hehehe.... konacno ravnopravnost :P

d1

Domaćin
Banovan
Poruka
4.406
Zakon čeka žrtvu
D. P. VELjKOVIĆ 09.11.2005, 18:53:25

BEOGRAD - Od nove 2006. godine, prvi put u krivičnopravnoj istoriji Srbi­je, muškarci dobijaju pravo da presaviju tabak i tuže svoje supruge, lju­bavnice, poznanice ili šefice zbog silovanja i drugih oblika seksualnog zlostavljanja.
Bez obzira na to što bi ovakva mogućnost u današnjoj Srbiji mogla da izazove reakcije od neverice do podsmeha, Krivični zakonik Srbije, koji stupa na snagu 1. januara iduće godine, izjednačio je žene i muškarce u pogledu mogućnosti da postanu žrtve seksualnog zlostavljanja.
- Novi KZ Srbije predviđa niz krivičnih dela protiv polne slobode, kaže biv­ši okružni sudija, sada ugledni beogradski advokat Goran Petronijević. - To su krivična dela silovanja, nedozvoljene polne radnje, obljuba nad ne­moćnim licem, obljuba nad detetom, obljuba zloupotrebom položaja, podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa, kao i krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije.
Svako od ovih dela, prema načinu na koji ih je definisao zakonodavac, može biti izvršeno i na štetu muškarca, dodaje Petronijević.
Po Petronijevićevim rečima, silovanje se ranije moglo izvršiti samo nad ženom, i to nad onom sa kojom nasilnik nije u braku. Sada su ta ograni­čenja izbrisana, pa se može krivično odgovarati za silovanje i žene, i mu­škarca, i to bez obzira da li su u braku.
Kako žena može da siluje pripadnika "jačeg pola"? Zakonodavac, obja­šnjava Petronijević, nije na ovo pitanje dao precizan odgovor.
Psiholozi bi trebalo da odgovore kako je moguće nad muškarcem prime­niti silu, a da mu erekcija ostane - kaže Petronijević.
Ova tema malo je jasnija kad je reč o silovanju koje je izvršeno pret­njom. Muškarac može biti prisiljen da prihvati seksualni odnos sa že­nom koja mu preti da će, recimo, otkriti da je nekoga ubio, objašnjava advokat Petronijević.
- Ovde će sigurno biti zloupotrebe u praksi - kaže Petronijević. - Muška­rac može, recimo, da prijavi suprugu zbog silovanja u braku. Uveren sam da više gotovo nećemo imati razvod braka bez priče o nasilju u po­rodici! Način dokazivanja izvršenja ovih krivičnih dela biće veoma težak jer treba ustanoviti da seksualni čin nije bio dobrovoljan, a pri tom trago­va nasilja nema. Teško će se dokazivati i da je do seksualnog čina do­šlo zbog ucene ili pretnje.
Prema novim krivičnim odredbama, moguće je i da više žena siluju jed­nog muškarca.
Na sudskom tapetu od strane progonjenih muškaraca ubuduće moći će da se nađu i njihove šefice. Protiv žene rukovodioca muškarci širom Srbi­je moći će da podnose tužbe ukoliko one zloupotrebom ovog položaja primoraju nesretnike na seksualni odnos...
Nove odredbe stupaju na snagu za oko dva meseca. Od tada valja čeka­ti prvu tužbu protiv žene - seksualnog naslinika.
A, onda i prvu osuđenicu za seksualno zlostavljanje muškarca. Biće to si­gurno vest za naslovne strane.

ŽENE MAKROI
PRIPADNICI jačag pola mogu biti žrtve žena koje se bave "podvođenjem i omogućavanjem vršenja polnog odnosa" i "posredovanja u vršenju pro­stitucije".


__________________________________________________________________________
2 dev...

Show me a smile then
don't be unhappy, can't remember
when I last saw you laughing
if this world makes you crazy
and you've taken all you can bear
you call me up
because you know I'll be there

And I'll see your true colors
shining through
I see your true colors
and that's why I love you
so don't be afraid to let them show
your true colors
true colors are beautiful
like a rainbow
:|
 
Zbog silovanja dobila osam mjeseci

Navodna žrtva, 32-godišnji muškarac, izjavio je kako je silovan dok je spavao, kada je njegova 24-godišnja poznanica, bez njegovog pristanka i znanja, izvela oralni seks.
Dvadesetčetvorogodišnja Norvežanka u sredu je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od osam meseci zbog silovanja svog 32-godišnjeg poznanika u januaru 2004., obavestili su u sredu službeni izvori.
Sud u zapadnom priobalnom gradu Bergenu potvrdio je raniju odluku nižeg suda, ali je smanjio duzinu trajanja kazne.
Na sudu je svedočio da je, kada se probudio, bio posebno ljut na nju.
Također je rekao kako od tog nemilog događaja ima psihosomatske poteškoće. Članovima suda je rekao kako je izjava optužene da je čin obavljen uz njegov pristanak potpuno netačna.
To je prvi put da je u Norveškoj za silovanje, bez saučesnika, osuđena jedna žena.

10.11.2005 g.
 
una:
Zbog silovanja dobila osam mjeseci

Navodna žrtva, 32-godišnji muškarac, izjavio je kako je silovan dok je spavao, kada je njegova 24-godišnja poznanica, bez njegovog pristanka i znanja, izvela oralni seks.
Dvadesetčetvorogodišnja Norvežanka u sredu je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od osam meseci zbog silovanja svog 32-godišnjeg poznanika u januaru 2004., obavestili su u sredu službeni izvori.
Sud u zapadnom priobalnom gradu Bergenu potvrdio je raniju odluku nižeg suda, ali je smanjio duzinu trajanja kazne.
Na sudu je svedočio da je, kada se probudio, bio posebno ljut na nju.
Također je rekao kako od tog nemilog događaja ima psihosomatske poteškoće. Članovima suda je rekao kako je izjava optužene da je čin obavljen uz njegov pristanak potpuno netačna.
To je prvi put da je u Norveškoj za silovanje, bez saučesnika, osuđena jedna žena.

10.11.2005 g.
ovo je u stvari extremno lose :?

.... sad i za tako lepo iznenadjenje neko mora da propituje

extra extra lose :?
 

Back
Top