Daljinski video nadzor ( pomoc )

ivan88se

Obećava
Banovan
Poruka
82
Ako neko nesto zna na ovu temu zamolio bih ga da mi kaze kako se ovo vrsi.Na koji nacin.Sta je potrebno od opreme i td ...

______________________________________________________________________________________________________________________________
izvinjenje moderatorima ako sam na pogresno mesto stavio temu.Ali 5 min sam barem razmislo gde da stavim temu i jedino mi se cini da odgovara Telekomunikacije > Bežične veze
 

ivan88se

Obećava
Banovan
Poruka
82
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
POSLE DUGOG MUCENJA USPEO SAM DA NADJEM NESTO NA NETU
POSTAVIO SAM NA FORUM IZ RAZLOGA STO CE SIGURNO JOS NEKOME TREBATI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Daljinski video nadzor
Uvod
Analogni sistemi video-nadzora polako odlaze u istoriju. Postoje mnogi razlozi za to. Komplikovani
su za korišćenje, skupi su za održavanje i nefleksibilni su. Tehnička rešenja th sistema godinama se nisu
menjali.
Analogni signal iz video kamere povezan je na jedan video procesorski uređaj. Sva oprema je
centralizovana u kontrolnoj sobi u kojoj je nekoliko monitora, videorekordera i sl. Takav kocept rešenja nije
menjan godinama i zadovoljavao je samo kod rešenja sa malim brojem kamera. Uvođenjem optike rešavao
se samo jedan problem – problem udaljenosti kamera od mesta nadzora.
Uzimajući u obzir današnje zahteve, gde različite službe i osobe žele sa više mesta da prate šta
snimaju kamere, a sa druge strane sve veća primena i razvoj računarske mreže doveli su do gotovo
potpunog potiskivanja analognog sistema video nadzora.
Današnji moderni, digitalni mrežni video sistemi rešavaju mnoge probleme a i efikasniji su i jeftiniji.
Kontrolna soba se može smestiti bilo gde (u svaku službu) i bilo kada, jer za njeno funkcionisanje je
potreban samo mrežni kabl i računar.
Koncept video nadzora, baziran na računarskim mrežama daje veliku efikasnost, drastično
smanjuje ukupnu cenu sistema video nadzora (u odnosu na analogni sistem), jer se već postojeća
računarska mreža koristi za prenos video (i audio) signala. Kvalitet snimljene slike je bitno bolji nego kod
analognog sistema, presnimavanje (kopiranje) je bez gubitka
kvaliteta slike, pretraživanje je brzo i jednostavno (po kameri, vremenu, događaju,...) a moderni algoritmi
rada takvih sistema omogućuju i smanjenje broja zaposlenih na obezbeđenju, na praćenju proizvodnje
rada...Osim toga osoblju koje radi na obezbeđenju umnogome olakšava rad. Npr. kod sistema sa više
desetina kamera, većina slika su nebitne informacije. Automatsko preusmeravanje slike na monitor (uz
mogućnost zvučnog signala) i uključivanje kamere s obzirom na unapred definisani događaj (npr. otvaranje
vrata, prozora, pokret, vatra, dim, vlaga, zaustavljana mašina, zaustavljena traka...) osobama odgovornim za
sigurnost odmah daje informaciju da se nešto dešava i pokazuje im o čemu se radi

Glavne osobine digitalnih sistema video nadzora preko mreže
 - istovremeni nadzor, snimanje i pregledanje snimljenog materijala
 - brz pristup bilo kojoj kameri, bilo kada, bez obzira na udaljenost, bez obzira da li
 još neko koristi istu kameru i bez obzira na lokaciju korisnika
 - "kontrolana soba" nalazi se svuda i stalno
 - pristup određenim informacijama i nivoima se reguliše preko lozinke
 - lako i jeftino unapređenje sistema
 - odličan kvalitet snimljenog materijala
 - jednostavno snimanje kopija na udaljenim lokacijama (sigurnost podataka)
 - na svakoj slici se nalazi naziv lokacije, datum i vreme
 - lako i jednostavno štampanje bilo koje slike na papir
 - napredni algoritmi kontrole (pred alarmno snimanje, maskiranje određenih
 područja, automatsko snimanje...)
 napredno i brzo pretraživanje baze snimljenog video materijala (po lokaciji,
 datumu, vremenu, alarmnom događaju...)
Izgradnjom samo jedne mreže (LAN, WAN, itd.) značajno se štede sredstva, jer se ista mreža koristi i
za podatke i za video-nadzor .
Pristup mreži preko različitih komunikacionih medijuma (GSM, GPRS, Internet, ADSL, ISDN, obična
telefonska linija) ovlašćenim korisnicima pruža i mogućnost daljinskog nadgledanja i kontrolu radnog
procesa kao i procesa proizvodnje, bez obzira na njihovu fizičku lokaciju.
Dakle moderni digitalni sistemi su višestruko efikasniji i fleksibilniji od uobičajenih analognih sistema videonadzora.
Ukupna cena digitalnih sistema video-nadzora je višestruko niža od neefikasnih i nefleksibilnih
analognih sistema.

