CIN III

CIN III представља дисплазију тешког степена или карцином in - situ. На ПАП тесту ова ознака одговара IV групи.
Треба поновити тест и ако је идентичан неопходна је Ендоцервикална киретажа (EEC).
 

Back
Top