Mihail Afanasijevič Bulgakov

Lada

Legenda
Poruka
52.226
Mihail Afanasijevič Bulgakov (15. maj 1891 - 10. mart 1940) je bio ruski pisac i dramaturg.
Pisao je pripovetke, drame i romane. Dela koja nisu odgovarala vladajućoj politici nisu bila ni objavljivana. Za života pisca objavljeni su samo prvi deo romana " Bela garda ", ciklus priča " Beleške mladog lekara " i novinski feljtoni. Ostala dela objavljena su posthumno pedesetih i šezdesetih godina 20. veka: " Majstor i Margarita ", " Život gospodina de Molijera ", nedovršen " Pozorišni roman ".
3RIA-318721-Preview.jpg
 

Lada

Legenda
Poruka
52.226
Odlomak iz romana " Majstor i Margarita "(skraćena verzija).

Berliozova glava
Jedne sparne majske večeri dva su čoveka ispijala mlaki sok od marelica dok su živo o nečemu raspravljali sedeći na klupi ispred Patrijaršijskih ribnjaka u Moskvi. Prvi je bio Mihail Aleksandrovič Berlioz, urednik debelog umetničkog časopisa i predsednik uprave jednog od najvećih moskovskih literarnih udruženja sa skraćenim nazivom MASOLIT, a njegov mlađi pratilac - pesnik Ivan Nikolajevič, koji piše pod pseudonimom Bezdomni.
Prvi je držao govor, kako se kasnije ispostavilo, o Isusu Hristu. Radilo se o tome da je za sledeći broj časopisa urednik naručio od pesnika veliku antireligioznu poemu. Tu je poemu Ivan Nikolajevič napisao, čak u vrlo kratkom roku, ali ona, nažalost nije zadovoljila urednika. Bezdomni je ocrtao glavni lik svoje poeme, to jest Isusa, vrlo crnim bojama, pa ipak je, po urednikovom mišljenju, trebalo čitavu poemu pisati iznova...
Teško je reći šta je zavelo Ivana Nikolajeviča - da li umetnička snaga njegovog talenta ili potpuno nepoznavanje pitanja o kome je pisao, ali je njegov Isus ispao, pa, potpuno živ, Isus koji je nekada postojao, samo, istina, Isus obdaren svim negativnim crtama.
Berlioz je pesniku hteo dokazati da nije važno kakav je bio Isus, da li dobar ili zao, nego je važno to da Isus kao ličnost na svetu uopšte nije postojao, i da su sve priče o Njemu - obične izmišljotine, najobičniji mit...
Visoki Berliozov tenor razlegao se pustom alejom, i što se više Mihail Aleksandrovič upuštao u šikaru kojom se može uputiti bez rizika da slomi vrat samo vrlo obrazovan čovek - to je više pesnik upoznavao zanimljive i poučne stvari o egipatskom Ozirisu, milostivom bogu i sinu Neba i Zemlje, o feničkom bogu Famuzu, o Marduku, i čak o manje poznatom surovom bogu Vicli-Pucliju koga su nekada veoma poštovali Asteci u Meksiku. I upravo u vreme dok je Mihail Aleksandrovič pričao pesniku kako su Asteci od testa pravili lik Vicli-Puclija - u aleji se pojavio prvi čovek...
Bio je u skupocenom, sivom odelu, u stranim cipelama u skladu sa bojom odela. Sivu je beretu važno povukao na uvo, pod miškom je nosio štap sa crnom drškom u obliku pudličine glave. Naizgled - nešto više od 40 godina. Usta nekako nakrivljena. Obrijan glatko. Smeđokos. Desno oko crno, levo zeleno. Obrve crne, jedna viša od druge. Jednom rečju - stranac.
Prolazeći kraj klupe na kojoj su se smestili urednik i pesnik, stranac ih je pogledao, zaustavio se i iznenada seo na susednu klupu, dva koraka od dvojice prijatelja...
- Oprostite, molim, - progovorio je došljak sa stranim naglaskom ali bez izvrtanja reči - što sebi dopuštam iako se ne poznajemo... ali predmet vaše učene besede je tako zanimljiv da...
- Dozvoljavate li da sednem, - ljubazno je zapitao i prijatelji su se nekako nehotice razmaknuli, stranac je spretno seo između njih i odmah stupio u razgovor. - Ako nisam pogrešno čuo, vi ste izvoleli govoriti da Isusa nije bilo na svetu? - upitao je, okrenuvši prema Berliozu svoje levo, zeleno oko.
- Ne, vi niste pogrešno čuli - učtivo je odgovorio Berlioz - upravo sam to govorio... -
- Divno, - uskliknuo je nepozvani sabesednik i, nekako se lopovski osvrnuvši i prigušivši svoj duboki glas, rekao: - Kunem se, nikome neću reći! -
- Da, mi ne verujemo u Boga - podsmehnuvši se strančevom strahu, odgovorio je Berlioz - ali o tome se može govoriti potpuno slobodno... Mi smo ateisti. -
- Ali, dozvolite da vas pitam - nakon nemirnog razmišljanja progovorio je inostrani gost - kako je s dokazima o postojanju Božjem, kojih, kako je poznato, ima tačno pet? -
- Jao, - sažaljivo je odgovorio Berlioz, - nijedan od tih dokaza ne vredi ništa i čovečanstvo ih je već odavno smestilo u arhivu. Priznajte da je na području razuma svaki dokaz o postojanju Boga nemoguć. -
- Ali, eto koje me pitanje uznemirava, - blešteći okom nastavi neznanac. - Ako Boga nema, onda se pitam, ko upravlja ljudskim životom i uopšte čitavim rasporedom na svetu? -
- Sam čovek upravlja, - požurio se da ljutito odgovori Bezdomni na ovo, treba priznati, ne baš jednostavno pitanje.
