Bilijar

NUSKMP

Zainteresovan član
Poruka
474
B I L I J A R


Popularnost Bilijara kod nas,vratolomno raste iz dana,u dan,ali ona ni izbliza ne oslikava njegov stvarni tretman u Svetu.Samo nekoliko dana provedenih u Rusiji,nateralo me je, da o ovom sportu razmišljam na potpuno drugačiji način.Nema tog Restorana,Diskoteke,niti bilo kog zabavnog objekta,koji nema i stolove za Bilijar.Takođe,ne možete sresti mlađeg čoveka,ili devojku,koja nezna bar 20-ak različitih igara na Bilijarskom stolu,popularnih širom Sveta. Upravo je i osnovna namera ovoga izdanja,upoznavanje sa različitim oblicima Bilijara,pošto tehniku udarca i spretnost ruku,kroz knjige sigurno ne možete uvežbati.
U Svetu danas postoje Bilijarske velesile ,Francuska,Engleska,SAD i Rusija,a njihovim putem se kreće i Italija.Svaka od ovih zemalja,gaji i usavršava svoju porodicu Bilijarskih igara,ali su sve one poznate u celom Svetu i na svim Meridijanima.Uglavnom se međusobno susreću i prepliću.Tako u SAD-u, uglavnom postoje stolovi za POOL,ali se uvek nađe po neki i za Snuker,odnosno Rusku Piramidu,ili Karambol.U Rusiji npr,mnogo češći su stolovi za Američki Bilijar,ali se uvek nađe bar jedan Ruski sto.Ipak,turniri i zvanična takmičenja, uglavnom se organizuju u Ruskim oblicima ove igre.Federacije i Savezi igrača su zasebni,ali se to uglavnom odnosi na profesionalce,dok su u slobodnim partijama,zastupljeni svi oblici,sa manjom ili većom popularnošću.Takođe,svaka od pomenutih zemalja se tretira i nekom vrstom postojbine Bilijara.
Pokušaj je,da vam predstavimo što veći broj različitih igara na Bilijarskom stolu,ali njih sada u Svetu ima nekoliko hiljada,pa će mo se ograničiti,samo na one najpopularnije.
BILIJAR

Istorija Bilijara je vrlo stara.Nastao je od igre,slične Kroketu,negde približno u XV-om Veku u Evropi,tačnije Francuskoj.Prvobitno se igralo na običnom drvenom stolu sa prostom ogradom,koja je jedino služila,da Kugle ne padaju sa njega.Na početku su bile prisutne samo dve Kugle,Rupe,ali i Prstenovi,kroz kokje su se one probacivale,što je najverovatnije bila zaostavština iz Kroketa.Početkom XVIII-og Veka,Obruči i Prstenovi su nestali,a ostao je samo Sto sa Rupama i Kugle.
Veliki broj podataka o Bilijaru,došao nam je iz najrazličitijih Kraljevskih i Carskih beležaka,jer je on bio prisutan,na gotovo svim Dvorovima.
Po nekim izvorima,istina ne potvrđenim,Bilijar je u Evropu stigao iz Kine u XVI-om Veku.
Jedan od prvih zapisa o postojanju ove igre je onaj od 24. avgusta 1572 godine,kada je Karlo IX u Bartolomejskoj Noći,upravo igrao Bilijar,u trrenutku kada je začuo zvona,koja su pozivala Hrišćane na skup.
Šekspir je takođe znao o postojanju Bilijara,ali on njega opisuje kao „Igru iz prošlosti“, što je najverovatnije plod njegove fantazije,ali i donaz o veoma starom poreklu ove igre.
Već godinama,istoričari,teoretičari i sociolozi lome koplja oko toga,gde se zapravo prvo pojavio Bilijar,u Engleskoj,ili u Francuskoj. „BALL-YARD“ u bukvalom prevodu znači „Loptica-Palica“,što Englezi koriste kao svoj argument.Pored toga,postoji i zapis iz 1760-e godine o zabrani igranja Bilijara,što potvrđuje,da on još tada poprilično uzeo maha,a da se igrao u novac.
Sa druge strane,U francuskoj je još 1674-e godine izdata brošura o pravilima ove igre. Opšte je poznato,da je Bilijar bio jedna od stalnih zabava na Dvoru Lujeva.Naročito se spominje Luj XIV,kao veliki majstor ove igre,ali postoje i mnogobrojne anegdote,u kojima ga veći mastori prosto puštaju da pobedi.
U Rusiji se Bilijar pojavio,tek u vreme Petra I,ali je već posle njegove smrti situacija bila takva, da gotovo nije postojao ni jedan Kafe,Klub i slično,bez Bilijarskog Stola.Uz Englesku, Francusku i Ameriku,Rusija je četvrta zemlja,koja se smatra tvorcem svega,što danas postoji u Bilijarskom svetu.
Poslednji veliki korak u razvoju Bilijara je,njegovo prenošenje u Ameriku u XVIII Veku.U početku,tamo se igrao na velikom stolu,oko 4 metra dužine i sa 4 Kugle,što je predstavljalo neku vrstu Engleskog Snukera.Nekako istovremeno,oko 1850-e godine,u Americi i Rusiji su izdate brošure o pravilima tamošnjih igara,naravno,sa potpuno različitim sadržajem. Kako je to već ranije učinjeno i u Engleskoj i Francuskoj,ta 1850-a godina se smatra rađanjem savremenog Bilijara u ovim dvema velikim silama.Pravila i igre Ruskog i Američkog Bilijara, od tog vremena se ne menjaju.
Te,1850-e godine,odigrao se Turnir u Detroidu sa nagradnim fondom od 15.000 Dolara, što predstavlja početak profesionalizma u ovoj igri.Ta godina je značajna i po tome, što se osniva firma „Phelonn and Collender“,koja se kasnije prisajedinjuje konkurentskoj firmi i transformiše u Kompaniju „Brunswick-Balke-Collender Company“.Danas je poznata pod nazivom „Brunswick Billiards“,a to je ujedno i najveća firma za proizvodnju Bilijarske opreme u svetu.Od tog vremena,ni sama oprema nije trpela veće izmene.Uglavnom,usavršavanje je išlo u smeru uvođenja novih materijala,a sa revolucionarnim promenama je te godine završeno.
Za vreme Oktobarske Revolucije,Bilijar u Rusiji trenutno nestaje,ali se vrlo brzo,posle nekih 10-ak godina,ponovo vraća.Među najvećim njegovim zaljubljenicima se smatrao upravo Staljin,kao i veliki revolucionarni pesnik Majakovski i još mnogi drugi,iz sveta politike,umetnosti,nauke.
Osnovni vidovi savremenog Bilijara su: Američki,Ruski,Engleski (Snuker) i Francuski (bez Rupa).Interesantno je,da se Bilijar bez Rupa,ili „Karambol“,u mnogim zemljama,pa i kod nas, naziva „Ruski Bilijar“.Ipak,na osnovuu pisanih dokumenata i brošura, očigledno je , da je „Karambol“ Francuska igra,a u Rusiji se može sresti samo simbolično. Tačnije,najmanje se upražnjava,od svih poznatih vrsta. „Ruski Bilijar“ je jako sličan Američkom, mada je prvenstveno namenjen profesionalnim igračima, pošto su kod njega dimenzije Kugle i Rupe skoro jednake,odnosno,razlika je samo 1 mm.
 
