Cukerberg (M. Zuckerberg) o smislu života

mislila sam u drustveno-politickom kontekstu, kad krades drzavu, recimo, mislis na svoje interese, a kad radis u njenu korist, onda svima bude dobro..
Kada i gde se to desilo da je neki političar radio u korist države? Samo postojanje političkih institucija i političara je krađa društva, jer njihov rad, koji se svodi na rešavanje političkih problema, nikome ne treba. Jer političkih problema ne bi ni bilo kad ne bi bilo političkih institucija i političara koji političke probleme prave. Jedan zenljoradnik, građevinar ili jedan lekar itd, nikada neće napraviti nikakv politički problem, jer to, jednostavno, nije u opisu njihovog posla. To podrazumeva, kad bi se ukinule sve svetske političke institucije i zabranila politika kao zanimanje, svet ne bi osetio nikakvu štetu, već samo jedno veliko olakšanje i korist.

Da bi jedno društvo opstalo, dovoljno je da bude samo dobro otganizovana i pravedna ekonomska zajednica i ništa drugo. Poput ljudskog organizma kao pravedne eknomske zajednice ćelija i organa. Svetski državni politički sistemi uzrokuju da se najmanje 50 procenata ukupnog ljudskog društva bavi poslovima koji nisu ni od kakve koristi, poslovima od kojih se ne živi. Tu spada sva državna administracija, vojska, policija, smišljanje i proizvodnja ratnih tehnologija, zatim, poreski sistem da bi ti džabalebaroši imali od čega da žive. Poreski sistem, dalje, ne bi mogao da postoji bez novčanog, tj, bamkarskog sistema i rebno-novčanog, trgovinskog sistema. Zatim ogromne knjigovodstvene administracije koja ništa drugo ne rade već milijarde pojedinačnih proizvedenih materijalnih dobara pretvaraju u novčane vrednosti i knjiže. Najmanje četiri milijarde ljudi se bavi društveno neopravdanim i nekorisnim radom koji je uzokovan postojanjem državnih političkih sistema, koji uzrokuju sve ljudske ratbe sukobe, ubijanje ljudi, rušenje gradova i sela, uništavanje svetskih ekonomija itd. A sve to radi pljačke tuđih materijalnih dobara, da bi se pojedinci obogatili i na račun tuđeg rada živeli.

A kad bi se svi ljudi sveta koji su sposobno za rada bavili samo drušveno opravdanim i korisnm radom, materijnih dobara potrebnioh za život bi za sve ljude sveta bilo toloko da ne bi mola da se potroše.
 
Kada i gde se to desilo da je neki političar radio u korist države? Samo postojanje političkih institucija i političara je krađa društva, jer njihov rad, koji se svodi na rešavanje političkih problema, nikome ne treba. Jer političkih problema ne bi ni bilo kad ne bi bilo političkih institucija i političara koji političke probleme prave. Jedan zenljoradnik, građevinar ili jedan lekar itd, nikada neće napraviti nikakv politički problem, jer to, jednostavno, nije u opisu njihovog posla. To podrazumeva, kad bi se ukinule sve svetske političke institucije i zabranila politika kao zanimanje, svet ne bi osetio nikakvu štetu, već samo jedno veliko olakšanje i korist.

Da bi jedno društvo opstalo, dovoljno je da bude samo dobro otganizovana i pravedna ekonomska zajednica i ništa drugo. Poput ljudskog organizma kao pravedne eknomske zajednice ćelija i organa. Svetski državni politički sistemi uzrokuju da se najmanje 50 procenata ukupnog ljudskog društva bavi poslovima koji nisu ni od kakve koristi, poslovima od kojih se ne živi. Tu spada sva državna administracija, vojska, policija, smišljanje i proizvodnja ratnih tehnologija, zatim, poreski sistem da bi ti džabalebaroši imali od čega da žive. Poreski sistem, dalje, ne bi mogao da postoji bez novčanog, tj, bamkarskog sistema i rebno-novčanog, trgovinskog sistema. Zatim ogromne knjigovodstvene administracije koja ništa drugo ne rade već milijarde pojedinačnih proizvedenih materijalnih dobara pretvaraju u novčane vrednosti i knjiže. Najmanje četiri milijarde ljudi se bavi društveno neopravdanim i nekorisnim radom koji je uzokovan postojanjem državnih političkih sistema, koji uzrokuju sve ljudske ratbe sukobe, ubijanje ljudi, rušenje gradova i sela, uništavanje svetskih ekonomija itd. A sve to radi pljačke tuđih materijalnih dobara, da bi se pojedinci obogatili i na račun tuđeg rada živeli.