- Oprostite, - blago se odazvao stranac - da bi se upravljalo nužno je, bilo kako bilo, ipak imati tačan plan za neki, makar kakav, pristojni rok. Dozvolite da vas upitam, kako može upravljati čovek, ako je ne samo lišen mogućnosti da sastavi bilo kakav plan čak za smešno kratki rok, no recimo, od hiljadu godina, nego ne može jamčiti ni za svoj vlastiti sutrašnji dan. -
- ...Ali to je već preterivanje. Moje današnje veče manje-više tačno mi je poznato. Razume se, ako mi u Bronoj ulici ne padne na glavu cigla... -
- Cigla bez razloga, - značajno ga je prekinuo neznanac - nikome i nikada ne pada na glavu. U vašem slučaju, uveravam vas, ona vam nimalo ne preti. Vi ćete umreti drugačijom smrću. -
- Možda vi znate kakvom - sa potpuno prirodnom ironijom raspitao se Berlioz, uvučen u neki stvarno apsurdni razgovor - pa ćete mi reći? -
- Odmah -odazvao se neznanac. Pogledom je promerio Berlioza kao da se sprema da mu sašije odelo, kroz zube promrmljao nešto kao: - Jedan, dva... Merkur u drugoj kući... mesec je nestao... šest - nesreća... veče - sedam... - i glasno i radosno je objavio: - Vama će odseći glavu! -
Bezdomni je divlje i besno izbuljio oči na bezobzirnog neznanca, a Berlioz je upitao, kiselo se osmehnuvši: - A ko zapravo? Neprijatelj? Intervencionisti? -
- Ne - odgovorio je sabesednik - Ruskinja, komsomolka. -
- Hm... - progunđao je Berlioz koga je neznančeva šala razdražila, - to je, oprostite, vrlo malo verovatno. -
- Molim da i vi meni oprostite, - odgovorio je stranac - ali to je tako. Da, hteo bih vas upitati šta ćete raditi večeras, ako nije tajna? -
- Nije tajna. Sada ću otići kući u Sadovu ulicu, a zatim u deset sati uveče održaće se u MASOLIT-u sednica kojom ću predsedavati. -
- Ne, to nikako ne može da bude, - tvrdo se usprotivio stranac.
- A zašto? -
- Zato, - odgovorio je stranac i žmirkavo pogledao u nebo gde su letele crne ptice sluteći večernju hladovinu - jer je Anuška već kupila suncokretovo ulje, i ne samo da ga je kupila nego ga je i prosula. Zato se sednica neće održati... -
- ...A đavo takođe ne postoji? - stranac iznenada veselo upita Ivana Nikolajeviča.
- Ni đavo... -
- No, to je stvarno zanimljivo - tresući se od smeha progovorio je ovaj. - Šta je to kod vas, šta god spomeneš ničega nema! - Naglo je prestao sa smehom i, što je sasvim razumljivo kod duševnih bolesnika, posle smeha pao je u drugu krajnost, razdražio se i surovo viknuo: - Tako, znači ne postoji! -
- Umirite se, umirite se, profesore - mrmljao je Berlioz, bojeći se da ne uznemiri bolesnika. - Sedite ovde za časak sa drugom Bezdomnim, a ja ću samo otrčati na ugao i telefonirati, a zatim ćemo vas otpratiti gde hoćete. Vi ne poznajete grad... -
- Telefonirati? Pa šta, telefonirajte - žalosno se složio bolesnik i odjednom strastveno zamolio: - Ali vas molim na rastanku, poverujte mi makar da postoji đavo! Više od toga vas ne molim. Znajte da za to postoji sedmi dokaz, onaj najpouzdaniji! I on će vam se sada objaviti! -
- Dobro, dobro - lažno ljubazno rekao je Berlioz i namignuvši neraspoloženom pesniku kome se uopšte nije dopala misao da čuva ludog Nemca, uputio se prema onom izlazu iz Patrijaršijskih ribnjaka koji se nalazi na uglu Brone i Jermolajevske ulice...
I ne slušajući ništa više otrčao je dalje.
Pritrčao je telefonskom aparatu i uhvatio se za njega rukom. Okrenuvši ga već je hteo da stane na šine kad mu je u lice blesnulo crveno i belo svetlo: u staklenom sandučiću se upalio natpis - Čuvaj se tramvaja.
...Oprezni Berlioz, iako je stajao izvan opasnosti, odlučio je da se vrati iza pregrade, stavio je ruku na aparat i koraknuo nazad.
Tog časa njegova je ruka kliznula i omakla se, noga je nezadrživo, kao po ledu kliznula po kaldrmi koja je koso vodila prema šinama, druga je noga poklekla i Berlioz je odleteo na tramvajsku prugu.
U nastojanju da se za nešto uhvati, Berlioz je pao na leđa slabo udarivši zatiljkom o kaldrmu i uspeo je videti visoko iznad sebe, zdesna ili sleva - više nije shvatio - pozlaćeni mesec. Uspeo je da se okrene na bok, dok je istovremeno besnim pokretom privukao noge k trbuhu i, okrenuvši se, ugledao je od užasa potpuno belo lice žene-vozača, koje mu se približavalo nezadrživom snagom, i njenu crvenu maramu. Berlioz nije kriknuo, ali je oko njega očajničkim ženskim glasovima zajaukala cela ulica.
Vozačica je povukla električnu kočnicu, tramvaj je seo nosem na zemlju, posle toga na časak poskočio, i s prozora su uz tresak i zvonjavu poletela stakla. Tada je u Berliozovom mozgu neko očajnički viknuo - Zar zaista?... - Još jednom, poslednji put, ugledao je mesec, ali već razbijen u komadiće, a zatim se spustio mrak.
Tramvaj je pregazio Berlioza i kod rešetke Patrijaršijske aleje odbacio na popločanu kosinu okrugli tamni predmet. Kotrljajući se tom kosinom, on je poskakivao po kaldrmi.
Bila je to odsečena Berliozova glava.
 

