Da li je danasnji beton i cement izazivac karcinoma?

izuzetan

Aktivan član
Poruka
1.583
Pitao sam vestackuinteligenciju kako se danas prave cemnti za gradjevinu jer ranije pre 20 godina radnici nisu imali nikakvih problema a danas je vrlo zdravstveno opasno raditi namesalici i sa cementima bez gasmaske .

Evo mog pitanja:

kako se danas prave cementi ? Ranije pre 20 i vise godina nisu iritirali i nije imao ukus i pecenje u ustima kod radnika koji su lopatama ubacivali cement u mesalice. Ali danas cement ima bljutav ukus u ustima kad se udise cementna prasina i javlja se peckanje u ustima i nelagodan osecaj koji traje danima​


Evo odgovora:

GEmini:

Poenta je tačna - moderni cementi mogu da iritiraju više od starijih vrsta cementa. To je zbog razlika u sastavu.

Evo mogućih razloga zašto današnji cement može više iritirat:

 • Viši sadržaj hroma (Cr): Šestatosupreni hrom se dodaje nekim modernim cementovima za poboljšanje trajnosti. Međutim, hrom u prahu može izazvati iritaciju kože, očiju i dišnog sistema.
 • Dodaci za fluidnost: Savremeni cementi mogu sadržati dodatke za poboljšanje fluidnosti i radljivosti pri mešanju. Neki od ovih dodataka mogu biti blago iritativni.
 • Finije čestice: Moderni procesi proizvodnje cementa mogu rezultirati finijim česticama prašine. Finije čestice se lakše udišu i mogu dublje prodrijeti u pluća, što dovodi do veće iritacije.
Šta se može uraditi?

 • Zaštita: Radnici koji rade sa cementom treba da nose odgovarajuću zaštitnu opremu, uključujući rukavice, maske za prašinu i naočare.
 • Ventilacija: Dobra ventilacija na radnom mestu je ključna za smanjenje koncentracije cementne prašine u vazduhu.
 • Mokro mešanje: Kada je god moguće, treba koristiti mokre metode mešanja cementa kako se smanji količina prašine u vazduhu.
U vezi bljutavog ukusa: Cement sam po sebi ne bi trebao imati bljutav ukus. Moguće je da neka druga materija pomešana sa cementom stvara taj osećaj. Takođe, iritacija sluzokože u ustima zbog cementne prašine može da izazove metalni ili bljutav osećaj.

Ako ste zaposleni koji radi sa cementom i doživljavate simptome iritacije, važno je da se konsultujete sa lekarom.
Moje sledecepitanje:

Udisanje hroma koliko je opasno? Da li postoji bezbedna doza?​

Odgovor vestacke inteligencije:

GEmini:

Udisanje hroma može biti opasno i predstavlja rizik po zdravlje, a bezbedna doza hroma u prahu ne postoji.

Šestovalentni hrom (Cr(VI)) je klasifikovan kao kancerogeno za ljude od strane Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC). Hrom (VI) se obično nalazi u hromnoj kiselini, hromatima i chromatu bakra.

Štetni efekti hroma (VI) завиise od doze, trajanja izloženosti i individualne osjetljivosti. Duže izlaganje i veće doze hroma (VI) povećavaju rizik od negativnih zdravstvenih ishoda.

Moguće posledice udisanja hroma (VI) su:

 • Iritacija dišnog sistema: Šestovalentni hrom može izazvati iritaciju nose, grla i bronhija. Simptomi mogu uključivati kašalj, siplju, otežano disanje i krvarenje iz nosa.
 • Oštećenje pluća: Hronična izloženost hromu (VI) može dovesti do oštećenja pluća, uključujući perforirane pregrade i bronhitis.
 • Rak pluća: Šestovalentni hrom je klasifikovan kao kancerogen za pluća kod ljudi. Radnici izloženici prašini hroma (VI) imaju povećan rizik od razvoja raka pluća.
Trivalentni hrom (Cr(III)) se generalno smatra manje opasnim od šestovalentnog hroma. Međutim, i dalje može izazvati iritaciju kože, očiju i dišnog sistema.

Preporuke za bezbednost:

 • Nacionalni institut za radnu sigurnost i zdravlje (NIOSH): https://www.cdc.gov/niosh/about/default.html definiše preporučene granice izloženosti hromu (VI) na radnom mestu.
 • Važno je pridržavati se smernica o bezbednosti kako bi se smanjila izloženost hromu na radnom mestu. To uključuje nošenje odgovarajuće zaštitne opreme, dobre ventilacije i mokre metode mešanja cementa kada je god moguće.
Ako ste zaposleni koji radi sa cementom i imate brige o izloženosti hromu, razgovarajte sa svojim poslodavcem ili lekarom.
Moje sledece pitanje glasi:
Zasta sluzi hrom u cementu i dali je taj razlog prihvatljiv obzirom da izaziva kancer? ako nauka zna da je hrom kancerogen zasto se diodaje cementu i tako se izlazu ljudi radnici u gradjevinskim firmama od oboljevanja?
odgovor:


Dobra tačka. Hrom se dodaje cementu zbog prednosti koje pruža, ali postoje debate i razvoj alternativnih materijala zbog njegovih zdravstvenih rizika.

Prednosti hroma u cementu:

 • Poboljšana trajnost: Hrom (VI) pomaže cementu da bude otporniji na eroziju i hemijske promene. To je posebno važno za konstrukcije izložene harshom vremenu ili agresivnim hemikalijama.
 • Smanjena propusnost: Hrom (VI) može pomoći u čvršćem vezivanju čestica cementa, što rezultira manje propustljivim betonom. Ovo je korisno za sprečavanje prodor vode i korozije armature u betonским konstrukcijama.
Razlozi za sumnju u upotrebu hroma:

 • Kancerogenost: Kao što ste već istakli, šestovalentni hrom je klasifikovan kao kancerogen za ljude. Radnici koji rukuju cementom ili su izloženi cementnoj prašini imaju povećan rizik od razvoja raka pluća.
 • Zamena hroma: Razvijaju se i istražuju se alternative hromu za postizanje istih prednosti u cementu. Materijali poput nekih organskih jedinjenja i drugih metala pokazuju obećanje.
Trenutno stanje:

 • Regulacija: Upotreba hroma u cementu je регулиrana u mnogim zemljama. Na primer, EU ima stroge granice za sadržaj hroma (VI) u cementu.
 • Zaštita radnika:Najbolji pristup je kombinacija regulacije i zaštite radnika. Kompanije treba da implementiraju mere kao što su:
  • Dostupna odgovarajuća zaštitna oprema za radnike (maske za prašinu, rukavice, naočare).
  • Dobra ventilacija na radnom mestu.
  • Korišćenje mokrih metoda mešanja cementa kada je god moguće.
Budućnost:

 • Zamena hroma: S obzirom na zdravstvene rizike, traži se замена hroma u cementu. Istraživanja i razvoj se fokusiraju na alternative koje pružaju slične performanse bez rizika po zdravlje.
 • Odgovornost: Građevinske firme treba da budu svesne rizika od hroma i da aktivno rade na zaštiti zdravlja svojih radnika.
Zakljucak:

Upotreba hroma u cementu je kontroverzna. Iako nudi prednosti u pogledu trajnosti i propusnosti, njegova kancerogenost predstavlja značajnu brigu. Regulacija i zaštita radnika su neophodni, ali idealno rešenje je pronalaženje bezbednih alternativa hromu u cementu.
 
Poslednja izmena:
4c1.gif
 

Back
Top