c++ za ispit

laa-laa

Aktivan član
Poruka
1.078
Spremam ispit, a vidim da ovdje ima ljudi koji programiraju u C++, pa će valjda moći da mi pomognu.

- Kada se kod klasa piše destruktor ( ~Klasa() {}; ) i da li mogu UVIJEK da ga stavim u klasu (a da to ne bude greška)?

- Šta je to konkatenacija dva objekta?

- Dugačak je kod, pa mi je teško da ga cijelog prekucavam (pisan je na papiru), ali radi se o binarnom stablu:





Kod:
typedef struct treeel{

 int el;

 struct treeel *left,*right;

 }Treeel;

  

 class BTree{

 			private:

 					  Treeel *root;

 		  			void FoundPlace (Treeel **p, int n);

 		  			void postorder (Treeel *p);

 		  			.

 		  		  .		  

 		  			. itd.

 			public:

 					  Btree(){}; itd

 };  //end class

  

 void Btree :: FoundPlace (Treeel **p, int n)

 {

 			if ((*p)==NULL)

 			{ *p = new Treeel;

 			  (*p) ->el = n;

 			  (*p)->right = (*p)->left = NULL;

 			}

 			else

 		  { if (n < (*p->el))  FoundPlace(&(*p)->left, n);

 			  else if { (n > (*p->el)) FoundPlace(&(*p)->right, n);

 			 }

 } 

  

 void Btree :: postorder(Treeel *p)

 { if ( p!=NULL )

 			{ postorder(p->left);

 			  postorder(p->right);

 			  cout << p ->el << endl;

 			}

 }



Sad mene zanima zašto je u postorder *p a u FoundPlace **p? Ako je od neke pomoći, FoundPlace treba da koristi root kao parametar u jednoj funkciji:





Kod:
void Btree :: AddElem (int n)

 { FoundPlace (&root,n);

 }

Hvala unaprijed.
 

Back
Top