Lada

Legenda
Poruka
52.226
Bulgakov: Ješuino načelo svetlosti nasuprot kukavičluku Pontija Pilata

Čovek će preći u carstvo istine i pravičnosti, gde uopšte neće biti potrebna nikakva vlast.

U Bulgakovljevoj obradi novozavetnog mita o Isusu Hristu lik Ješue Ha-Nocrija javlja se kao otelovljenje načela svetlosti, zadržavajući svetlonosnu prirodu svog jevanđeoskog prototipa. Jerusalimska drama iz tridesetih godina nove ere, koja predstavlja sadržinu Majstorovog romana, u Bulgakovljevom romanu raspoređena je u četiri poglavlja (2, 16, 25, 26), a Ješuin lik se, osim u Majstorovoj umetničkoj viziji i podudarno sa njom, javlja u sećanju i svedočenju Volandovom, kao i u snu Ivana Bezdomnog, preobraženog nakon susreta sa Majstorom. Zlata Kocić ističe da je jedan od nesumnjivih razloga za ovu trojnost u vezi sa uvodnim i završnim prizorom romana – slikom izlomljenog sunca u moskovskim prozorima, koja sugeriše moć multiplikovanja i očuvanja sunčeve svetlosti (simbolično – Hrista) u odrazima, tj. sećanjima. Princip svetlosti kod Bulgakova svakako ima uobičajeno asocijativno značenje etičke kategorije dobra, svetlo Ješuino načelo podrazumeva humanost najvišeg reda izraženu njegovom propovedi. Ješua iz Bulgakovljevog romana, onaj koji je u ravni večnosti pročitao Majstorov roman, ima status predstavnika Apsoluta, „gornje” sfere svetlosti, paralelan sa već analiziranom Volandovom pozicijom. Međutim, Ha-Nocri iz Majstorovog romana, za razliku od Volanda čiji lik od početka dobija dimenzije transcendentne sile, predstavljen je kao čovek, mada je predstava o njegovoj božanskoj prirodi a priori konstituisana u svesti čitalaca. Udaljavanje od biblijskog mita, lišavanje Ješue moći stvaranja čuda poput Isusovih, ne predstavlja degradaciju načela svetlosti, već apologiju onoga što Ješua, kao čovek, propoveda i proživljava – apologiju najviših ljudskih vrednosti, istine i slobode.

U Majstorovom romanu Ješua je optužen zbog propovedi koja predstavlja uvredu vlasti. Reči da će se srušiti hram stare vere i podići novi hram istine, zapisane na pergamentu njegovog jedinog učenika, bivšeg carinika, Levi Mateja, i bukvalno shvaćene, dovode ga pred Pontija Pilata, petog prokuratora Judeje. U svojoj odbrani, odričući nameru da sruši hram i izaziva nemire u Jerusalimu, Ješua izražava stav najdubljeg antropološkog humanizma – svi ljudi su dobri, nema zlih, već samo nesrećnih. Dobri čoveče! Veruj mi… – prve su reči koje izgovara pred svojim sudijom, i pred čitaocem. Zbog neprimerenog obraćanja rimskom prokuratoru batinama ga kažnjava surovi Mark Pacolovac, što ni najmanje ne dovodi u sumnju Ješuino uverenje da su obojica, Pilat i centurion, nesrećni, ali dobri ljudi. Dobri čoveče, upućeno Pilatu, zbog čije slabosti će stradati, u kontekstu Ješuinog lika dobija vrednost univerzalnog obraćanja čoveku uopšte, čiji greh zahteva pokajanje, kakav će slučaj biti sa prokuratorom. Izraz apsolutnog poverenja (te i ljubavi) prema čovečanstvu ipak jeste „čudo” što stupa na scenu sa Ješuom, koji iz ugla svakodnevice deluje skoro jurodivo zbog fanatičnog optimizma svoje propovedi. Hristova ljubav prema ljudima, to je na ovoj zemlji svoje vrste nemoguće čudo. Istina, on je bio Bog. Ali mi, brate, nismo bogovi, govori kod Dostojevskog Ivan Karamazov, a kod Bulgakova ljudsku nemogućnost da u takvo čudo poveruje potvrđuje Pilatova pomisao da Ješuinu propoved opravda duševnom bolešću. Ipak, do potvrde smrtne kazne ne dolazi zbog bezumnih utopističkoh govora Ha-Nocrijevih o ljudskoj dobroti već zbog reči koje su direktna uvreda principa vlasti. Upitan šta misli o državnoj vlasti, od strane doušnika Jude, Ješua izjavljuje da svaka vlast predstavlja nasilje nad ljudima i da će nastati doba kad neće biti cezarove vlasti ni bilo kakve druge vlasti. Čovek će preći u carstvo istine i pravičosti, gde uopšte neće biti potrebna nikakva vlast. Ješuina filozofija posmatra vlast kao prinudu i čoveku nametnut mehanizam, suprotstavljajući je istini. Da bi precizirao termin istina, D. V. Ljeskov, govoreći o traganju za njom kao jednom od glavnih motiva Bulgakovljevih junaka (Ješue, Majstora, Levija, Pilata…), navodi reči Nikolaja Berđajeva, jednog od utemeljivača filozofije egzistencijalizma: Istina, kaže on u knjizi Stvaralaštvo i objektivacija, nije odraz sveta onakav kakav on jeste i kakav nam se čini, već borba protiv tame i zla sveta. Saznanje istine jeste samorazgorevanje svetlosti (logosa) u egzistenciji (u bivstvovanju)… Istina je duhovna, ona je u duhu i znači pobedu duha nad bezduhovnom objektivnošću sveta. Istina je buđenje duha u čoveku, sudelovanje u duhu. Ovakvo određenje istine, poistovećene sa svetlošću, u okviru filozofije koja u prvi plan stavlja ljudsku ličnost kao najvišu vrednost, odgovara Ješuinom aspektu, onome što „svetlo” načelo predstavlja. „Buđenje duha u čoveku” je istinsko buđenje ličnosti, čija se unikatnost i vrednost ogleda u beskompromisnom uživanju prava slobode izbora. Vlast, u vremenu Ha-Nocrijevom, Majstorovom i Bulgakovljevom, u sve-vremenu, shvaćena kao negacija trijade istina – ličnost – sloboda, neizbežno dobija atribut tame. Takva tama se u Majstoru i Margariti sukobljava sa Ješuinom svetlošću, sa načelom pravičnosti na kom počiva transcendentni savez Ha-Nocrijeve i Volandove sfere.