A kad bi se svi ljudi sveta koji su sposobno za rada bavili samo drušveno opravdanim i korisnm radom, materijnih dobara potrebnioh za život bi za sve ljude sveta bilo toloko da ne bi mola da se potroše.
dobro, i ko bi rukovodio tom pravednom ekonomskom zajednicom? ne moze to samo od sebe..
 
dobro, i ko bi rukovodio tom pravednom ekonomskom zajednicom? ne moze to samo od sebe..
Sbvakako ne političari,oni to ionako ne rade, već ekonomski statistički računski centri i ekonomisti, stručnjaci za planiranje i organizaciju proizvodnje i raspodelu materijalnih dobara. Bez novca, kad bi se vodila evidebcija samo količina proizvedenih materijalnih dobara i potrošnja, posao oko te organizacije bi bio neuporedivo jednostavniji i lakši.
 
Sbvakako ne političari,oni to ionako ne rade, već ekonomski statistički računski centri i ekonomisti, stručnjaci za planiranje i organizaciju proizvodnje i raspodelu materijalnih dobara. Bez novca, kad bi se vodila evidebcija samo količina proizvedenih materijalnih dobara i potrošnja, posao oko te organizacije bi bio neuporedivo jednostavniji i lakši.
to ti je neka komusticka utopija koju su probali da sprovedu, ali se zavrsila diktaturom..
 
to ti je neka komusticka utopija koju su probali da sprovedu, ali se zavrsila diktaturom..
KOmunizam je bio samo još jedna varijalta nepravednog društvenog i ekonomskog poretka. Imao je sve što i sva dotadašnja nepravedna društva: držaavu i polizičare i vojne formacije i ratne tehnoslogije i novac i poreski sistem i komuniste neradnije kao eksploatatore i radničku klasi kao eksploatisane i želju svih da dobro i bogato žive, a ništa da ne rade i sve ostalo što ne valja, da ne nabrajam.
 