Koliko to košta,princip rada video-servera,sta je to video server instalacija softvera
Cena zavisi od projekta, tipu digitalnog servera, vrsti i lokaciji kamera. Sagledavajući sve osobine
(koje se mogu porediti) digitalni sistemi su jeftiniji od klasičnih analognih. Naravno, tu su i osobine koje
analogni sistemu uopšte nemaju
Video-server je "stand alone" (samostalan) uređaj za lokalni i daljinski video nadzor, snimanje i
alarmiranje. To nije PC računar i nema Windowse. Radi se o kompletnom rešenju i visoko specijalizovanom
hardveru i RTOS-u (real time operating system).
Postoje ulazi za alarme na koje se povezuju različiti senzori (pokreta, vrata/prozor, dim, vatra,
ugljen-monoksid, voda, lom stakla, alarmi iz proizvodnje, itd.) Uređaji imaju ulaze i za releje kojima se
upravlja sa udaljene lokacije (za uključivanje i isključivanje drugih uređaja, npr. svetlo, električne brave...)
Uređaji imaju mogućnost telemetrije i daljinsko upravljanje sa kamerama. Tu je i web-server za slanje
podataka preko lokalne i internet mreže. Tu je i hard disk, za snimanje podataka od nekoliko dana do
nekoliko meseci. Video-serveri su spremni za tehnologije koje nam dolaze (UMTS, Gigabit Ethernet, Brze
Bežične Mreže) bez ikakvih dodatnih investicija
Video-server pretvara dolazni analogni signal sa kamera u digitalni, vrši njegovu kompresiju, pretvra
ga u IP pakete koje šalje preko LAN priključka u lokalnu mrežu. Na taj način svaki računar u mreži ima
pristup svim opcijama (naravno uz softver koji je besplatan i uz poznavanje lozinke za pristup uređaju.)
Instalacija softvera na računar na kojem se želi pratiti video-nadzor je krajnje jednostavna. "Pozove" se
server, otkuca šifra i server će program koji je smešten u njemu automatski instalirati na Vaš računar

Zašto video-server od proizvođača "Dedicated micros"
Mogli bih da navodimo dosta vrhunskih performansi ovog video-servera: od toga da je odnos
cena/performanse ubedljivo najbolji od svih drugih svetskih proizvođača pa do toga da je to britanski
proizvod, da je Britanija prva zemlja u svetu po broju kamera, po broju umreženih kamera....
navešćemo samo podatak da "Dedicated micros" pokriva 75 % svetskog tržišta video-servera. Ako je
75 % svetske populacije koje je izabralo video-server od ovog proizvođača pogrešilo, pogrešiti ćete i Vi pri
izboru

Modeli video-servera snimača od firme "Dedicated micros"
a. Eco 4
b. D4
c. Digital sprite
d. BX2
e. DV-IP
Model DV-IP je "isključivo" mrežni video-server. Kad kažemo "isključivo" mislimo na sledeće. Ostali
modeli imaju i kompozitni izlaz, ostavila se mogućnost da ćemo dati video-server postaviti u "kontrolnu
sobu" (portirska soba) i priključiti monitor na njega. Naravno na svim modelima postoji i mrežni priključak
za mrežu. DV-IP je uređaj koji je "raskinuo" tradiciju da se uz njega povezuje klasičan monitor. Namenjen je
isključivo mreži.
Na osnovu svojih karakteristika, na osnovu vrlo povoljne cene u odnosu na ostale uređaje, svojoj
nameni da radi isključivo na mreži, naša preporuka je DV-IP. Glavni "nedostatak" ovog uređaja je, ako
imamo kontrolnu sobu (portirsku sobu) moramo u nju postaviti umesto monitora – računar koji je prikačen
na mreži. Najbolje je da sada pogledate uporedne karakteristike svih "Dedicated micros" videoservera/
snimača koji su sastavni deo ovog dokumenta. Na taj način uvidećete razliku između pojedinih
modela a istovremeno se spremiti za upoznavanje sa osobinama DV-IP koje će biti izložene u daljem tekstu.