Izgovorena naglas, Ješuina slobodna reč prkosi Pilatovom upozorenju i kazni koja joj preti. Ljeskov napominje da Ješua predstavlja bledu senku biblijskog Isusa koji za sebe kaže: Ja sam svetlost svetu, međutim, iako Ha-Nocri ne objavljuje svoju mesijansku ulogu i božansku prirodu, on je moćan u odanosti istini i hrabrosti sa kojom pred vlašću vlast naziva nasiljem. Ipak, predosećajući nevolju, Ješua uznemireno moli Pilata – A ti me oslobodi, hegemone… vidim da ovde hoće da me ubiju, dok Hrist odlazi u smrt svestan uloge onoga ko je poslat u svet da bi primio na sebe breme ljudskih grehova. U tom smislu Majstorov junak jeste prikazan kao čovek, uplašen pred smrtnom kaznom, ali poverenjem u dobrotu drugog čoveka, makar to bio i njegov dželat, prevazilazi granice ljudskog. Predstavom o Ješui, ne kao bogu, već ljudskom vidu najviše vrline, izražena je apologija slobodnog čoveka.

Upravo se o sopstvenu slobodu izbora ogrešio Pontije Pilat. U okviru njegovog lika, na planu mikrokosmosa čovekove ličnosti, odigrava se dramatičan sukob svetlosti i tame. U kanonizovanim jevanđeljima Pilat je prikazan kao rimski namesnik naklonjen Isusu, ali nedovoljno odlučan da se suprotstavi judejskoj svetini i njenim prvosveštenicima, iako svestan da su Isusa predali iz zavisti. U Matejevom jevanđelju, simboličnim „pranjem ruku”, on pred narodom obznanjuje da se ne oseća krivim za Hristovu smrt: Ja nisam kriv u krvi ovog pravednika – vidite vi. Suprotno kanonskom tekstu, kod Bulgakova je Pilat centralni lik biblijskog susreta, po nameri Majstora koji svoje delo uvek naziva romanom o Pilatu. Kao vojskovođa hrabar, po prirodi svoje pozicije okrutan, najviši predstavnik vlasti u Judeji ipak je samo formalno moćnik koji odlučuje o sudbini optuženih. Suštinski, on je slab i usamljen čovek čiji je jedini prijatelj pas, ispunjen je nezadovoljstvom i mržnjom prema sredini koja mu je poverana na upravu. Pogled „lutajućeg filozofa” prodire ispod maske silnika, on prepoznaje njegovu unutrašnju teskobu i gubitak vere u ljude, pogađa uzrok glavobolje koja u Pilatu pobuđuje želju za otrovom i najavljuje buduću dramu savesti. Susret sa Ješuom podstiče buđenje Pilatove ličnosti, dovodi u pitanje njegova uverenja. Šta je istina? – pitanje je koje prokurator, poput Pilata iz Jovanovog jevanđelja, postavlja optuženom, ujedno i sebi. Dobro (izjednačeno sa istinom) u koje je prestao verovati, a koje je pred njim, on ne prepoznaje do kraja, ali oseća uticaj njegovog delovanja. Da Ješuina reč ima moć da preobražava potvrđuje transformacija Levija Mateja koji u dodiru sa njom od carinika postaje učenik „filozofa”, materijalno zamenjuje duhovnim. Ipak, iako na ličnom planu biva pokrenut, kao sužanj vlasti prokurator ostaje okamenjen u svojoj ulozi. U susretu Pilata i Ješue odnos moći dobija svoj pravi vid: otkriva se da je moćnik podanik kome je vlast oduzela unutrašnju slobodu i mogućnost ličnog izbora, a uhapšenik slobodan čovek koji se jedino fizički da uništiti. Odjek Ješuine reči ostaje, seme njegove propovedi biva usađeno u svest prokuratora čime je otvoren put koji, kroz nespokoj i pokajanje, vodi do konačnog iskupljenja.
 