Bilijarska Oprema

CILJ IGRE : Bilijar se igra na stolu,sa nekoliko Kugla,čiji broj zavisi od vrste igre. U svim vidovima Bilijara,Kugla se udara čeonim delom Štapa,sa ciljem da upadne u Rupu,udari i odbije se od neke druge Kugle,ili udariti u drufu Kuglu i predati joj svoje kretanje.Bilo po kojim pravilima da se igra,oprema je uglavnom standardna i sastoji se iz: Kugli,Bilijarskog Štapa i Bilijarskog Stola.Postoji još i dodatna oprema,koja se koristi,od slučaja,do slučaja: Dugi Štap, Mašinica, Kegle,Pečurke itd.
BILIJARSKI ŠTAP ( Ki , Tak , Kej ) : Ki je vrlo važan za igru,nešto poput reketa u tenisu,ili stolnom tenisu,ili štapa u golfu.On mora,pre svega udobno ležati u ruci,pošto se njime izvodi udarac.Standardna dužina štapa je 1,45-1,5 metara. Jedna njegova strana je zadebljana i za nju se Ki drži desnom rukom (važi za dešnjake),a zove se „Drška“.Na čelu suprotne strane štapa koja je manjeg prečnika,nalepljena je koža i sa njenom površinom se udara Kugla.Štap se najčešće se izrađuje od graba,jasena,ili abonosa (crnog drveta).Na debljoj strani,Ki je zaliven olovom,kako bi se težište pomerilo u nazad.
Ki se oslanja na levu ruku i to,između palca i kažiprsta,koji opet moraju da leže na površini stola.Prilikom postavljanja oslonca,nepravilno je podići palac (što mnogi čine), jer je tada leva ruka nestabilna.
Vrh Kija se maže Mazivom,ali tu treba imati meru.Preterano namazan vrh štapa će skliznuti o Kuglu i napraviti „Kiks“,kako se ovde naziva grub promašaj.Mazivom se takođe maže i deo ruke između palca i kažiprsta,po kome štap klizi po svom „osloncu“.
BILIJARSKE KUGLE : Broj i boja Kugala,kao i njihov prečnik,zavise od vrste Bilijara.Originalne Kugle se izrađuju od slonovače i traju veoma dugo.Danas slonovu kost vrlo uspešno zamenjuju različite palstične mase,uz dodatak nekog metala u centru,zbog težine.Najvažnije je znati,da Kugle moraju biti skoro idealno okrugle.Na njih jako nepovoljno utiču temperaturske promene,pa se pri kupovini,mora ispoštovati čitava mala procedura pripreme za igru.Bilo da je hladna zima,ili toplo leto,one moraju najmanje 24 časa provesti u prostoriji,pre nego što se sa njima započne igra.Tkođe,moraju se skrivati i od sunčevih zraka,pa se u pauzi stavljaju u drvenu kutiju,u kojoj se i kupuju i postavljaju dalje od izvora toplote.Ako se ne postupa po strogim pravilima,one će se samo posle nekoliko meseci deformisati i neophodno ih je zameniti.
BILIJARSKI STO : Sto se najčešće izrađuje od graba,ili hrasta i ima 6 oslonaca.Njegova površina mora biti,skoro idealno horizontalna,a oivičen je sa „Mantinelom“ i okvirom,koji su izdignuti od površine stola.Na nogarima se nalaze podešivi navoji,sa kojima se uz pomoć libele, dovodi u idealno horizontalan položaj.Na stolu se najčešće nalaze Rupe i to u uglovima,kao i na sredinama dužih stranica.
Dimenzije mogu biti najrazličitije,ali je usvojen standardan odnos dužine i širine,2:1. Tako se najčešće proizvode stolovi dimenzija 3,60x1,80,ili manji 2,80x1,40 bez rupa (za Karambol).Visina igraće površine stola od podloge je 0,80 metara.Vrlo su važne i „Mantinele“, od kojijh se odbijaju Kugle.One takođe moraju biti ravne i omogućiti pravilan odboj,gde su upadni uglovi,uvek jednaki odbonim.
Površina stola je pokrivena zelenom čojom,koja je jako skupa,pa se o njoj mora voditi posebno računa pri održavanju opreme.Čim se čoja jednom probije pa zatim zašije, postoji šav,koji je nevidljiv,ali će u nekom trenutku skrenuti Kuglu i rešiti ishod partije.U svakoj,pa i najmanjoj pauzi,čoja se odmah mora prekriti zaštitnim pokrivačem.
TEJL (Dugi Štap) : On služi kao oslonac,ako Kugla stane u takav položaj,da je igrač ne može dohvatiti,a da ne dodoirne neku drugu.To je prosto dugačka palica,koja se jednom stranom oslanja o čoju,a sa druge ima oslonac za Ki.
Kao oslonac se,istina retko,koristii „Mašinica“,koja se prosto postvlaj na sto, neposredno ispred Kugle.
 
Vrsta Udaraca u Bilijaru

U Bilijaru se pre svega razlikuju udari Kijem po prvoj Kugli,koja se naziva „Svoja“ ( „Bitok“, „Bela“) i udari po „Igraćim Kuglama“,a oni se vrše posredno,preko „Svoje“ Kugle. Drugi udarac,tačnije Kugla po Kugli,zavisi pre svega, od pravilnog udara Kijem po Svojoj,ali i od pravca i ugla,pod kojim će prva udariti o drugu.
UDARI KIJEM PO SVOJOJ :
Ovi udarci isključivo zavise od tačke na Kugli,u kojoj se vrši udar.Postoje devet različitih vrsta udaraca:
a) Klapštos: Ovo je udar,tačno u centar Kugle.Sa njim se postiže,njeno pravolinijsko kretanje.Kada se Kugla sudari sa drugom,predaje joj svoje kretanje,a sama se zaustavlja.Ovaj udarac se vrlo često upražnjava.Izvodi se vrlo teško,ako je Kugla blizu Mantinele.
b) Nakat: Tačka udara na Kugli je iznad njenog centra.Kugla ima dodatnu rotaciju u napred.Posle sudara sa drugom,ona nastavlja da se kreće u istom pravcu,ali nešto sporije od one,koju je udarila.Ovo je prost udarac,a njegova jačina zavisi od poožaja tačke udara.Što je ona bliža centru Kugle,udarac je jači,a rotacija slabija.
c) Povratnik: Ovaj udar se izvodi,u tački ispod centra Kugle.Učinak je,da ona dobia rotaciju u nazad.Posle sudara sa nekom drugom,ona se produžava kretati u nazad.
d) Desni Bočni Udar: „Svoja“ se udara Kijem,desno od centra.Tada dobija rotaciju,suprotno od kretanja skazaljke na časovniku.Posle sudara sa drugom Kuglom,predaje joj kretanje u napred,a sama odlazi u desno.
e) Levi Bočni Udar: Identičan udarac predhodnom,sli je tačka udara,levo od centra. Kugla dobija dodatnu rotaciju u smeru kretanja skazaljke na časovniku,a posle sudara sa drugom Kuglom,sama odlazi u levo.
f) Desni Gornji Udar: Ovo je kombinacija Nakata i Desnog Bočnog Udara.Posle sudara sa drugom Kuglom,ona dobija kretanje u desno i istovremeno,u napred.Udara je vrlo težak za izvođenje i zahteva dugotrajnu vežbu.
g) Levi Gornji Udar: Identičan predhodnom,a kretanje Kugle posle sudara sa drugom, produžava se u levo i napred.
h) Desni Donji Udar: Tačka udara se vidi na slici.Kugla se posle sudara sa drugom, nastavlja kretati desno i u nazad.
i) Levi Donji Udar: Identičan predhodnom,ali u levu stranu.Kugla se posle sudara sa drugom,produžava kretati nazad i u levo.
UDARAC „SVOJOM“ PO „IGRAĆIM KUGLAMA“ :
1) Pravi Udar:
„Pravi Udar“ se izvodi,kada zamišljena osa prolazi kroz centre obeju Kugla i centar rupe.Na prvi pogled je prost,ali se jako teško izvodi,ako je veliko rastojanje između Kugli. Udarac mora biti jako precizan,a najlakše se izvodi Nakatom.Igrač je često prinuđen da ga izvede i Povratnikom,odnosno Klapštosom,ili čak Bočnim Udarom,što je jako teško.Ovaj izbor zavisi od toga,gde je potrebno da se „Svoja“ nađe posle udarca.
2) Sečenje:

„Sečenje“ se izvodi,kada se Svoja i Igraća Kugla ne nalaze na istoj osi sa rupom.Svoja se udara tako,da Igraću Kuglu samo skresne,a ova se posle udarca odbija pod uglom.Tu je neophodna dobra procena,gde treba pogoditi Igraću Kuglu,da bi se odbila pod potrebnim uglom.
Odbojni uglovi do 90 stepeni,postižu se „Prostim Sečenjem“.
„Složeno Sečenje“ se primenjuje,kada je odbojni ugao veći od 90 stepeni.Tada svoja mora praviti efe i pogoditi Igraću Kuglu sa druge strane.Ovaj udarac se mora izvesti Bočnim Udarom,sa jako velikom rotacijom,a spada u red,jako teških udaraca.
3) Duplet:
Igraća Kugla posle udara,koji dobija od Svoje,udara u Mantinelu i od nej se odbija u Rupu.To je praktično „Pravi Udar“,gde treba obratiti pažnju na Upadne i Odbojne uglove,koji su uvek jednaki.
4) Rezani Duplet:
Ako Igraća Kugla po zamišljenoj liniji ne upada u rupu,Svoja je mora zaseći,kako bi promenila putanju.
5) Kruaze:
Udarac se izvodi Bočnim Levim Udarom,vrlo jakog efea.Samo ako i Igraća Kugla poprimi rotaciju,upašće u rupu.Kruaze spada u red, jako teških udaraca.
6) Povratni Vint:
Izvodi se Gornjim Desnim Udarom,a cilj je,da se Svoja vrati u „Dom“(prva trećina stola).
7) Triplet:
Odboj Igraće Kugle od 2 Mantinele,kao što se vidi na slici.
8) Trijaban:
Odboj od 3 Mantinele.
9) Kvatrban:
Odboj Igraće Kugle od 4 Mantinele.

VRLO SLOŽENI UDARI :
1) Prorez:
To je sizuacija,kada se Svojom moraju udariti dve Igraće Kugle,koje su na jako blliskim rastojanjima.Osnovni problem je u tome,što se obe moraju udariti istovremeno. Ako se udar najpre dogodi samo sa jednom,dolazi do malog skretanja Svoje,pa će druga Igraća Kugla otići u neželjenom pravcu.
2) Abrikol:
Primenjuje se,kada je put do željene Igraći Kugle zatvoren.Pri tome se koristi odboj Svoje od Mantinele.
3) Kontra-Tuš:
Udarac se izvodi snažnim Nakatom,a primenjuje se,kada Igraća Kugla stoji na samoj ivici rupe.Pošto dobija jak udar,ona najpre preskače rupu i udara u Mantinelu iza nje.Zatim se odbija u nazad,ponovo se događa sudar sa Svojom i tek od tog drugog sudara,upada u rupu.Svoja najpre posle prvog udara polazi u napred,ali se pod dejstvom drugog sudara vraća nazad.
4) Karambol:
Udarac,koji je u Bilijaru bez Rupa osnovni,a po nekada se primenjuje i u igri sa rupama. Svoja prvo udara jednu Igraću Kuglu,a zatim se od nje odbija i udara drugu.Za ovakav udarac,koristi se Bočni Udar.
5)
U Bilijaru postoji čitav niz udaraca,koji spadaju u jako složene,a nemaju poseban naziv. Na sici se vide dve Kugle,jedna do druge.Čini se,da ni jedna od njih ne može upasti u rupu.Ipak, Svoja se može ubaciti.Potrebno je zamisliti osu,koja prolazi kroz centre obeju Kugli,a zatim i osu između Svoje i rupe.Udarac se vrši po simetrali između dve zamišljene ose.Svoja prosto sklanja Igraću Kuglu sa svog puta i sama upada u rupu.
6)
Za udarac prikazan na slici,treba koristiti vrlo jak Bočni Udar po Svojoj.
7) Preskok:
Za ovaj udarac,treba koristiti jedan,od dva prikazana položaja štapa.Ovo je jedan,od najatraktivnijih udaraca u Bilijaru,ali se najčešće susreće u Akrobatskom Bilijaru i izvođenju Trikova na Bilijarskom Stolu.
 
RUSKI BILIJAR

Postoje na hilajde igara na Bilijarskom stolu.Već smo rekli,da se Bilijar igra,skoro na celoj Zemaljskoj kugli i svugde postoje neka lokalna pravila,ili čak potpuno zasebne igre.Malo starija generacija,mogu se prisetiti,kakvi su sve Bilijarski stolovi i ovde viđani 60-ih i 70-ih godina XX-og Veka.Međutim,tek u poslednjih 20-ak godina,kod nas dolazi u modu otvaranje Bilijar-Klubova i postavljanje Bilijarskih stolova na mnoga javna mesta i objekte za zabavu i rekreaciju.To su uglavnom stolovi po međunarodnim standardima,a oni stari,sa jednom ili više rupa na sredini,ili nizom Kegli i Pečurki,mogu se još samo sresti po zabačenim seoskim Kafanama,kao deo tradicije tog okruga ,sela,sreza.
Takođe je već rečeno,da se Bilijar deli na : Ruski (Evropski),Američki (Pool), Engleski (Snuker) i Francuski (Karambol.ili Bilijar bez Rupa).
Ruski Bilijar ima najveći broj svojih varijanti,poznat je u celoj Evropi i Svetu,a naročito je popularan među profesionalcima.
Sto za Ruski Bilijar je 3,60x1,80 i visine 0,80 metara.Rupe su prečnika 72-76 mm, a Kugle dijametra 70 mm. Upravo mala razlika u prečnicima rupa i Kugli je osnovno obeležje ove vrste Bilijara.I kod najvećih mastora Ruskog Bilijara,ne postoji lako polaganje Kugle u rupu,a greške su jako česte.
lines_and_points.jpg
Polje do linije „1“,naziva se „Dom“.Iz njega se uglavnom izvodi početan udarac u partiji.Polja između linija „1“ i „3“ se nazivaju, jednim imenom „Prolaz“,a ono iza linije „3“, „Dubina“.
U zavisnosti od vrste igre,boje Kugli se menjaju.U standardnom kompletu,to su 15 „Belih“ Kugli sa brojčanim oznakama,od 1,do 15 i jedna „Crvena“.Upravo zbog toga,u ruskom Bilijaru se „Svoja“ često naziva i „Crvena“,za razliku od Američkog Bilijara,gde je „Svoja“ najčešće bele boje,pa se naziva „Bela“.Amerikanka

