FDISK

FDISK je eksterna komanda, tj. aplikacija koja se nalazi na startup diketama za Win98, WinMe. Uz pomoć ovakve diskete ne možeš formatirati u NTFS fajl sistem.
 

Back
Top