Lada

Legenda
Poruka
52.226
Bulgakovljev satana kao oličenje tamne sfere Apsoluta (deo drugi)

Prvi deo teksta pročitajte OVDE.
Bulgakovljev svet „stvari po sebi” podeljen je na „oblasti” svetlosti, tame, uz međuprostor koji bi se mogao okarakterisati kao „čistilište”. Voland, kao jedan od predstavnika „više” stvarnosti, demonstrira prostorno- vremenske zakone koji u njoj vladaju – praznična noć u kojoj se odigrava bal kod Satane produžena je njegovom voljom, kao što je i mesto događanja, stan u Sadovoj ulici, preoblikovano po potrebi; pošto je događaj situiran u dimenziji idealnog, zaustavljanje vremena i transformacija prostora skriveni su od ograničenog pogleda „realnog” sveta. Apsolutna priroda Kneza Tmine izražena je njegovom suverenom pozicijom u svetu fenomena. Delovanjem đavola i njegovih pomoćnika uticaju nad-realnih događanja podležu i predstavnici relativizovane svakodnevice (Stjopa Lihodejev u magnovenju dospeva iz Moskve u Jaltu, konferansje Bengalski u sceni raskrinkavanja magije u Varijeteu ostaje bez glave da bi mu potom bila vraćena, Varenuha je pretvoren u utvaru, itd.), što predstavlja primer Volandove superiorne sposobnosti stvaranja čuda. Još jedna njegova karakteristika je moć sveznanja – on pogađa misli pripadnika „realnog” sveta, poznati su mu uzroci, tok i posledice dešavanja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (npr. Voland zna da će Anuška proliti ulje koje će biti uzrok Berliozovog pada pod točkove tramvaja). Ove crte Bulgakovljevog satanu postavljaju na istu visinu položaja sa božanskim.
Kao oznake idealnog vremena javljaju se u romanu prizori nebeskih svetila. U vreme prvog prolećnog uštapa u Moskvi se događaju zbivanja prouzrokovana Volandovom akcijom, kao i razgovor Pilatov i Ješuin u Jerusalimu. Pun mesec je u ovom slučaju apsolutna oznaka, koja ne samo da povezuje dve vremenske ravni već predstavlja, kao i sunce, svevideći pogled „odozgo”, u svakom vremenu prisutan i nepromenljiv. U tom smislu se prizori meseca nad Moskvom u kontrastu sa električnim osvetljenjem grada javljaju kao simbolička ilustracija opozicije večnost – prolaznost. Veštačka svetlost obeležje je sveta „pojava”, prizemnog, dogmatskog, te nije slučajan komentar Korovjova uoči bala kod satane da mesir jednostavno ne voli električnu svetlost . Ista distinkcija javlja se u povezanosti i sa drugim likovima: Ivan Bezdomni, u trenucima koji prethode njegovoj transformaciji od Berliozovog u Majstorovog „učenika”, razgovara sam sa sobom, posmatrajući čas sijalicu električne lampe, čas mesec – dve svetlosti simbolizuju starog i novog Bezdomnog.
Slična situacija uočljiva je pri pomenu pesnika Rjuhina: trenutak spoznaje sopstvene pesničke nemoći i bezvrednosti, tj. čas kada zabluda ustupa mesto istini, praćen je kontrastom prirodne ( u ovom slučaju sunčeve ) i veštačke svetlosti – Svitalo je, pa je svetlost još neugašenih uličnih svetiljki bila nepotrebna i neprijatna. Pod sjajem električnog osvetljenja odvija se zabava članova MASSOLIT-a u Gribojedovu. Ovaj parodični prikaz privilegovanog moskovskog intelektualnog vrha umnogome je sličan prikazu Volandovog demonskog bala (npr. i na jednoj i na drugoj svečanosti okupljanje grešnika započinje u ponoć, čuju se zvuci iste džez kompozicije ). Jednom rečju, pakao pripovedačev je komentar na skup poklonika etičkog i estetskog mraka svakodnevice, na događaj koji predstavlja zemaljski pandan balu što se odvija u apsolutnoj ravni, tj. sataninoj sferi tame.

Fantastična scena velikog bala uštapa daje uvid u sferu kojom gospodari Voland, i objašnjava jednu od njegovih funkcija. Danteova predstava pakla u Božanstvenoj komediji jedan je od podsticaja za Bulgakovljevu sliku sataninog bala. Iako u Majstoru i Margariti nije na snazi stroga hijerarizacija grešnika, u prilično iscrpnom spisku gostiju (…) – kraljevi, vojvode, plemići, samoubice, trovačice, lupeži i podvodačice, tamničari i varalice, dželati, dostavljači, izdajnici, ludaci, špijuni, zavodnici – biće da nedostaju samo Danteove pape. Ipak, u romanu izostaje opis mesta na kome duše grešnika provode večnost; „hladne crne čeljusti” kamina samo su kapija pakla, odakle utvare dospevaju na bal, transformišući se iz trulih lešina u otmene zvanice. U noći punog meseca na trulež pada opsena raskoši i dekadencije, mrak zamenjuje silna veštačka svetlost: zaslepljujuća svetlost je lila iz kristalnih grozdova, u pljusku svetlosti presijavalo se (…) drago kamenje, predvorje i stepenište su osvetljeni tako jako da oči zabole. U scenama bala prisutna je parodična slika moralnog raspadanja zaodenutog materijalnim sjajem. Kada lažnih svetlosti nestane, ostaje zadah kosturnice. Dubina tame odakle povorka grešnih dolazi samo se da naslutiti, ali jasno je da je demonska svetkovina kratak trenutak odmora od onoga na šta su seni u njoj osuđene.
Na pitanje o prirodi kazne za grešnike daje odgovor povest o Fridi (ona svakoga jutra pronalazi kraj sebe maramicu kojom je ugušila svoje dete), rekvizit kazne je onaj kojim je greh počinjen (podudarnost kazne sa grehom nalazimo u Danteovom Paklu). Voland, iako netradicionalni satana, gospodar je tradicionalnog pakla – tamne sfere večnosti, u kojoj su grešnici osuđeni na ispaštanje greha. U skladu sa mehanizmom pretvaranja greha u kaznu je i suđenje Berliozovoj glavi. U apsolutnoj ravni nadležan za kažnjavanje zla, Voland izriče presudu kojom pobornika teorije da se čovek posle smrti pretvara u pepeo i odlazi u nepostojanje, osuđuje upravo na nepostojanje. Time je obelodanjena moć đavola da ljudskoj duši, suštini bića, ukine postojanje, preobrazi je u nebiće, ali pritom on podiže zdravicu u čast postojanja, principa besmrtnosti koji važi u transcendentnom poretku, u sferi tame i svetlosti podjednako. Pokazuje se da mogućnost nepostojanja ipak postoji, ali ne kao zakonitost, kako je mislio Berlioz, već kazna određena prema načelu na koje se satana poziva: svakome će biti dato po njegovoj veri. Ovo načelo predstavlja parafrazu reči Isusa Hrista iz Jevanđelja po Mateju: „Po vjeri vašoj neka vam bude”, što je, kako navodi M. Jovanović, samo jedan od primera Bulgakovljevog korišćenja i preinačavanja jevanđeoskog teksta, u pravcu poistovećivanja Volandovih iskaza i akcija sa Hristovim. S obzirom na to da je Isus iz pomenutog jevanđelja jedan od prototipova sataninog lika, manje neobičnom deluje određena podudarnost Ješuinih i Volandovih principa. Međutim, iako je apologija postojanja jedno od načela zajedničkih obojici, ipak je Volandova osvetnička uloga ono što ga udaljava od Ješuine humanističke propovedi. Iz pehara u koji se pretvara glava nevernika satana ispija krv izdajnika, doušnika – barona Majgelja, koji je ništa drugo do u relativizovanom svetu otelovljen arhetipski izdajnik Juda. Dakle, odmazda za neverovanje i izdajstvo Hrista u rukama je đavola. Tome u prilog ide i činjenica da se Volandova misija odvija u vremenskom periodu koji je podudaran sa onim iz biblijskog predanja o stradanju i vaskrsenju Isusa Hrista.