mislila sam u drustveno-politickom kontekstu, kad krades drzavu, recimo, mislis na svoje interese, a kad radis u njenu korist, onda svima bude dobro..
Nezavisno šta nekome jeste smisao života, istina je da život svih nas ima jedinstvenu svrhu, smisao i cilj. Možda se danas razlikujemo po razumevanju života, jer se razlčikujemo po trenutno dosegnutim stanjima svesti, međutim, kroz nekoliko stotina hiljada života, može se dogoditi da se ponovo sretnemo i u razgovoru otkrijemo imamo jedinstveno razumevanje o smislu života.
Danas ne možemo naći jedinstveno razumevanje, nećemo se složiti, ali kada naša svest dovoljno ekspandira, koja je duhovna, kategorija - nikako intelektualna, - postoji mogućnost da ćemo imati istovetno sagledavanje.
Imam, li dovoljno elemenata koji bi podprli ovo moje viđenje?
Pokušao bih da nešto od njih navedem.
Čovek današnjice uglavnom veruje da je čovek kreiran po ugledu na Kreatora, Boga, bez da sagledava da nije čovek već smo mi, Duša, kreirani po ugledu na Boga. Jer, On je duhovno Biće, večito i besmrtno, ali i mi kao Duša, jesmo večiti i besmrtni jer jesmo duhovno Biće. On ima sve najviše kvalitete života, od svesti, preko ljubavi, nesebičnosti, samilosti, kreativnosti, mudrosti i ostalih, ali imamo ih i mi, Duše. Razlika je u tim kvalitetima ogromna, Njeghovi su razvijeni i najviši a naši su tek potencijalni i zato dolazimo u niže svetove da bismo ih iskustveno razvijali.
Imam li bar malo materijala koji bi ovo mogao potvrditi'
Ima materijala ako neko hoće pošteno i odgovorno da se zapita i pokuša da osmatra život. Tim osmatranjem bi došao do zaključka da s mi kao Ljudi razlikujemo upravo po svesti i zato je naš pristup životu izuzetno različit. Ima nas od onih uistinu nesebičnih, ispinjenih ljubavlju... pa dop onih koji ne prezaju ni od čega da bi po svaku cenu došli do onoga što su poželeli imati.
Praktično, mi kao Duša iskazujemo Sebe preko naših unutarnjih i spoljnog, fizičkog tela i preko naše niže ili ego svesti. Našu spoljnu, ego svest ili ličnost gradimo od rođenja pa nadalje i, dop nekog stadijuma nastojimo da bude što bliža našoj (duhovnoj) svesti. Ovo možemo videti u svakoj porodici i u svakoj sredini nezavisno od roditelja iliu porodice.
Budući da se ovde ne mogu dodirivati svi detalji, reći ću ukratko, Mi kao Duša, tokom mnogo hiljada života ekspandiramo svoju svest sve dok ne dosegnemo visoko stanje svesti koje će nam omogućiti da jednom zauvek napustimo ovaj svet i odemo u svetove čiste svesti i ljubavi. Taj najviši stadijum svesti u Hrišćanstvu zovu spasenje iako ne znaju kako se do njega stiže.
Da bismo dosegli taj stadijum mi prolazimo sva moguća isksutva kako bismo iz naših uzrokovanja iskustava i suočavanja sa posledicama istih, mogli otkriti šta je ispravno a šta nije, šta nam donosi pozitivne posledice a šta će doneti one bolne i teške. Upravo ta iskustva nama Duši daju nova znanja i razumevanja duhovnih zakona pa ćemo se u svakom narednom životu pokazivati uzvišenijim i etičkijim u našem dnevnom življenju.
Ovaj proces nema ništa zajedničko sa sistemima ili društvenim uređenjima jer mi svi prođemo sve moguće sisteme i sve moguće kategorija iz svih mogućih pozicija.
Jednoga dana svako od nas naći će sebe na jednom stupnju kada više ne želi tuđe, kada će se osećati srećnim da nekom pomogne i da nekom nesebično da. Tada otkrivamo i shvatamo da nama dolazi najviši stadijum sreće kada dosegnemo najviši stadijum odgovornosti za svoje misli, reči i dela, kada sve što želimo imati nastojimo zaraditi svojim radom. Tada sagledavamo i znamo da ovaj svet nije naš svet i u njemu više i ne nalazimo ništa što bi nas vezali ili privlačilo.
U tom stadijumu, počne naša intuicija da nas vodi do nečeg što će nam pokazati pravu kapiju koja vodi do onog stadijuma, kako ga zovu Hrišćani, Spasenje. Uistinu, tada se u pojedinoj osobi počnu ubrzano doghađati unutarnje transformacije a svest takve osobe ubrzqano ekspandira i takva osoba zna iznutra bez da mora spolja tražiti ikakvo znanje.
Tada, pravo znanje dolazi direktno iz srca Kreatora ili Boga, ne onog kreatora koji je kreirao materijalne svetove, energije, prostor i vreme, već onog Kreatora koji je kreirao čak i ovog kreatora materijalnih svetova a kojeg čovečanstvo prihvata za stvarnog iako je i on kreirano biće.
Ovde intelektualci i religijski lideri te filozofi i metafizičari zaglave i nemoćni su spoznati istinu. Njihovo razumevanje svrhe, smisla i cilja nije došlko iz najviše svesti i najviše ljubavi već je došlo iz psihičkih ili nižih svetova i ono nikome ne može biti od pomoći ako želi pravu i najvišu istinu a ona je da mi, Duša, želimo jedino da se vratimo pravom Kreatori ili najvišem, Bogu.
Treba li verovati mojoj prići?
Za to ne pitati nikog drugog već pitati sebe. Pitati Sebe, Dušu, ono što mi jesmo. Pitati a ako pitamo iskreno odgovor neće izostati a on može doći preko snova, intuicije, neke knjige ili možda čak preko nekog čuda poput sinhroniciteta koje mnogi nazivaju slučajnim događajima. Da, možda osoba, koja iskreno pita, bude imala i neobična iskustva koja će njoj značiti i reći mnogo.
Moj pozdrav!
 
Glasna tisina...:)
Mnogo je toga raceno cutanjem.