Šta je DV-IP, mesto DV-IP u mreži,posmatranje slike uživo,načini posmatranja slike
•DV-IP je digitalni video-server.
•Ima priključke za 4,9 ili 16 klasičnih kamera
•Ima hard disk kapaciteta 40, 80, 160 ili 320 GB
•Video snimak sa kamera se prati na bilo kom računaru u mrež
Već smo ranije rekli kako se stavlja video-server u mrežu. DV-IP se povezuje na računarsku mrežu,
kao i svaki drugi video-server. Ponovimo još jednom: osim video-servera nije nam potreban ni jedan
dodatni uređaj (osim kamera, napajanja i računarske mreže).
Slika se posmatra uživo sa kamera. Broj slika u sekundi koje uređaj može procesirati je 50. Da bih
stvorili sliku, koja će izgledati kao u realnom režimu, potrebno je obraditi 25 slika. Ako na uređaj priključimo
max. broj kamera od 16, dobićemo 50/16=3.125 slika u sekundi po kameri. To je sasvim dovoljno za sisteme
tehničke zaštite. U budućnosti očekujemo da se dostigne da sa svih 16 kamera imamo realnu sliku. Jedini
proizvođač koji je to dostigao je "Pelco", koji je izložio uređaj na sajmu u Birmingenu, maja 2004.
godine, koji je u stanju da procesira 16 kamera u realnom režimu.
Treba napomenuti da su proizvodi "Pelc-a" postavljeni od "Bele kuće" do američkih nosača aviona i
da je cena znatno viša od ostalih videoservera u tom rangu. Ako ste zainteresovani za potpunije
karakteristike proizvoda "Pelco", kao i cene – kontaktirajte nas. Isto tako treba imati na umu da treba fajl
veličine 25x16x(veličina slike) preneti preko računarske mreže u jednoj sekundi. Kalkulator proračuna
potrebnog kapaciteta hard diska.
Sliku na monitoru računara možemo posmatrati sa jedne kamere, sa 4,9,16 kamera istovremeno,
možemo posmatrati sekvencijalno. Ti je i setovanje da se slika na monitoru pojavi automatski sa one
kamere gde se nešto dešava u njenom vidnom polju...
 

ivan88se

Obećava
Banovan
Poruka
82
NASTAVAK - posto moze maksimalno 100000 karaktera da se otkuca


Pretraživanje snimljenog materijala po datumu ili događaju
Kod analogne tehnike snimanja imali smo trake, koje smo morali da menjamo svaka 24 časa. Trake
smo čuvali najčeće 15 dana, i onda smo ih presnimavali. Svakim presnimavanjem gubili smo kvalitet.
Pretraživanje snimljenog materijala je bilo dugo i zamorno. Trajalo je satima, a najčeće i danima. Kod
digitalne tehnike, pretraživanje je trenutno. Imamo izbor pretraživanja po sledećim kriterijumima:
• vremenu: ukucamo datum, sat, minut i sekundu i naravno kameru i trenutno vidimo šta je kamera snimila
tog trenutka.
• VMD alarmu: pregledamo snimke samo kada je neko ušao u vidno polje kamere
• definisanom alarmu: pregledamo snimke samo po unapred definisanom alarmu, odnosno događaju: Kad
je neko ušao na vrata, kad je neko uzeo sa stola markirani objekat, kad se upalilo svetlo, kad je mašina
stala, kad je traka stala, kad se pojavio dim, kad se pojavio ugljen monoksid, kad se čuo pucanj, kad se
desio lom stakla, kad se... primera je bezbroj. Na ekranu imamo listu događaja. Izborom određenog
događaja videćemo šta je kamera snimila na toj lokaciji. Sledeća slika prikazuje spisak alarma koji su se
desili, sa koje kamere se desio događaj, datum i vreme .