Nadleštvo nad dušama grešnika i zadatak sprovođenja kazne je specifična funkcija Volanda kao predstavnika tamne strane Apsoluta. Kada je u pitanju tumačenje ljudske prirode, on, za razliku od Ješue koji optimistično propoveda da su svi ljudi dobri i da će na zemlji nastupiti carstvo pravičnosti, deli ljude na dobre i zle, pretpostavljajući, na osnovu „eksperimentisanja” i uvida u nesavršenu prirodu čoveka, da je takvo carstvo nemoguće ostvariti. Da je granica između zlih i dobrih povučena u transcendentnoj ravni jasno je na osnovu predstave o mestu određenom za sve grešnike, a ista je granica u svetu svakodnevice potencirana opet Volandovim delovanjem i njegovim stavom prema naslovnim junacima sa jedne, i pripadnicima mračne svakodnevice sa druge strane.
Kroz odnos prema Majstoru i Margariti, gde se Voland javlja u ulozi pomagača i spasioca izabranih, može se sagledati podudarnost principa predstavnika svetlosti i tame. Ličnost i njena sloboda su osnovni kriterijumi na osnovu kojih se naslovni junaci izdvajaju iz svakodnevnice i ulaze u krug Volandovog interesovanja. Satana potencira vrednost majstorovog stvaralačkog poduhvata – formulom rukopisi ne gore on izražava misao o besmrtnosti stvaralačkog principa, istinite i slobodne reči koja pripada večnosti. Očigledna je njegova osuda servilnosti i življenja u poniznom strahu od jačih – Margaritino dostojanstvo, koje odoleva Volandovom iskušenju, izaziva njegovo ushićenje: …tako i treba da bude! … i nikada ništa nemojte moliti! Nikada i ništa, naročito ne od onih koji su jači od vas. Sami će ponuditi i sami će sve dati. On ceni snagu njene ljubavi, razume prirodu ljubavi uopšte, što dokazuje stavom da … onaj ko voli treba da podeli sudbinu onoga koga voli. Kada je o praštanju reč, Voland naglašava da ono nije u okvirima njegove nadležnosti, ali ne staje na put Margaritinom milosrđu u opraštanju greha Fridi. Druga ustanova, nadležna za milosrđe, je, svakako, Ješuina sfera, čije zakonitosti moraju biti poštovane i u sataninoj oblasti, što govori o međusobnom uvažavanju i usklađenosti funkcionisanja transcendentnih upravnih sektora.
I u slučaju Pontija Pilata, pokazaće se da oproštaj dolazi iz ravni svetlosti, ali opet uz saradnju sa poglavarom tame – Voland kaže da je za Pilata molio onaj sa kim bi on toliko želeo da razgovara, tj. Ješua Ha-Nocri. Pokroviteljstvo Kneza Tmine nad Majstorom i Margaritom usmereno je ka njihovom prelasku u ravan večnosti, i predstavlja odbranu principa ljubavi, hrabrosti, istine. Odluka o njihovoj konačnoj sudbini donesena je saradnjom predstavnika svetlosti i tame; ono za šta Ješua moli, a Voland nudi izabranima kao mesto večnog boravišta, je mir, koji predstavlja neku vrstu međuprostora između dve večne sfere, uz otvorenu mogućnost kretanja ka svetlosti.