Smisao je sam zivot, dakle, ne ziveti nego sam zivot kao takav..drugog smisla doslovno nema...
Život, a to je uvek i samo Svest, postoji sam po sebi kao svoj i uzrok i posledica. Prema tome, život je sam sebi i svrha i smisao.

Ali...ali...ali... Život, tj. Svest postoji i kao pojava poznata nam pod imenom "nagpn samodržanja", sa značenjem većite težnje od haosa nezadovoljstva i zla, ka harmoniji zadovoljstvu i dobru. Prema tome, krajnji smiso života je HARMONIJA, ZADOVOLJSTVO I DOBRO.

Harmonija, zadovoljstvo i dibro ne padaju sa neba. Za to se treba izboriti, a to znači EVOLUIRATI, tj. preći iz stanja haosa i zla u stanje harmonuje i dobra, a to je vrlo težak, mukotrpan i dugotrajan proces. Zato što je za prelazak iz stanja haosa i zla u stanje harmonije i dobra potrebno ZNANJE O HARMONIJI I DOBRU. Koje se može steći samo putem ISKUSTVA haosa i zla i harmonije i dobra.

Čovečanstvo još uvek nije uspelo da putem iskustva haosa i zla, sstekne znanje o harmoniji i dobru u ostvar svoj smiso života. Ono još uvek živi po ZNANJU HAOSA I ZLA, tj. po PRINCIPU PRIRODNE SELEKCIJE I PRAVA JAČEGA.

Ako čovečanstvo nikada ne bude uspelo kroz iskustvo haosa i zla da shvati da se smiso života ne može ostvariti po primcipu pdirodne selekcije i prava jačega, po kojem, još uvek živi, ono će se na kraju saouništit i nestali.

A ako na kraju ipak bude uspelo da shvati da se smisp života ne može ostvariti po principu prirodne selekcije i prava jačega, već samo po principu "LJUBI BLIŽBJEGA KA SAMOGA SEBE", odnosno, po principu SVI ZA JEDNOGA - JEDAN ZA SVE, kao što su to učinile elementarne čestice u atomima, atomi u nebeskim telima, nebeska tela u galaksijama, galaksije u Svemiru ili, atomi u ćelijama i ćelije u organima i telima biljaka, životinja i ljudi, i ono će uspeti da ostvari svoj smisao života i još jako mnoooogo...mnooogo vremena će da nstavi u ljubavi, sreći i zadovoljstvu da živi.

Ovo što je napred rečeno o smislu života, računajte da vam je to rekao Bog. Sve drugo i drugaćije što vam neko drugi bude govorio o smislu života, budite sigurni da je prevara ilaž.
xjpg.1164611.jpg
 
Ta tišina samo govori da čovek nije glup, pa da iz okreta lupi odgovor o kome nije ni razmišljao....
Ne bih se složio da čovek nije glup. Glup je, itekako i ostaće glup dok god bude živeo i mislio da se smiso života najlakše ostvaruje po principu prirodne selekcije i prava jačega. Pogotovo ako i dalje bude mislio da je on najinteligentniji u prirodi, jer u prirodi postoje stvari i pojave koje su neuporedivo inteligentnije od čoveka. Kao što su na primer ćelije čovekovog organizma koje ljudsko telo grade po principu "ljubi blićnjega svoga kao samoga sebe" ili principu "svi za jednoga jedan za sv"e i na taj način uspevaju da ostvare smiso svog života. Kad bi ćelije i organi u telima biljaka. životinja i ljudi živele po principu prava jačega i prirodne selekcije, tada tela biljaka, životinja i ljudi, ne samo da bu se raspala, već ne bi mogla ni da nastanu. I Čovečanstvo je po Zakonu harmonije i dobra, predodređeno da se razvije do nivoa svršenstva poput ljudskog organizma, ali ljudima ta ideja o harmoniji i dobru, več hiljadama, možda i milonima godna, ne prelazi iz dupeta u glavu. Ljudsko dupe je savršeno, jer ono radi svoj posao kako treba. Glava nije savršena jer svoj poso ne radi kako treba i valja, več kako NE TREBA I NE VALJA.
xjpg.1164611.jpg
 