Ovo je najjednostavnija igra Ruskog Bilijara,pa shodno tome i narasprostranjenija. Upravo u „Amerikanki“ se održava Kup Moskve,gde je nagradni fond,i po nekoliko stotina hiljada Dolara.U poslednje veme,ova igra se prosto zove „Piramida“.
Koriste se 16 Kugli,od kojih su 15 bele sa brojevima na sebi,od 1,do 15,a 16-a crvena, što je u Ruskom Bilijaru i najčešće.U specijalizovanom kompletu,predviđenom samo za ovu igru, i 16-a Kugla je bele boje,a od sotalih se razlikuje samo po tome,što na sebi nema broja. Na početku partije,svih 15 numerisanih Kugli se slažu u Piramidu,bez posebnog rasporeda brojeva u njoj.U ovoj igri,sve Kugle su ravnopravne uključujući i onu nenumerisanu,a brojevi imaju značaja samo na zvaničnim takmičenjima i to za sudije i komentatore,jer ih po njima oni nazivaju
POČETAK PARTIJE : Početni udarac se izvodi „Rukom iz Doma“.To drugim rečima znači,To drugim rečima znači,da se „Svoja“ stavlja bilo gde u teritoriju do linije 1. Igrač je udara Kijem i sa njom „Razbija“ Piramidu.U daljem toku igre, „Svoja“ može biti bilo koja Kugal,pošto igrač bira i bilo kokju na stolu može udariti Kijem.
CILJ IGRE : Cilj je ubaciti u rupe 8 Kugli,pre protivnika.
TOK IGRE : U ovoj igri se boduje svaka Kugla,koaj upadne u rupu.Već je rečeno,da igrač u svom potezu Kijem udara bilo koju Kuglu,po sopstvenom izboru.Čim nenumerisana Kugla „Razbije“ Piramidu,tretira se kao svaka druga.Kijem se udara samo jedna Kugal,a ona zatim mora udariti u drugu.Posle toga,u rupu može upasti bilo koja,ili čak obe.U poslednjem slučaju,obe se i boduju.Ako se slučajno dogodi sudar i sa nekom trećom i ona upadne u rupu,broji se i ona.Igrač igra potpunoslobodno,bez ikakvih najava,koju će pogoditi,a koja će uleteti u rupu.
505.jpg
POTEZ : Da bi potez bio važeći,ipak je potrebno ispuniti,jedan od tri uslova:
-Kugla po kojoj se udara Kijem,mora preći iz „Doma“ u „Dubinu“ ili obratno,tačnije, da prođe preko srednja dva polja,koja se jednim imenom nazivaju „Prolaz“.Posšto pređe sa jednog,na drugi kraj stola,ona mora da dorine neku Kuglu,ili kraću Mantinelu.
-„Svoja“ i „Igraća Kugla“ po kojoj prva udara,moraju zajedno preći centralnu liniju stola.
-Jedna Kugla mora imati odboj od 2 Mantinele,odnosno,od neke treće Kugle i jedne Mantinele.U tom slučaju,nije neophodno,da Kugle prelaze u druga polja.
Da bi potez bio važeći,jedan od ova tri uslova mora biti ispunjen,pa je očigledno,da igrač ne može baš bez ikakvog plana udarati po Kuglama.
U slučaju nevažećeg poteza,eventualne Kugle,koje tom prillikom upadnu u rupe,vraćaju se na sto na liniju „1“ i to uz Mantinelu.Potez preuzima protivnik.
KRAJ PARTIJE : Pobednik je igrač,koji prvi ubaci 8 Kugli u rupe.Međutim,ako se dogodi rezultat 7:7,partija se smatra neređenom,a poslednje 2 Kugle se i ne igraju.
KAZNA : Za svaku nepravilnost,ako što je npr, kačenje druge Kugle Kijem,ispadanje Kugle sa stola i slično,igrač se kažnjava tako,što se jedna njegova ubačena Kugla računa protivniku.
HANDIKAP : Ako je jedan igrač jači i želi dati „foru“ protivniku,prosto se dogovore,da on igra do 10,a protinvik, do 6 ubačenih Kugli.
Zbog male razlike u prečnicima Kugle i rupe,čak i kod najvećih majstora je vrlo retka serija,od npr, 3 ubačene Kugle u jednom potezu.Igra neprestano prelazi od jednog,do drugog.Jedino u slučaju ubačene Kugle,igra isti igrač.
U Ruskom Bilijaru postoji udarac,koji je karakterističan za njega,a u ostlim vrstama se jako retkko sreće,jer nema pirmenu.Naime,igrač udara Kijem Kuglu tako,da ova samo okrzne neku drugu i sama upada u rupu.Čak i ovako lak potez,praććen je serijom promašaja,ali bez njega,partija bi trajala i po nekoliko časova.
 
Moskovska Piramida

Moskovska Piramida je jako sličan igra Amerikanki,a najave Kugla i rupa, takođe nije potrebna.Međutim,16-a nenumerisana Kugla,ovde obavezno mora biti crvene boje. Ona se prosto zove „Crvena“.Bele Kugle se na početku partije ređaju u „Piramidu“,sa bilo kakvim rasporedom brojeva u njoj. „Razbijanje“ Piramide se vrši Crvenom,iz „Doma“(bilo koje mesto ispred linije 1).
Računaju se sve Kugle,koje upadnu u rupe.Kada upadne Crvena,ona se takođe računa,ali se vraća u „Dom“ (na bilo koju tačku prvog sektora,po želji igrača).Umesto Crvene se skida, bilo koja „Bela“ Kugla sa stola.
U slučaju da upadnu, i bela,i crvena Kugla,računaju se obe,ali se „Crvena“,kao što je rečeno,odmah vraća u „Dom“.Umesto nje,isti igrač skida drugu „Belu“ Kuglu,po svom izboru.
Kijem se uvek udara samo „Crvena“.
Igra se do 8 ubačenih Kugli.
Kao i u većini Bilijar-igara,isti igrač igra sve dotle,dok ubacuje.Posle „Kiksa“ (promašaja), potez prelazi protivniku.
Ovde se često „Handikap“ igra tako,što jači igrač igra po „Moskovskim“ pravilima, a slabiji,po pravilima „Amerikanke“.Tačnije,njemu je dozvoljeno,da Kijem udara i ostale Kugle.
7.jpg
 
Mala Ruska Piramida

Mala Ruska Piramida spada u teške i misaone igre.U njoj se provode mnogi Turniri,zvanični Šampionat Rusije i veliki broj egzibicionih partija.Ova igra je i zvanično priznata, kao vid sporta.
Cilj je,kao i u do sada opisanim igrama, ubacivanje Kugli u rupe,ali se to ovde pre svakog udara mora „Najaviti“.U protivnom,ubačena Kugla se ne računa i vraća se na sto.Brojevi na Kuglama imaju višestruki značaj,jer se ne boduju sve podjednako.
PIRAMIDA : „Piramida“ se formira od 15 numerisanih Kugli,ali po tačnom rasporedu brojeva.

