nešto kao i sa idejom komunizma (i socijalizma).
То је пропаганда, која жели приказати наказну капиталистички поредак као ,,напредан".
 

Back
Top