Daj bre ljupče, jesi li pogledao snimak?
Nisam pogledao snimak i ne zanima me. Kao i uvek, ja sam 100% siguran da su svi moji stavovi na ovom forumu, u vezi bilo ćega 100% ispravni. Ja se nisam školovao u ovozemaljskim školama, već nebeskim. A onaj ko se sa mojim stavovima ne slaže, neka iznese svoje i argumentuje ih, ili bilo čije tuđe stavove za koje misli da su ispravni, pa ćemo, onda da ih odmerimo da vidimo ćiji su jaći. Da li od onih koji po ovozemljskim zakoima i moralnim sistemima formiraju svoje stavove ili nebeskim

Bez zezanja, ako misliš drugačije, nebitno čije je to mišljenje, ne budi škrt na rečima, jer istina ni o čemu ne može da se iskaže samo jednom rečenicom. Napiši svoje mišljenje, pa da vidimo. Nebitno, ako si ga možda već negde napred napisao, napiši ga pobovo.
 
Nisam pogledao snimak i ne zanima me. Kao i uvek, ja sam 100% siguran da su svi moji stavovi na ovom forumu, u vezi bilo ćega 100% ispravni. Ja se nisam školovao u ovozemaljskim školama, već nebeskim. A onaj ko se sa mojim stavovima ne slaže, neka iznese svoje i argumentuje ih, ili bilo čije tuđe stavove za koje misli da su ispravni, pa ćemo, onda da ih odmerimo da vidimo ćiji su jaći. Da li od onih koji po ovozemljskim zakoima i moralnim sistemima formiraju svoje stavove ili nebeskim

Bez zezanja, ako misliš drugačije, nebitno čije je to mišljenje, ne budi škrt na rečima, jer istina ni o čemu ne može da se iskaže samo jednom rečenicom. Napiši svoje mišljenje, pa da vidimo. Nebitno, ako si ga možda već negde napred napisao, napiši ga pobovo.
Sve može da se kaže s malo reči kada govoriš sa nekim ko razume, onome ko ne razume malo je i deset tomova i dalje neće razumeti....zbog toga sam se i umešao u tvoju temu o volji i bespotebnom objašnjavanju, koje je prvokacija...
Kaže se, ljupče....ono što znaš možeš da kažeš s malo reči, ono što ne znaš je muka oko koje se vrtiš, a ne znaš gde se nalazi suština....
Odgovorila ti je LBarbara...
 