2.jpg

Raspored po brojevima je:
4
5,6
7,15,8
9,14,13,10
2,1,12,11,3​
Šesnaesta Kugla je „Crvena“,a Kijem se tokom cele partije,udara isključivo po njoj.Svaka Kugla donosi onoliko bodova,kolika je njena numeracija,a to ukupno iznosi 120. Dodaju se još samo nagradnih 10 bodova za ubačenu Kuglu br.1,a isto toliko i za ubačenu poslednju Kuglu.Tako je ukupan zbir u jednoj partiji 140 bodova,a za pobedu je potreban 71 bod.
U slučaju rezultata 70:70,partija je nerešena.
TOK IGRE : Igrač uvek pre Udara mora izvršiti „Najavu“.Postoji tzv, Najava „Kugla u Rupu“,a takođe i „Stroga Najava“.U prvoj,koja se igra znatno češće,igrač samo govori,koja će Kugla upasti, u koju Rupu.Ako slučajno upadne neka druga,ili najavljena ode u drugu rupu,takav ishod ne važi.Kugle,koje su upale u rupu,vraćaju se na sto i to,na liniju 3, uz Mntinelu.Ako igrač ispuni svoju Najavu,ali pri tome upadne još neka Kugla u rupu,potez se smatra uspešnim,ali se ta nenajavljena vraća na sto,na liniju 3 i uz Mantinelu.
Posle neuspešnog poteza (koji prođe bez poena),igra protivnik.
Kod „Stroge Najave“,pored Kugle i Rupe,najavljuju se i ostale pojedinosti kao npr: da li će Crvena udariti još neku Kuglu,da li će dotaći Mantinelu,,odnosno,da li će se posle udara u najavljenu Kuglu,sama vratiti u „Dom“.Takođe se najavljuje,da li će zakazana Kugla upasti u Rupu direktno,ili se pre toga odbija od Mantinele,odnosno,udara u neku teću.Ako se bilo šta od Najvljenog ne ostvari,potez ne važi,a sve Kugle se vraćaju na sto,u poziciju,približno jednaku predhodnoj.Ako pri tome,između igrača dođe do nesporazuma,sve se postavljaju na liniju 3 uz Mantinelu.
PROMAŠAJ : Mala Ruska Piramida je vrlo teška i napeta igra,a puna je taktičkih poteza.Da bi se izbegla i njena monotonost,u svakom potezu,Crvena mora dotaći neku drugu Kuglu.Ako se to ne dogodi,isti igrač ponavlja potez,a to može činiti još jednom.U slučaju i trećeg neuspešnog pokušaja,igrač se kažnjava,a potez prelazi protivniku.
POČETAK PARTIJE : Početak partije se izvodi „Razbijanjem“ Piramide,sa bilo koje tačke „Doma“.Kugle,koje pri tome upadnu u Rupe,vraćaju se na sto,Naime,igrač vrlo teško može Najaviti,šta će se stvarno tom prilikom i desiti i na koji način.
Vrlo često,umesto klasičnog načina „Razbijanja“,koristi se metod,prikazan na slici. Crvena se naime,.lagano upućuje iza Piramide,a posle odboja od kraće Mantinele,dovoljno je samo da dotakne neku Kuglu iz nje.Posle toga nastaje dugotrajno i mukotrpno tzv, „mešenje“ Piramide,gde se iz poteza u potez,jedna po jedna Kugla lagano odvaja i osposobljava za igru.
KAZNE : Kazne su uvek u visini,od po 5 bodova i to,kažnjenom igraču se bodovi oduzimaju,a protivniku dodaju.Ako igrač u istom potezu napravi više grešaka,odbija mu se samo jedna Kazna.Ona sledi u sledećim slučajevima:
-Ako Crvena ispadne van stola.
-Za nepravilan udarac Kijem.
-Ako se rukom,ili bokom Kija,zakači neka druga Kugla.
-Ako Crvena ne dodirne ne jednu drugu Kuglu i to,tri puta za redom.
-Za upadanje Crvene u Rupu.
-Ako se igra iz „Doma“,a pri tome se pogodi Kugla,koja se takođenalazi u njemu.
PAT : Ako oba igrača učine po 3 promašaja za redom,Partija se prekida i smatra nerešenom.Pri tome,za svaki od predhodnih pokušaja,upisuju se i propisane Kazne.
IGRA U TROJE : Ovaj Bilijar se može igrati i u troje i to tako,što svako igra za sebe. Pobednik je igrač,koji prvi sakupi 51 bod.Ako se partija završi ubacivanjem svih Kugli,a niko ne sajupi dovoljan broj bodova za pobedu,igrači se rangiraju prema ostvarenom rezultatu.
 
Piramida bez dodira „Crvene“
sa Mantinelom

Ovo je još jedna vrsta „Male Ruske Piramide“,primerena igračima različitih kvaliteta.
„Najava“ se ovde ne igra.
Jači igrač uvek igra tako,da „Njegova“(„Crvena“) ne sme dodirnuti Mantinelu,ni pre,ali ni posle sudara sa nekom „Igraćom Kuglom“.Za bele Kugle (Igraće),to ne važi.U slučaju da se dogodi dodir „Crvene“ i Mantinele,Kugle koje su u tom potezu upale u rupe se vraćaju na svoja pedhodna mesta,a igrač se još i kažnjava sa 5 bodova.Ovo je i za najkvalitetnije igrače vrlo težak zadatak.
Zbog toga,ači igrač,bez obzira koliko to apsurdno zvučalo,dobija „foru“ od 30,pa čak i do 70 bodova prednosti,u zavisnosti od razlike u kvalitetu.
 
Polaganje Kugli Kijem u Rupe

Ova igra je osnova treninga,svih izbiljnijih igrača Bilijara.Formira se „Piramida“,bez posebnog rasporeda Kugli u njoj,a Crvena se postavlja na bilo koju tačku „Doma“.Igrač uzima Ki i glasno objavljuje: „Počinjem!“
Njegov zadatak je,položiti sve Kugle u Rupe,ali tako,da u svakom potezu ubacuje samo po jednu.Ako upadnu njih više,ostale se vraćaju na predhodne pozicije.Igrači se mogu dogovoriti, da one ipak važe,ali da se za svaku Kuglu viška,računa da je izveden udarac više.
Posle svakog izvedenog udarca Kijem,sam igrač glasno izgovara njegov broj po redu.Teorijski,sve se Kugle mogu položiti sa najmanje 16 udaraca.
Karakteristično samo za ovu igru je,da se Kugle najčešće polažu u rupe direktno.Naravno,važi i odboj od druge Kugle,ili ubacivanje nje same.
Partija započinje „Razbijanjem Piramide“,ili što je čest slučaj,direktnim ubacivanjem Crvene u rupu.U drugom slučaju,igrač produžava igrati ugaone Kugle iz Piramide.
Kazna za prekršaj je,dodavanje još jednog pokušaja više.Npr,u 14-om potezu,igrač je rukom zakačio neku drugu Kuglu.Posle odigranog poteza,on izgovara: „14 i 15!“Ako Kugla ispadne sa stola,prosto se vraća na svoje predhodno mesto,a sam igrač u ovom slučaju prolazi bez Kazne.
Iskusniji igrači igraju,da se kao Kazna ne dodaje broj udarca,već da se jedna,od prdhodno ubačenih Kugla,vraća na sto.
Kada jedan igrač ubaci sve Kugle,pamti se njegov broj udaraca,ponovo se formira „Piramida“,pa sada sledeći pokušava to isto izvesti iz manje pokukšaja.
Pobednik je igrač,koji sve Kugle položi u rupe,sa što manje udaraca Kijem.
 