Sa druge strane, u granicama svakodnevice ne dolazi do važnijih izmena posle dodira sa predstavnicima uslovnog sveta. Na Moskovljanima se, osim statusnih promena, ne mogu uočiti bitne karakterološke metamorfoze nakon susreta sa đavolom; jalova svakodnevica (sa izuzetkom bivšeg pesnika Ivana Bezdomnog) ostaje suštinski nepromenjena. Međutim, transcendentni poredak počiva na načelu pravičnosti i sređenosti, ta misao izražena je Volandovim uverenjem: Sve će biti po propisu, na tome počiva svet, i dokazana sudbinom Pilatovom, kao i Majstorovom i Margaritinom. Najzad, zar ideja kosmičkog ustrojstva u kome, kroz saradnju ustanova svetlosti i tame, pravda biva zadovoljena, nije bila neophodna Bulgakovljevoj nepravdom progonjenoj umetnosti?
U fantastičnoj sceni leta nad Moskvom, tj. odlaska Volanda i svite sa Majstorom i Margaritom, kroz opis transformisanog obličja demona, simbolika mesečine se javlja u kontekstu opozicije istina-privid: Kada im je u susret počeo da se pomalja iza ivice šume purpuran i pun mesec, nestale su sve varke, sručile se u močvaru, utonula je u izmaglici nepostojana čarobna odora. Korovjov Fagot gubi svoje „cirkusko odelo” i manire lakrdijaša, prikazujući se kao demon-vitez koji se nikada ne osmehuje, a na sličan način mesečeva svetlost menja izgled Behemota i Azazela, otkrivajući njihove pojave kakve jesu u ravni večnosti. Ispostavlja se da je komedijaško ponašanje Korovjova među Moskovljanima vid kazne za neuspelu dosetku, a prema već pomenutom mehanizmu, kazna je diktirana prirodom greha, te je on na šalu prinuđen. Ovaj vitez se jednom nesrećno našalio … njegov kalambur o svetlosti i tami nije bio na mestu…, objašnjava satana, što ukazuje na to da on kažnjava i najmanje ogrešenje o ozbiljnost večnih principa.
U razgovoru sa Matejem Levijem, u kome se odlučuje o večnom boravištu za Margaritu i Majstora, Voland govori o nužnosti prisustva tame. U dijalogu ispunjenom netrpeljivošću, satana izražava prema Ješuinom učeniku prezir, ali on nije usmeren ka Ješui i sferi svetlosti, već je izazvan Levijevim neprijateljskim stavom. Voland kaže: Budi tako dobar pa razmisli o pitanju: šta bi činilo tvoje dobro da nije zla i kako bi izgledala zemlja da sa nje nestanu senke? Jer senke bacaju predmeti i ljudi. Evo senke moje špade. Ali postoje i senke drveća i živih bića. Da nećeš možda da zguliš celu zemaljsku kuglu i sve živo zbog tvoga prohteva da uživaš u goloj svetlosti? Glup si! Postojanje svega živog uslovljava postojanje senki, apsolutna svetlost u zemaljskoj ravni značila bi ukidanje ljudske egzistencije, nesavršene po svojoj prirodi, te samim tim uslovljene da u sebi sadrži i za sobom ostavlja sen.
Slično Bulgakovljevom đavolu, i kod Dostojevskog nečastivi, tj. priviđenje Ivana Karamazova, daje prigovor na ideju sveta bez prisustva njegovog delanja: Kad bi na zemlji bilo sve blagorazumno, onda se nikad ništa ne bi dogodilo. (…) Kakvo bi zadovoljstvo bilo bez patnje? Sve bi se pretvorilo u jednu beskonačnu molitvu, bilo bi sveto, ali i dosadno. Međutim, geslo nečastivog sa maskom ruskog intelektualaca, koji po dužnosti svog položaja čini nerazumne stvari, tj. izaziva greh da bi moglo biti događaja, je: Satana sum et nihil humanum a me alieneum puto, pa je očita razlika između ovog i Volandovog principa osude ljudskog greha.
Pitanje – šta bi činilo dobro da nije zla – ne predstavlja devalvaciju dobra i uslovljavanje njegove svrhe postojanjem zla, već Volandov realističan pogled na stvarnost kao ravan konstantnog sukoba i smenjivanja suprotnih principa.
Ilustraciju reči đavola o svetlosti i senkama na zemlji predstavlja prizor njegovog mača koji pod svetlošću zalazećeg sunaca baca sen: Njegova dugačka i široka špada bila je zabijena vertikalno između dve razmaknute ploče na terasi, tako da je predstavljala sunčani sat , a ova simbolična slika otvara i pitanje odnosa opozitnih kategorija prolaznog i večnog. Odbrojavanje vremena sa aspekta Apsoluta, sunčanim satom koji obrazuju sunčeva svetlost i satanin mač (kao oznake večnog – božanskog i demonskog), potencira prolaznost zemaljskog. Volandov pogled na grad sa terase jednog od moskovskih zdanja je pogled sa visine večnosti na kratkotrajnu ovostranu egzistenciju: Voland nije skidao pogled s neobuhvatne gomile palata, džinovskih kuća i kućeraka osuđenih na rušenje. Ipak, nasuprot propadljivosti materijalnog nalazi se neprolazna vrednost zdanja ljudskog duha, što potvrđuje Majstorov roman utisnut u večnosti.
Senka špade, koja se lagano i neumitno produžava, približavajući se sataninim nogama, najavljuje nadolazeću pomračinu, koja će, u trenutku Volandovog odlaska, prekriti čitav grad. Paralelizam prizora nepogode nad Moskvom i nepogode nad Jerusalimom nakon Ješuinog pogubljenja upućuje na zakonitost vidljivu sveobuhvatnim pogledom pripadnika „više” egzistencijalne sfere, na princip cikličnog ponavljanja, poput kretanja kazaljke sunčanog sata. Uskoro će nepogoda, poslednja nepogoda, ona će dovršiti sve što treba dovršiti i krenućemo na put, kaže Voland. Tama koja nailazi sa zapada, poslednja je jer označava završetak jednog perioda i trenutak svođenja računa: otpušten je greh Ješuinom sudiji, određena je sudbina Majstora i Margarite; na moskovski svet se, kao pretnja, ali i pročišćenje, obrušava oluja u kojoj kao da svega nestaje. Nakon katarzičnog pljuska pojavljuje se duga koja, uz „izlomljeno sunce u hiljadama prozora”, ukazuje na otvorenu mogućnost iskupljenja.
Autor: Zorana Popović
 

Baudrillard

Zaslužan član
Moderator
Poruka
124.523
IZGLEDI ZA BUDUĆNOST


Sad kad je naša nesrećna otadžbina dotakla samo dno srama i bede na koje ju je bacila „velika socijalna revolucija“, mnogima od nas sve češće navire jedna ista misao.