Nezavisno šta nekome jeste smisao života, istina je da život svih nas ima jedinstvenu svrhu, smisao i cilj. Možda se danas razlikujemo po razumevanju života, jer se razlčikujemo po trenutno dosegnutim stanjima svesti, međutim, kroz nekoliko stotina hiljada života, može se dogoditi da se ponovo sretnemo i u razgovoru otkrijemo imamo jedinstveno razumevanje o smislu života.
Danas ne možemo naći jedinstveno razumevanje, nećemo se složiti, ali kada naša svest dovoljno ekspandira, koja je duhovna, kategorija - nikako intelektualna, - postoji mogućnost da ćemo imati istovetno sagledavanje.
Imam, li dovoljno elemenata koji bi podprli ovo moje viđenje?
Pokušao bih da nešto od njih navedem.
Čovek današnjice uglavnom veruje da je čovek kreiran po ugledu na Kreatora, Boga, bez da sagledava da nije čovek već smo mi, Duša, kreirani po ugledu na Boga. Jer, On je duhovno Biće, večito i besmrtno, ali i mi kao Duša, jesmo večiti i besmrtni jer jesmo duhovno Biće. On ima sve najviše kvalitete života, od svesti, preko ljubavi, nesebičnosti, samilosti, kreativnosti, mudrosti i ostalih, ali imamo ih i mi, Duše. Razlika je u tim kvalitetima ogromna, Njeghovi su razvijeni i najviši a naši su tek potencijalni i zato dolazimo u niže svetove da bismo ih iskustveno razvijali.
Imam li bar malo materijala koji bi ovo mogao potvrditi'
Ima materijala ako neko hoće pošteno i odgovorno da se zapita i pokuša da osmatra život. Tim osmatranjem bi došao do zaključka da s mi kao Ljudi razlikujemo upravo po svesti i zato je naš pristup životu izuzetno različit. Ima nas od onih uistinu nesebičnih, ispinjenih ljubavlju... pa dop onih koji ne prezaju ni od čega da bi po svaku cenu došli do onoga što su poželeli imati.
Praktično, mi kao Duša iskazujemo Sebe preko naših unutarnjih i spoljnog, fizičkog tela i preko naše niže ili ego svesti. Našu spoljnu, ego svest ili ličnost gradimo od rođenja pa nadalje i, dop nekog stadijuma nastojimo da bude što bliža našoj (duhovnoj) svesti. Ovo možemo videti u svakoj porodici i u svakoj sredini nezavisno od roditelja iliu porodice.
Budući da se ovde ne mogu dodirivati svi detalji, reći ću ukratko, Mi kao Duša, tokom mnogo hiljada života ekspandiramo svoju svest sve dok ne dosegnemo visoko stanje svesti koje će nam omogućiti da jednom zauvek napustimo ovaj svet i odemo u svetove čiste svesti i ljubavi. Taj najviši stadijum svesti u Hrišćanstvu zovu spasenje iako ne znaju kako se do njega stiže.
Da bismo dosegli taj stadijum mi prolazimo sva moguća isksutva kako bismo iz naših uzrokovanja iskustava i suočavanja sa posledicama istih, mogli otkriti šta je ispravno a šta nije, šta nam donosi pozitivne posledice a šta će doneti one bolne i teške. Upravo ta iskustva nama Duši daju nova znanja i razumevanja duhovnih zakona pa ćemo se u svakom narednom životu pokazivati uzvišenijim i etičkijim u našem dnevnom življenju.
Ovaj proces nema ništa zajedničko sa sistemima ili društvenim uređenjima jer mi svi prođemo sve moguće sisteme i sve moguće kategorija iz svih mogućih pozicija.
Jednoga dana svako od nas naći će sebe na jednom stupnju kada više ne želi tuđe, kada će se osećati srećnim da nekom pomogne i da nekom nesebično da. Tada otkrivamo i shvatamo da nama dolazi najviši stadijum sreće kada dosegnemo najviši stadijum odgovornosti za svoje misli, reči i dela, kada sve što želimo imati nastojimo zaraditi svojim radom. Tada sagledavamo i znamo da ovaj svet nije naš svet i u njemu više i ne nalazimo ništa što bi nas vezali ili privlačilo.
U tom stadijumu, počne naša intuicija da nas vodi do nečeg što će nam pokazati pravu kapiju koja vodi do onog stadijuma, kako ga zovu Hrišćani, Spasenje. Uistinu, tada se u pojedinoj osobi počnu ubrzano doghađati unutarnje transformacije a svest takve osobe ubrzqano ekspandira i takva osoba zna iznutra bez da mora spolja tražiti ikakvo znanje.
Tada, pravo znanje dolazi direktno iz srca Kreatora ili Boga, ne onog kreatora koji je kreirao materijalne svetove, energije, prostor i vreme, već onog Kreatora koji je kreirao čak i ovog kreatora materijalnih svetova a kojeg čovečanstvo prihvata za stvarnog iako je i on kreirano biće.
Ovde intelektualci i religijski lideri te filozofi i metafizičari zaglave i nemoćni su spoznati istinu. Njihovo razumevanje svrhe, smisla i cilja nije došlko iz najviše svesti i najviše ljubavi već je došlo iz psihičkih ili nižih svetova i ono nikome ne može biti od pomoći ako želi pravu i najvišu istinu a ona je da mi, Duša, želimo jedino da se vratimo pravom Kreatori ili najvišem, Bogu.
Treba li verovati mojoj prići?
Za to ne pitati nikog drugog već pitati sebe. Pitati Sebe, Dušu, ono što mi jesmo. Pitati a ako pitamo iskreno odgovor neće izostati a on može doći preko snova, intuicije, neke knjige ili možda čak preko nekog čuda poput sinhroniciteta koje mnogi nazivaju slučajnim događajima. Da, možda osoba, koja iskreno pita, bude imala i neobična iskustva koja će njoj značiti i reći mnogo.
Moj pozdrav!
pa, da, uglavnom trazim odgovor u sebi ili pitam nekog koga smatram relevantnim za odredjenu oblast..
 