Finska Partija

U Finskoj partiji,svoj zadatak najpre mora ispuniti jedan igrač,a zatim i drugi,pri čemu se pobednik dobija,upoređivanjem broja njihovih izvedenih udaraca.Međutim,za razliku od nekoliko predhodnih,koje se korist uglavnom za trening i pripremu igrača,u Finskom Bilijaru se organizuju i zvanična takmičenja.
Na početku partije,Kugle su raspoređene,kao na slici.
(jednostavno,neposredno ispred svake,od 6 rupa na stolumnalaze se po 2 kugle koje se dodiruju,a 3 takođe spojene,nalaze se na centralnoj liniji stola)
Igrač uvek udara po Crvenoj.Prvi potez se izvodi sa bilo koje tačke „Doma“,a Crvenom se ne sme pogoditi ni jedna Kugla,koja se nalazi takođeu tom delu stola.
Svako se trudi ubaciti sve Kugle,iz što manje pokušaja.Pri tome,istovremeno se mogu ubaciti i više njih.
Narušavanje pravila se kažnjava,brojanjem jednog poteza više.Kao prekršaj se ne računa izletanje Crvene sa stola,niti njeno upadanje u rupu.
222uxj.jpg
 
Prebacivanje jedne Kugle drugom

Ova igra se odvija samo sa 2 Kugle,najčešće se koriste br.1 i br.2.Kugla br.1 se postavlja na liniju „Doma“ ( „1“),a Kugla br.2,na liniju „Dubine“ („3“).
Prvi igrač Kuglom br. 1. mora udariti Kuglu br. 2,tako da se ova odbije od kraće Mantinele i vrati u „Dom“.Njenim presecanjem „linije 1“,potez se smatra uspešnim.Ona posle toga može udariti u kraću Mantinelu i onovo izaći iz „Doma“.
Iz zatečene pozicije,isti igrač udara Kuglu br.2.Zadatak je,da se sa njom pogodi Kugla br.1,a sada se ona mora odbiti od kraće Mantinele „Dubine“ i vratiti u „Dom“.On zatim ponovo udara Kuglu br.1 itd.
Čim igrač odigra neuspešan potez,Kugle se ponovo postavljaju u pložaj sa početka igre (Kugla br.1,na Liniju 1,a Kugla br.2,na Liniju 3),pa igra protivnik.
111xxq.jpg
U slučaju da Kugla po kojoj se udara,ispadne sa stola,a druga ipak uspešno ispuni svoj zadatak,potez se smatra ispravnim.Kugla,koja je ispala sa stola,vraća se na bilo kju tačku „Doma“,pa isti igrač nastavlja svoj potez.
Nepravilan potez se kažnjava tako,što se protivniku dodaje 1 bod.
Svaki uspešan potez se boduje sa 1-im bodom.Najčešće se igra do 7 bodova..Ako to ostvari igrač,koji je igrao prvi,protivniku se mora omogućiti još jedan potez,u kome on ima pravo samo izjednačiti skor.
 
Ruski Rulet

U ovoj igri,koriste se 5 Kugla (2 Crvene,1 Žuta i 2 Bele, br.1 i br.2),po čemu se ova igra vrlo često naziva „5 Kugli-60 Bodova“.
Na početku partije, „Crvene“ se postavljaju na sredini Linija 1 i 3,a „Žuta“,na srdinu Linije 2.
Prvi igrač uzima Kuglu br.1 i ona je tokom cele partije „Njegova“.On je u svom prvom potezu postavlja na bilo koju tačku „Doma“,a zatim sa njom odigrava tako,da ona samo mora preći Lliniju1.Jedino u tom prvom potezu,Kugle ne smeju upadati u rupe.
Posle toga,igra drugi igrač.On uzima Kuglu br.2,postavlja je na bilo koju tačku „Doma“ i praktično,tek sada počinje prava igra.
112y.jpg
Sa „Svojom“ se može ubaciti bilo koja Kugla u rupu i za to se dobijaju određene nagrade.Po nekada se igra tako,da se mora „Najaviti“,koja Kugla ide u koju rupu,ali se mnogo češće igra bez „Najave“.Zbog prisustva malog broja Kugli na stolu,to je i onako više nego očigledno.
Kugle,koje su u „Domu“,ne smeju se igrati.Ako su u „Domu“ sve,igrač je ipak prinuđen,da neku od njih odigra.To čini na jako specifičan i težak način.“Svoja“ se mora udariti u kraću Mantinelu „Dubine“(na suprotnoj strani stola),pa tek posle toga,udara neku Kuglu iz „Doma“.
Svaka Kugla koja se ubaci u rupu,istog trenutka se vraća na sto i to,na svoj početan položaj.U slučaju da se ubaci „Bela“ (protivnička),ona se vraća na bilo koju slobodnu Liniju.Ako u sledećm potezu,njeno mesto treba da zauzme Kugla,kojoj ono i pripada,stavlja se uz kraću Mantinelu „Dubine“,po sredini.Kada se oslobodi bilo koje mesto, na sredini jedne od Linija, a da je postavljena Kugla još uvek pored Mantinele,ona se prebacuje na oslobođeno mesto.
Bodivi za uspešno ubačene Kugle:
- „Bela“ Kugla (protivnička),u bilo koju rupu..............................2 boda,
-„Cevena“,u bilo koju rupu...........................................................3 boda,
-„Žuta“,u ugaonu rupu..................................................................6 bodova,
-„Žuta“,u središnju rupu.............................................................12 bodova,
Kazne se ovde ne odbijaju,već prosto dodaju protivniku.
U Kazne se računa:
-Promašaj Kugle,ili njeno kačenje rukom i sl...............................1 bod,
-Ubacivanje „Svoje“ u rupu,ili njeno izletanje sa stola.................2 boda,
-Ubacivanje „Svoje“ i protivničke „Bele“ u rupu..........................2 boda,
-Upadanje „Svoje“ i „Cvene“ u rupu.............................................3 boda,
-Upadanje „Svoje“ i „Žute“ u bilo koju rupu.................................6 bodova,
-Upadanje „Žute“ u srednju,a „Svoje“ u bilo koju rupu...............12 bodova,

Partija traje do 60 bodova.
Pobeda se ne može ostvariti,dobijanjem kaznenog boda za grešku protivnika,već se on mora zaraditi svojim „dobrim“ potezom.
 