Upravljanje pokretnim kamerama,mogućnost dodavanja hard-diskova
,snimanje materijala na računaru
Imamo mogućnost preko računara u mreži da upravljamo pokretnim kamerama. Najčešče se danas
postavljaju speed-dome kamere.
Imamo mogućnost dodavanja diskova do kapaciteta od nekoliko terabajta.
Osim snimanja materijala na računaru, imamo i mogućnost štampanja slike, zamrzavanja
slike, slika u slici..
 

vlad+

Početnik
Poruka
12
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
POSLE DUGOG MUCENJA USPEO SAM DA NADJEM NESTO NA NETU
POSTAVIO SAM NA FORUM IZ RAZLOGA STO CE SIGURNO JOS NEKOME TREBATI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Daljinski video nadzor
Uvod
Analogni sistemi video-nadzora polako odlaze u istoriju. Postoje mnogi razlozi za to. Komplikovani
su za korišćenje, skupi su za održavanje i nefleksibilni su. Tehnička rešenja th sistema godinama se nisu
menjali.
Analogni signal iz video kamere povezan je na jedan video procesorski uređaj. Sva oprema je
centralizovana u kontrolnoj sobi u kojoj je nekoliko monitora, videorekordera i sl. Takav kocept rešenja nije
menjan godinama i zadovoljavao je samo kod rešenja sa malim brojem kamera. Uvođenjem optike rešavao
se samo jedan problem – problem udaljenosti kamera od mesta nadzora.
Uzimajući u obzir današnje zahteve, gde različite službe i osobe žele sa više mesta da prate šta
snimaju kamere, a sa druge strane sve veća primena i razvoj računarske mreže doveli su do gotovo
potpunog potiskivanja analognog sistema video nadzora.
Današnji moderni, digitalni mrežni video sistemi rešavaju mnoge probleme a i efikasniji su i jeftiniji.
Kontrolna soba se može smestiti bilo gde (u svaku službu) i bilo kada, jer za njeno funkcionisanje je
potreban samo mrežni kabl i računar.
Koncept video nadzora, baziran na računarskim mrežama daje veliku efikasnost, drastično
smanjuje ukupnu cenu sistema video nadzora (u odnosu na analogni sistem), jer se već postojeća
računarska mreža koristi za prenos video (i audio) signala. Kvalitet snimljene slike je bitno bolji nego kod
analognog sistema, presnimavanje (kopiranje) je bez gubitka
kvaliteta slike, pretraživanje je brzo i jednostavno (po kameri, vremenu, događaju,...) a moderni algoritmi
rada takvih sistema omogućuju i smanjenje broja zaposlenih na obezbeđenju, na praćenju proizvodnje
rada...Osim toga osoblju koje radi na obezbeđenju umnogome olakšava rad. Npr. kod sistema sa više
desetina kamera, većina slika su nebitne informacije. Automatsko preusmeravanje slike na monitor (uz
mogućnost zvučnog signala) i uključivanje kamere s obzirom na unapred definisani događaj (npr. otvaranje
vrata, prozora, pokret, vatra, dim, vlaga, zaustavljana mašina, zaustavljena traka...) osobama odgovornim za
sigurnost odmah daje informaciju da se nešto dešava i pokazuje im o čemu se radi

Glavne osobine digitalnih sistema video nadzora preko mreže
 - istovremeni nadzor, snimanje i pregledanje snimljenog materijala
 - brz pristup bilo kojoj kameri, bilo kada, bez obzira na udaljenost, bez obzira da li
 još neko koristi istu kameru i bez obzira na lokaciju korisnika
 - "kontrolana soba" nalazi se svuda i stalno
 - pristup određenim informacijama i nivoima se reguliše preko lozinke
 - lako i jeftino unapređenje sistema
 - odličan kvalitet snimljenog materijala
 - jednostavno snimanje kopija na udaljenim lokacijama (sigurnost podataka)
 - na svakoj slici se nalazi naziv lokacije, datum i vreme
 - lako i jednostavno štampanje bilo koje slike na papir
 - napredni algoritmi kontrole (pred alarmno snimanje, maskiranje određenih
 područja, automatsko snimanje...)
 napredno i brzo pretraživanje baze snimljenog video materijala (po lokaciji,
 datumu, vremenu, alarmnom događaju...)
Izgradnjom samo jedne mreže (LAN, WAN, itd.) značajno se štede sredstva, jer se ista mreža koristi i
za podatke i za video-nadzor .
Pristup mreži preko različitih komunikacionih medijuma (GSM, GPRS, Internet, ADSL, ISDN, obična
telefonska linija) ovlašćenim korisnicima pruža i mogućnost daljinskog nadgledanja i kontrolu radnog
procesa kao i procesa proizvodnje, bez obzira na njihovu fizičku lokaciju.
Dakle moderni digitalni sistemi su višestruko efikasniji i fleksibilniji od uobičajenih analognih sistema videonadzora.
Ukupna cena digitalnih sistema video-nadzora je višestruko niža od neefikasnih i nefleksibilnih
analognih sistema.