Naravno ovu tišinu ne treba pripisivati cukerbergu, već onome ko je montirao klip, a čija se ne bi važila....kao što većina "filozofa" citira delove, smišljene ili ne, napisanih misli poznatih ljudi da bi svom liku dodali važnost....koju realno sami nemaju, a često i nemaju pojma šta znače....
Bez obzira šta je odgovorio šećerko mete ova tišina znači samo jedno, čovek razmišlja....naročito što se vidi da je prepariran...:)
 
pa, da, uglavnom trazim odgovor u sebi ili pitam nekog koga smatram relevantnim za odredjenu oblast..
"Relevantni" za određenu oblast, ako ih ima, ali sigurno ih nema.
Osvrnimo se okolo i videćemo da današnji psiholozi sa najvišim titulama tvrde da je "zaljubljivanje" izmišljeno od bogatih osoba jer su imali vremena na pretek.
Šta kaže realnost?
Kaže da je zaljubljivanje počelo onda kada smo mi kao Duše dosegli neophodni stadijum svesti. (Ne bih uklazio u detalje toga, priča je prilično duga.) Iako samo zaljubljivanje nije isto što i ljubav, ono je neophodno da nas podstakne na samoniciranu aktivnost kako bismo u ovom svetu započeli sa ličnim životnim iskustvima - iskustvima koja bismo sami uzrokovali a ne neko drugi, kao što je bilo pre toga kada su roditelji birali partnere svojoj deci.
Ovbaj najvažniji detalj "relevantni" autoriteti ne znaju.
Relevantni autoriteti ni danas ne znaju ništa dublje od onoga što je dodirnu Jung pa zato i dalje nas kao decu a mi svoje potomke podučavamo i podižemo baz ispravnog pristupa života tako da sami sebe, mnogim predubeđenjima, sprečavamo od izbalansiranog duhovnog odrastanja i sazrevanja.
Ti relevantni autoriteti ni danas ne sagledavaji pravo razumevanje i tumačenje ali i značaj snova kod nas.
Relevantni autoriteti sve što umeju je da pročitaju već prihvaćenu i odomaćenu literaturu tako da se ne usuđuju izaći iz vać sagrađenih šablona jer ne sagledavaju da je um odličan instrument ali da mu se ne sme dozoviliti da bude gospodar.
Zato svako onaj ko traži istinu mora smognuti snage da izađe iz svih šablona i istražuje čak i tamop gde se relevantni autoriteti ne usuđuju zaviriti. Samo hrabri izlaze iz okvira na svim poljima života i dolaze do novih potrebnih i neophodnih saznanja. Za to je potrebna i hrabrost.
Život ima jednu zakonitost a to je da će svakom od nas staviti pred nosem ona saznanja i iskustva koja su neophodna za naš dalji duhovni progres. Kada ne bi bilo tako onda ne bi bilo nikakvog progresa ni na jednom polju života i rada.
Zato, ako osoba ima potrebu da spozna i zna nešto, pa makar to bio samo smisao, svrha i cilj života onda sama osoba mora izaći iz uhodane šeme kojom tabanaju, naročito, inbtelektualci koji nemaju hrabrosti da zavire levo i desno.
Saznanja sigurno postoje na svakom polju pa i ovom ako nama nije draže sve drugo što će natapati samo naša čula, nagone i emocije ili naš um. To nešto što donosi najvišu spoznaju izlazi iz ovih okvira.
Svakako da to nešto i sve drugo nikada nije sakriveno samo čeka da se u nama probudi POTREBA ali i upornost da to nešto otkrijemo dajući mu prednost pred svim ostalim. Za sve što dobijemo moramo platiti odgovarajuću cenu a platićemo svaku cenu ako sagledamo koliko je to važnije od svega onoga što je od spoljnih vrednosti.
Samo Unutarnje znanje je pravo znanje jer je nepromenljivo za razliku od svega onoga što dolazi spolja jer to i nije znanje.
Pozdrav!
 