A l a g e r

Alager je igra,namenjena većem broju igrača,ali se može igrati i u dvoje.Ako je u igri više učesnika,partija započinje tako,što se svi okupljaju oko stola.Jedan od igrača zavrti ram već formirane „Piramide“,a svako hvata rukom po jednu Kuglu.Igrač sa najmanjim uhvaćenim brojem igra prvi,sa sledećim većim drugi itd.
Za igru se koriste samo 2 Kugle, „Bela“ i „Crvena“.Prvi igrač uzima jednu od njih,postavlja je na bilo koju tačku „Doma“ i igra.Prvi potez je tzv. „Izložbeni“.Kugla se udara tako,da ostane što dalje od „Doma“,tačnije,da sledećem igraču bude što teže da je ubaci u rupu.
Drugi igrač uzima drugu Kuglu,postavlja je na bilo koju tačku „Doma“ i trudi se,da sa njom pogodi i ubaci u rupu, Kuglu prvog igrača.bez obzira na ishod svog udarca,svako igra samo po jednom.
Takođe,bez obzira na ishod drugog poteza,treći igrač uzima Kuglu prvog i pokušava ubaciti onu drugu.Kugla se uvek pred udarac,postavlja na bilo koju tačku „Doma“.Četvrti igrač zatim, igra sa Kuglom drugog i tako redom,u krug.
113c.jpg
Primećujete,da pri parnom broju igrača,svako igra sa svojom Kuglom,dok u slučaju njihovog neparnog broja,igrači ih, iz poteza u potez menjaju.
Ishod udarca može biti:
-„Svoja“ pogađa drugu Kuglu,ali ni jedna ne upada u rupu;potez prelazi sledećem igraču.
-Druga Kugla upada u rupu.Na tabli se upisuje „Krstić“ onome,čija je Kugla ubačena,znači,predhodnom igraču.
-Igrač pravi „Kiks“,a to u ovoj igri znači,da njegova Kugla maši protivničku,ispada sa stola,sama uleće u rupu i slično.U tom slučaju,njemu samom se uisuje „Krstić“.
U svakom od navedenih slučajeva,igru preuzima sledeći igrač po redosledu.
U jednom potezu se može pisati samo jedan „Krstić“.Znači,ako upadne Kugla predhodnog igrača,a zatim i ona,kojom se igralo iz „Doma“, „Krstić“ se upisuje samo onome,čija je Kugla prva upala u rupu.
Svako ko nije na redu za igru,a misli da može sigurno uspešno ispuniti zadatak,ima pravo predložiti: „Preko reda!“Ako ga igrač,koji je na potezu propusti, a ovaj uspešno ispuni zadatak, „Krstić“ se uisuje onome,koji je trebao da igra.U slučaju „Kiksa“, „krstić“ dobija igrač,koji je preuzeo potez preko reda.Ako igrač,koji je na potezu,taj predlog odbije,sam mora ubaciti Kuglu u rupu.U protivnom,upisuje mu se „Krstić“,bez obzira što nije povredio pravila igre.
Igrač,koji zaradi 4 „Krstića“,ispada iz igre.
Pobednik je igrač,koji poslednji ostane na stolu,a neređen ishod u ovoj igri je nemoguć.
 
Kegle u Bilijaru sa Rupama​

Svi oblici Bilijara,imaju i svoje podvrste,u kojima se koriste i „Kegle“. „Kegle“,koje uglavnom donose nagradu i „Pečurke“,koje su po pravilu kaznene,su zaostavština iz prošosti,ali se još uvek sa velikim uspehom održavaju.Istina,one nisu više tako masovno u upotrebi kao ranije,ali se redovno održava određeni krug igrača,koji ih koristi kao dopunski rekvizit u igri. Ovde će mo se zadržati,na primeni „Kegli u Ruskom Bilijaru.
Komplet „Kegli“ najčešće sadrži jednu veću,koja se naziva „Kralj“ i 4 manje.
114xyq.jpg
Najveći prečnici su im po 25 mm,prečnik osnovice 15 mm,visine 100 i 80 mm. Međutim ,njihov najvažniji parametar je,visina maksimalnog prečnika od podloge,35 mm.To je u Ruskom Bilijaru istovremeno i poluprečnik Kugli,pa na toj visini dolazi do njihovog međusobnog kontakta i udarac je uvek pod pravim uglom.
„Kegle“ se postavljaju tako,što se „Kralj“ stavlja u sredinu,a ostale 4 obične Kegle,na rastojanju od njega 71-72 mm,tako da Kugla tačno prolazi između.
117cnc.jpg
Pored „Kegli“,u ovom Bilijaru se koriste dve „Bele“ i jedna „Crvena“ Kugla.Tokom igre,Kijem se isključivo udara po „Crvenoj“. „Belom“,koja dobija udarac od „Crvene“,uglavnom se ruše „Kegle“ i na taj način zarađuju bodovi. Posle sudara sa „Crvenom“, „Bela“ ne sme direktno rušiti „Kegle“.Ona pre toga mora:
-udariti u Mantinelu,
-udariti u drugu „Belu“ Kuglu,
-dobiti udarac od druge „Bele“,a ne od „Crvene“ Kugle,
-dobiti udarac od „Crvene“,ali posle „Karambola“,tj. „Crvena“ je pre toga udarila u drugu „Belu“.
Samo u tim slučajevima,Kugla sme rušiti „Kegle“,koje donose i sledeće nagrade:
-svaka „Mala Kegla“,2 boda
-Kralj sam,ili sa još jednom malom,5 bodova
-Kralj i 2 Male,7 bodova
-Kralj uz 3 Male,9 bodova
-svih 5 „Kegli“,30 bodova.
Ako se pri udaru napravi prekršaj,Kazna se upisuje protivniku,ali i nagrada,koju bi u slučaju ispravnog poteza dobio igrač koji je igrao.Kazne su:
-promašaj „Bele“,2 boda
-„Crvena“ ispada sa stola,2 boda
-Kegle izbijene direktno „Belom“,svi bodovi oborenih Kegli
-udarac bokom Kija,ili rukom neke Kugle,2 boda
-oborene kegle Kijem,po 2 boda za svaku.
U svim ovim slučajevima,potez prelazi protivniku.
Ako „Bela“,ili „Crvena“ uadne u rupu,ai pre toga obori „Kegle“ po svim propisanim pravilima,one se boduju,ali on gubi pravo na nastavak poteza.
Na početku partije,na sto se postavljaju „Kegle“, „Bele“ idu na Linije 1 i 3,a sa „Crvenom“ se igra iz bilo koje tačke „Doma“.
118odd.jpg
„Crvenom“ iz „Doma“ se ne sme gađati „Bela“ na Liniji 1,već ona,na Liniji 3.
Srušene Kegle se odmah uklanjaju sa stola.Kegla ,koja se pomeri,ali ne padne,ne smatra se oborenom,čak i ako se oslanja na jednu Kuglu.One se vraćaju na sto,tek kada se sruše svih 5.
Igrač igra sve dotle,dok osvaja bodove,a pri tome ne pravi prekršaj,niti mu Kugla upadne u rupu.
Kugla koja upadne u rupu,vraća se na sto i to,na mestu srušenih Kegli.Ako su na stolu još uvek svih 5,Kugle se vraćaju na Linije 1 i 3.
Ako Kugla zauzme neko mesto Kegli,a zatim treba vratiti i njih,to se čini na sledeće načine:
119m.jpg
Igrač koji je na potezu,posle ovakvog postavljanja Kugli i Kegli,često je rinuđen praviti prekršaj.On se naravno trudi,da to izvede,najmanje štetno po sebe.
Partija se igra do 100 bodova.
 
