CRNI PETAR

Rankez

Početnik
Poruka
8
CRNI PETAR
Ova igra se u SAD-u zove Old maid ali se kod nas zove Crni Petar.
Pravila ove igre su vrlo prosta i teško ih je zaboraviti.

BROJ IGRAČA: neograničen
ŠPIL: standardni sa 52 karte kome se doda jedan džoker

Nakon mešanja delitelj svakom igraču kreće da deli karte i tako dok se ne razdeli ceo špil.Neki igrači će možda imati više karata od drugih ali to je u redu.
Nakon što su svima podeljene karte igrači kreću izbacivati sve parove karata koje imaju na sredinu stola npr. par petica,par kečeva,par žandara itd.
Nakon što su svi parovi izbačeni glavni deo igre kreće.

Igrač levo od delitelja kreće.On svom levom susedu pruža svoje karte licem na dole raširene u lepezu.Igrač kome se pružaju karte treba da odabere jednu koju će uzeti.Nakon što ju je uzeo igrač gleda da li ta karta kreira par sa nekim njegovim kartama.Ako kreira,igrač taj par spušta na sredinu stola ali ako ne,igrač zadržava izvučenu kartu.Zatim ovaj igrač koji je vukao kartu pruža svoje karte licem na dole raširene u lepezu svom levom susedu.I tako se ovaj postupak ponavlja ukrug.
Tokom igre neki igrači će se osloboditi svojih karata.Svaki igrač koji je oslobodi karata pre kraja igre je omogućio sigurnost da ne bude gubitnik.
KRAJ IGRE: Nakon što se i poslednji par spusti na sredinu, jedan od igrača će ostati sa džokerom u rukama (pošto se igra sa 53 karte a 53 je neparan broj).Taj igrač je gubitnik a svi ostali pobednici.
 

Back
Top