"Relevantni" za određenu oblast, ako ih ima, ali sigurno ih nema.
Osvrnimo se okolo i videćemo da današnji psiholozi sa najvišim titulama tvrde da je "zaljubljivanje" izmišljeno od bogatih osoba jer su imali vremena na pretek.
Šta kaže realnost?
Kaže da je zaljubljivanje počelo onda kada smo mi kao Duše dosegli neophodni stadijum svesti. (Ne bih uklazio u detalje toga, priča je prilično duga.) Iako samo zaljubljivanje nije isto što i ljubav, ono je neophodno da nas podstakne na samoniciranu aktivnost kako bismo u ovom svetu započeli sa ličnim životnim iskustvima - iskustvima koja bismo sami uzrokovali a ne neko drugi, kao što je bilo pre toga kada su roditelji birali partnere svojoj deci.
Ovbaj najvažniji detalj "relevantni" autoriteti ne znaju.
Relevantni autoriteti ni danas ne znaju ništa dublje od onoga što je dodirnu Jung pa zato i dalje nas kao decu a mi svoje potomke podučavamo i podižemo baz ispravnog pristupa života tako da sami sebe, mnogim predubeđenjima, sprečavamo od izbalansiranog duhovnog odrastanja i sazrevanja.
Ti relevantni autoriteti ni danas ne sagledavaji pravo razumevanje i tumačenje ali i značaj snova kod nas.
Relevantni autoriteti sve što umeju je da pročitaju već prihvaćenu i odomaćenu literaturu tako da se ne usuđuju izaći iz vać sagrađenih šablona jer ne sagledavaju da je um odličan instrument ali da mu se ne sme dozoviliti da bude gospodar.
Zato svako onaj ko traži istinu mora smognuti snage da izađe iz svih šablona i istražuje čak i tamop gde se relevantni autoriteti ne usuđuju zaviriti. Samo hrabri izlaze iz okvira na svim poljima života i dolaze do novih potrebnih i neophodnih saznanja. Za to je potrebna i hrabrost.
Život ima jednu zakonitost a to je da će svakom od nas staviti pred nosem ona saznanja i iskustva koja su neophodna za naš dalji duhovni progres. Kada ne bi bilo tako onda ne bi bilo nikakvog progresa ni na jednom polju života i rada.
Zato, ako osoba ima potrebu da spozna i zna nešto, pa makar to bio samo smisao, svrha i cilj života onda sama osoba mora izaći iz uhodane šeme kojom tabanaju, naročito, inbtelektualci koji nemaju hrabrosti da zavire levo i desno.
Saznanja sigurno postoje na svakom polju pa i ovom ako nama nije draže sve drugo što će natapati samo naša čula, nagone i emocije ili naš um. To nešto što donosi najvišu spoznaju izlazi iz ovih okvira.
Svakako da to nešto i sve drugo nikada nije sakriveno samo čeka da se u nama probudi POTREBA ali i upornost da to nešto otkrijemo dajući mu prednost pred svim ostalim. Za sve što dobijemo moramo platiti odgovarajuću cenu a platićemo svaku cenu ako sagledamo koliko je to važnije od svega onoga što je od spoljnih vrednosti.
Samo Unutarnje znanje je pravo znanje jer je nepromenljivo za razliku od svega onoga što dolazi spolja jer to i nije znanje.
Pozdrav!
kazem oni koje ja smatram relevantnim..
a unutrasnje znanje je samo tvoje i to ti niko ne moze oduzeti, ali nekad drugi koji nemaju to iskustvo, ne mogu razumeti..
 
Ne postoji univerzalan nit visi smisao, postoje samo individualni.
Na prethodnoj stranici sam već odgovorio na ovo.
Univerzalni smisao ne postoji, ali ni individualni, jer to što krstite i smatrate za individualni smisao je subjektivni cilj i usmjerenje sopstvene volje ka nečemu, umišljaj o smislu..
To znači da je smisao individualnog života u svijesti, kao produtk subjetkivnih misli, onda bih te pitao, koji je individualni smisao života nekoga ko je u stanju kome, dakle on je živ a nije svjestan, koji mu je smisao onda?
 
Na prethodnoj stranici sam već odgovorio na ovo.
Univerzalni smisao ne postoji, ali ni individualni, jer to što krstite i smatrate za individualni smisao je subjektivni cilj i usmjerenje sopstvene volje ka nečemu, umišljaj o smislu..
To znači da je smisao individualnog života u svijesti, kao produtk subjetkivnih misli, onda bih te pitao, koji je individualni smisao života nekoga ko je u stanju kome, dakle on je živ a nije svjestan, koji mu je smisao onda?
Moze se i tako reci.
Cini mi se da mnogi nemaju bas nikakav smisao, samo bauljaju kroz zivot cekaju njegov kraj.
 

Back
Top