Citati i misli poznatih

Nemoj da misliš ni na šta i ne pitaj ništa.
Vidiš li napolju svetiljke i hiljadu šarenih firmi?
Mi živimo u vremenu koje umire, a ovaj grad podrhtava od života.
Mi smo se otrgli od svega, imamo još samo svoja srca.
Ima više tajne u tvojoj kosi no u hiljadu pitanja.
Tu pred nama je noć, nekoliko časova i jedna večnost, dok jutro ne zatutnji kraj prozora.
Da se ljudi vole u tome je sve; čudo i najrazumljivija stvar što postoji, to sam osetio danas, kad se noć rastapala u cvetni žbun i vetar mirisao na jagode.
A bez ljubavi je čovek samo mrtvac
na odsustvu.
NIšta drugo nego nekoliko datuma,
i neko slučajno ime…
Erih Marija Remark
 
ŽIŽEK - MLADINA.png

Je li ovako, nekako? :hahaha:
 
Pesnici, a i svi drugi umetnici, naročito filozofi, su produhovljeni ljudi kojima nepresušna mašta, najintuitivnija inspiracija i slatko-tanana ljubav neprestano nadahnjuju junačke grudi i u duši im se nezajažljiva želja budi da mislima, srcem i dušom opevaju, oslikaju i razjasne sve one neopisive lepote kojima se dive svi normalni ljudi ...
✍️
❤️


MOJA SLIKA - SLIKARKA.jpg
 
Uvek i na svakom mestu se predstavljam: svojim krštenim imenom, prezimenom, koje sam nasledio od svojih predaka, likom, koji mi je Bog dao, i, naravno, ne ustručavam se da napišem ko sam, šta sam, čiji sam i kakav sam ... Svojim činjenjem želim da potvrdim ono što jesam, a ne ono što bi drugi želeli da čuju da jesam ...Živim svoj život, nikada ne smetam nikome, ne zanimaju me tuđi životi, iskušenja i način činjenja, potvrđivanja sebe, i sve što želim je da imam sva ona prava, a i obaveze, koji trebaju da imaju svi drugi ljudi ...Kukavički je pripisivati sebi nečiju tuđu kreativnost, predstavljati se tuđim likom i nametati lošu percepciju o sebi ... Bog sve vidi i zato normalan čovek nikada ne laže - da se pred ljudima i Bogom ne stidi ...

erić.jpg
 
"Čovek će uzalud tražiti vezu između subjekta i objekta, ako ih odmah nije istinski shvatio u njihovoj sjedinjenosti. Zato je svaka filozofija, koja ne polazi od one tačke u kojoj su oni ujedinjeni, nužno plitka i nepotpuna, te ne može da objasni ono što treba da objasni, i prema tome, nije nikakva filozofija."

Johan Gotlib Fihte
 
"Kad smo život proplovili, on treba da nam pokaže da li imamo hrabrosti da shvatimo da je život ponavljanje. I da li smo raspoloženi da se radujemo tom ponavljanju... Ko hoće samo da se nada, taj je kukavica, a ko hoće ponavljanje, taj je pravi čovek. I ukoliko je on to sebi temeljnije umeo da objasni, utoliko je dublji čovek."

Kjerkegor
 
"Filozofija je po svojoj prirodi nešto ezoterično, pa sama po sebi niti je privlačna za svetinu niti je sposobna da se pravi za nju; ona je samo time filozofija što je upravo suprotstavljena razumu, a time još više zdravom ljudskom razumu, pod čim se podrazumeva prostorna i vremenska ograničenost jednog pokolenja ljudi: u odnosu na razum, svet filozofije je po sebi i za sebe obrnuti svet."

Hegel
 

Back
Top