Koliko to košta,princip rada video-servera,sta je to video server instalacija softvera
Cena zavisi od projekta, tipu digitalnog servera, vrsti i lokaciji kamera. Sagledavajući sve osobine
(koje se mogu porediti) digitalni sistemi su jeftiniji od klasičnih analognih. Naravno, tu su i osobine koje
analogni sistemu uopšte nemaju
Video-server je "stand alone" (samostalan) uređaj za lokalni i daljinski video nadzor, snimanje i
alarmiranje. To nije PC računar i nema Windowse. Radi se o kompletnom rešenju i visoko specijalizovanom
hardveru i RTOS-u (real time operating system).
Postoje ulazi za alarme na koje se povezuju različiti senzori (pokreta, vrata/prozor, dim, vatra,
ugljen-monoksid, voda, lom stakla, alarmi iz proizvodnje, itd.) Uređaji imaju ulaze i za releje kojima se
upravlja sa udaljene lokacije (za uključivanje i isključivanje drugih uređaja, npr. svetlo, električne brave...)
Uređaji imaju mogućnost telemetrije i daljinsko upravljanje sa kamerama. Tu je i web-server za slanje
podataka preko lokalne i internet mreže. Tu je i hard disk, za snimanje podataka od nekoliko dana do
nekoliko meseci. Video-serveri su spremni za tehnologije koje nam dolaze (UMTS, Gigabit Ethernet, Brze
Bežične Mreže) bez ikakvih dodatnih investicija
Video-server pretvara dolazni analogni signal sa kamera u digitalni, vrši njegovu kompresiju, pretvra
ga u IP pakete koje šalje preko LAN priključka u lokalnu mrežu. Na taj način svaki računar u mreži ima
pristup svim opcijama (naravno uz softver koji je besplatan i uz poznavanje lozinke za pristup uređaju.)
Instalacija softvera na računar na kojem se želi pratiti video-nadzor je krajnje jednostavna. "Pozove" se
server, otkuca šifra i server će program koji je smešten u njemu automatski instalirati na Vaš računar

Zašto video-server od proizvođača "Dedicated micros"
Mogli bih da navodimo dosta vrhunskih performansi ovog video-servera: od toga da je odnos
cena/performanse ubedljivo najbolji od svih drugih svetskih proizvođača pa do toga da je to britanski
proizvod, da je Britanija prva zemlja u svetu po broju kamera, po broju umreženih kamera....
navešćemo samo podatak da "Dedicated micros" pokriva 75 % svetskog tržišta video-servera. Ako je
75 % svetske populacije koje je izabralo video-server od ovog proizvođača pogrešilo, pogrešiti ćete i Vi pri
izboru

Modeli video-servera snimača od firme "Dedicated micros"
a. Eco 4
b. D4
c. Digital sprite
d. BX2
e. DV-IP
Model DV-IP je "isključivo" mrežni video-server. Kad kažemo "isključivo" mislimo na sledeće. Ostali
modeli imaju i kompozitni izlaz, ostavila se mogućnost da ćemo dati video-server postaviti u "kontrolnu
sobu" (portirska soba) i priključiti monitor na njega. Naravno na svim modelima postoji i mrežni priključak
za mrežu. DV-IP je uređaj koji je "raskinuo" tradiciju da se uz njega povezuje klasičan monitor. Namenjen je
isključivo mreži.
Na osnovu svojih karakteristika, na osnovu vrlo povoljne cene u odnosu na ostale uređaje, svojoj
nameni da radi isključivo na mreži, naša preporuka je DV-IP. Glavni "nedostatak" ovog uređaja je, ako
imamo kontrolnu sobu (portirsku sobu) moramo u nju postaviti umesto monitora – računar koji je prikačen
na mreži. Najbolje je da sada pogledate uporedne karakteristike svih "Dedicated micros" videoservera/
snimača koji su sastavni deo ovog dokumenta. Na taj način uvidećete razliku između pojedinih
modela a istovremeno se spremiti za upoznavanje sa osobinama DV-IP koje će biti izložene u daljem tekstu.