Ova je misao nametljiva.

Nejasna i turobna – ona iskrsava u svesti i odlučno zahteva odgovor.

Ona je jednostavna: A šta će s nama biti?

Javlja se ona prirodno.

Mi smo analizirali svoju nedavnu prošlost. O, vrlo dobro smo proučili gotovo svaki trenutak u protekle dve godine. Mnogi su je ne samo proučili već su je i prokleli.

Sadašnjica nam je pred očima. Takva je, da bismo radije da ih zatvorimo.

Da ne gledamo!

Ostaje budućnost. Zagonetna, neizvesna budućnost.

Zbilja: šta će s nama biti?…

Nedavno mi se pružila prilika da pregledam nekoliko brojeva engleskog ilustrovanog časopisa.

Dugo, kao opčinjen, gledao sam sjajno urađene slike.

I dugo, dugo potom razmišljao…

Da, prizor je jasan!

Džinovske mašine, u džinovskim fabrikama, iz dana u dan, grozničavo proždirući kameni ugalj, kloparaju, lupaju, razlivaju mlazeve rastopljenog metala, kuju, ispravljaju, sastavljaju…

One kuju svetsku silu, odmenivši one mašine koje su još nedavno, sejući smrt i razarajući, kovale moć pobede.

Na Zapadu, veliki rat velikih naroda je završen. Oni sad ližu svoje rane.

Oporaviće se oni, naravno, vrlo brzo će se oporaviti.

I svima kojima se um razbistrio, koji ne veruju u to nesrećno buncanje da će se naša zlokobna bolest proširiti na Zapad i zahvatiti ga, postaće očigledan taj silovit napredak kolosalnog rada u svetu, onaj koji će zapadne zemlje vinuti u visine još neviđene svetske moći.

A mi?

Mi ćemo da kasnimo…

Mi ćemo tako mnogo da kasnimo, da nijedan ovovremeni prorok, verovatno, neće moći da kaže kad ćemo najzad da ih stignemo i da li ćemo uopšte da ih stignemo.

Jer, mi smo kažnjeni.

U ovom času mi ne možemo da gradimo. Pred nama je težak zadatak – da osvojimo, preotmemo sopstvenu zemlju.

Obračun je počeo.

Heroji-dobrovoljci otimaju iz ruku Trockog pedalj po pedalj ruske zemlje.

I svi, svi – i oni koji neustrašivo izvršavaju svoju dužnost, i oni koji se zbijaju u pozadini, u gradovima na jugu, u teškoj zabludi verujući da će posao spasavanja zemlje moći da prođe bez njih, svi žudno iščekuju njeno oslobođenje.

I ona će biti oslobođena.

3

Jer, nema zemlje bez heroja, i nedopustivo je misliti da je otadžbina umrla.

Ali, biće potrebno mnogo borbi, mnogo prolivene krvi, jer sve dok iza zlokobne figure Trockog, s oružjem u ruci, i dalje nadiru bezumnici, oni koje je on nasamario, života biti neće, nego borba na život i smrt.

Borba je neophodna.

I dok tamo na Zapadu budu štektale mašine napretka, kod nas, s kraja na kraj zemlje, štektaće mitraljezi.

Bezumlje u protekle dve godine gurnulo nas je na strašan put, za nas nema predaha, nema odmora.

Prineli smo ustima čašu stradanja i ispićemo je do dna.

Tamo na Zapadu blistaće bezbrojna električna svetla, piloti će parati osvojeni vazduh, tamo će se graditi, istraživati, štampati, učiti…

A mi… Mi ćemo se tući.

Jer nema sile koja bi mogla to da promeni.

Mi ćemo osvajati sopstvene prestonice.

I osvojićemo ih.

Englezi, pamteći kako smo, zastirući polja krvavom rosom, tukli Nemačku i odvlačili je od Pariza, pozajmiće nam još šinjela i čizama, da se što pre dokopamo Moskve.

I dokopaćemo se.

Hulje i bezumnici biće prognani, rastureni, uništeni.

I rat će se završiti.

Tada će okrvavljena, uništena zemlja početi da se uspravlja… Lagano, s mukom da se uspravlja.

Oni koji se žale na „umor“, avaj, biće razočarani. Jer, moraće još više da se „umaraju“…

4

Prošlost će morati da se iskupi neizmernim radom, životom u teškoj nemaštini. Da se iskupi u prenosnom i doslovnom smislu reči.

Da se iskupi za bezumlje martovskih dana, za bezumlje oktobarskih dana, za odmetnute izdajnike, za izopačenost radnika, za Brest, za sumanuto korišćenje mašina, za štampanje novca… za sve!

I mi ćemo se iskupiti.

I tek onda, kada bude već prilično kasno, počećemo ponovo ponešto da gradimo, da bismo postali punopravni, da bi nas opet primili u versajske dvorane.

Ko će dočekati te svetle dane?

Mi?

O, ne! Naša deca možda, a možda i unuci, jer zamah istorije je širok i ona decenije „prelistava“ sa istom onom lakoćom kojom prelistava i godine.

A mi, predstavnici zlosrećnog pokoljenja, umirući kao kukavni bankroteri, bićemo prinuđeni da svojoj deci kažemo:

– Plaćajte, pošteno plaćajte i večno se sećajte socijalne revolucije!

Mihail Bulgakov

(List Grozni, 13. novembar 1919)
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.