Šta je DV-IP, mesto DV-IP u mreži,posmatranje slike uživo,načini posmatranja slike
•DV-IP je digitalni video-server.
•Ima priključke za 4,9 ili 16 klasičnih kamera
•Ima hard disk kapaciteta 40, 80, 160 ili 320 GB
•Video snimak sa kamera se prati na bilo kom računaru u mrež
Već smo ranije rekli kako se stavlja video-server u mrežu. DV-IP se povezuje na računarsku mrežu,
kao i svaki drugi video-server. Ponovimo još jednom: osim video-servera nije nam potreban ni jedan
dodatni uređaj (osim kamera, napajanja i računarske mreže).
Slika se posmatra uživo sa kamera. Broj slika u sekundi koje uređaj može procesirati je 50. Da bih
stvorili sliku, koja će izgledati kao u realnom režimu, potrebno je obraditi 25 slika. Ako na uređaj priključimo
max. broj kamera od 16, dobićemo 50/16=3.125 slika u sekundi po kameri. To je sasvim dovoljno za sisteme
tehničke zaštite. U budućnosti očekujemo da se dostigne da sa svih 16 kamera imamo realnu sliku. Jedini
proizvođač koji je to dostigao je "Pelco", koji je izložio uređaj na sajmu u Birmingenu, maja 2004.
godine, koji je u stanju da procesira 16 kamera u realnom režimu.
Treba napomenuti da su proizvodi "Pelc-a" postavljeni od "Bele kuće" do američkih nosača aviona i
da je cena znatno viša od ostalih videoservera u tom rangu. Ako ste zainteresovani za potpunije
karakteristike proizvoda "Pelco", kao i cene – kontaktirajte nas. Isto tako treba imati na umu da treba fajl
veličine 25x16x(veličina slike) preneti preko računarske mreže u jednoj sekundi. Kalkulator proračuna
potrebnog kapaciteta hard diska.
Sliku na monitoru računara možemo posmatrati sa jedne kamere, sa 4,9,16 kamera istovremeno,
možemo posmatrati sekvencijalno. Ti je i setovanje da se slika na monitoru pojavi automatski sa one
kamere gde se nešto dešava u njenom vidnom polju...

Lepo sroceno sigurno imate naprodaju i za ugradnju to sto tolko hvalite
 

nissan

Primećen član
Poruka
907
Tema ja jako stara ali pokusat cu i ja nesto pitat,da li je moguc daljinski video nadzor nekog objekta preko GSM-a?
Zamislio sam to ovako:htio bih video nadzor jednog objekta ali takav da se aktivira kamera samo kad nesto prodje ispred kamere i da istog trenutka salje meni signal recimo na mob.i da ja tad mogu preuzet sliku koju video kamera snima.Ono sto me takodj zanima da li je taj video nadzor moguce ostvariti preko recimo 3G ili Edge,posto nemam mogucnost prikljucenja neta,sve kombinacije dolaze u obzir osim interneta,
 

Mirjana Medic

Početnik
Poruka
1
Pozdrav svima,
vidim da temu dugo nije niko otvarao ali mislim da je na forumu ovo pravo mesto za ovakvo pitanje (nadam se bolje nego na sajtu uzgajivača pernate živine).
Naime zanima me najjeftiniji mogući oblik video nadzora (nešto kao video bebi alarm), gde iz jedne prostorije mogu preko videa da posmatram šta se događa u drugoj (u realnom vremenu). Pošto između tih prostorija nema govora o povezivanju preko ikakvog kabla (u smslu povezivanja interneta i signala za video ili kameru) a bitno je da se sve što se događa trenutno prati razmišljala sam o nekoj bežičnoj varijanti.
Čak sam pomislila da u te dve prostorije postavim 2 mobilna telefona sa mogućnošću skajpa (lovili bi moj kućni Wi-fi), i da se u trenu poziva odmah kamera aktivira ali mi se učinilo preskupo.
Smejte se slobodno, radi lakšeg shvatanja želim da objasnim da smo dobili male petodnevne piliće, koji odmaraju u svojoj kutiji u šupi, pod svetlom sijalice, i kod kojih je neophodno u toku prvih mesec i po pratiti u toku noći da li gori svetlo, da li su zamotani, imaju li dovoljno hrane i vode... Kako je u toku noći kad je obilazak potreban velika potreba za bilo kavim vidom video nadzora neophodna molim za savet. (ukoliko ste imali male tovne piliće razumećete kolko se teško ustajati u 02.00h iz toplog kreveta pa napolje na -6 zbog obilaska pogotovo ako se može videti kamerom da imaju svetla, toplotu, dovoljno hrane i vode)
Nadam se da će neko uskoro videti poruku i na nju odgovoriti.
Unapred vam hvala.
Pozdrav.
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.