Talijanski Bilijar

U poslednje vreme,na Italijanskoj i Francuskoj Rivijeri se organizuje Evropski Kup u Bilijaru sa Keglama,koji je dobio naziv „Evropski Bilijar“.Kup se sastoji iz 10-ak Turnira,koji se održavaju po najelitnijim Mediteranskim letovalištima,a to je sve propraćeno i direktnim TV prenosima.Na taj način,Ruski Bilijar poprima još jedan pravac svog razvoja.
Igra se na stolu i sa Kuglama za Ruski Bilijar.Razlika se pojavljuje u „Keglama“,koje su ovde mnogo manjih dimenzija,u odnosu na Kugle.Visina im je samo 30 (35) mm,a srazmerno tome su smanjeni i svi prečnici.Ne postoje jedinstvena pravila,već se ona menjaju,od Turnira,do Turnira.,što je za sada i njegov najveći problem.
Ukratko,tok igre bi izgledao od prilike ovako:
Kegle se postavljaju na sredinu stola,a „Bele“ Kugle,na Linije 1 i 3. „Crvenom“ se igra iz „Doma“.Njom se ruše Kegle,ali ona obavezno mora imati kontakt sa obe „Bele“,ili sa jednom od njih i Mantinelom.Kegle se mogu rušiti pre ,ili posle tih kontakata.Bodovanje je kao i u predhodnoj igri.Ako potez nije ispravan,srušene Kegle se vraćaju na sto,a sledeći igra iz „Doma“.
Pored ovoga,cilj je i da jedna ili više Kugli upadnu u rupu.Za svaku ubačenu Kuglu,bodovi se udvostručavaju,srušene Kegle vraćaju na sto,a isti igrač nastavlja svoj potez iz „Doma“.Ako je potez ispravan,ali ni jedna Kugla ne upadne u rupu,igrač dobija bodove,ali ga sa tim završava ,pa igra sledeći igrač.
Postoji još i varijanta,gde se na sto postavljaju po jedna ,ili dve „Pečurke“,koje su kaznene.U slučaju njihovog rušenja,igrač gubi sve dotadašnje bodove.
 
Ručni Bilijar

Ovde su Kegle takođe te,koje se boduju.Postoje dve obojene Kugle,koje se na početku bacaju rukom tako,da moraju udariti u obe kraće Mantinele,a pri tome,ne smeju oboriti ni jednu Keglu.Ako se to ipak dogodi,potez se ponavlja.Kada se obojene Kugle na ovaj način postave na sto,igra može da počne.
Svako ima svoju Kuglu sa kojom igra.Posle odigranog poteza,igrač je uzima u ruke i drži van stola,dok ne dođe ponovo na red za igru.
Svako baca iz „Doma“.Kugla se mora odbiti od 2 Mantinele i još pogoditi jednu Kuglu. Umesto u Kuglu,ona se može odbiti od 3 Mantinele.
Posle sudara sa prvom Mantinelom,Kugla u bilo kom trenutku svog kretanja,može srušiti jednu ili više Kegli.Za rušenje „Kralja“,dobija se 2 boda,a za bilo koju običnu,po 1 bod.
Ako uspešno odigra potez,igrač uzima Kuglu u ruku i ponovo igra iz „Doma“.
Partija traje do 31,51,101 bod,kako se već igrači dogovore,ili kako je proisano na Turniru.
Najinteresantnije od svega je,što se u ovoj igri,štap uopšte ne koristi.Kugle se isključivo bacaju rukom.
 
BILIJAR BEZ RUPA
(Francuski Bilijar)

Do pre 20-ak godina,kod nas je „Bilijar bez rupa“ bio i najviše zastupljen.Za njega se odomaćio naziv „Karambol“,a to je zapravo vrsta udarca,koji se najčešće primenjuje u ovim igrama.Vladalo je pogrešno mišljenje,da je to u stvari čRruski Bilijar,ali je on u Rusiji skoro nepoznat,tačnije rečeno,predsatvlja kuriozitet.Bilijar bez Rupa je Francuski obik Bilijara,a mnogi ga još nazivaju i Evropski Bilijar.
Sto bez rupa je najmanji,od svih poznatih oblika Bilijarskih stolova.Dimenzije su mu 284x142 mm.Kugle su nešto manje od „Ruskih“,a veće od „Američkih“.prečnik im je 61 mm,a težina ista,kao i u Ruskom Bilijaru,200-210 gr.
Bez obzira a ogromnu ofanzivu Ameeričkog Pool-a,Francuski se ipak nekako održao u Svetu i kod nas.Čak šta više,od skoro je postao i priznata sportska disciplina,a i u njemu,postoje mnogi veliki Turniri širom Sveta.Prvobitni je smatran staromodnim,ali danas, svaki ozbiljniji Bilijar-Klub,ima bar jedan sto bez rupa.
Kod na postoi veliki broj zaljubljenika ove igre i većina njih datira iz prošlih vremena,ali se pojavljuju i novi,najviše zahvaljujući nekim TV-kanalima,gde se turniri u Kaarmbolu direktno prenose.
„Karambol od 3 Mantinele“ je danas sportska disciplina,u kojoj se održava i Svetski Kup za profesionalne igrače,a vrlo ozbiljno konkuriše i za ulazak u program Olimpijskih Igara.Karambol

Karambol je igra vrlo jednostavnih pravila.Koriste se 3 Kugle: „Bela“; „Crvena“ i „Plava“.Obojica igrača,Kijem udaraju isključivo „Belu“.Ona pravi Karambol tako,što obavezno mora udariti preostale dve Kugle,po bilo kom redosledu.
97733697.jpg
Svaki ostvareni „Karambol“,donosi po 1 bod.Posle svakog uspešnog udarca,isto igrač igra ponovo..Kada promaši,potez prelazi protinviku.
Partija traje do 101 bod.
Glavni nedostatak ove igre je,što posle dužeg igranja,igrači postaju toliko uvežbani,da veliki broj njih ostavaruje taj 101 bod,iz samo jednog poteza,bez promašaja.Naine,kada se sve 3 Kugle sakupe na jako malo rastojanje,može se nizov vrlo kratkih udaraca,od po samo nekoliko milimetara,ostvariti veliki broj bodova,a Kugle se značajnije i ne pomeraju iz postojećeg položaja.
Upravo u tom pravcu se igra i usavršava.Uvođenjem enkih dodatnih pravila i ograničenja,ona ponovo postaje jako aktuelna.
 
Karambol sa Pečurkom

„Pečurka“ se postavlja na sredinu stola i stvara određene poteškoće igračima.Kod nas je ova varijanta poznata već odavno,a upražnjavaju je malo bolji igrači.

88529579.jpg
Najvažnija dimenzija „Pečurke“ je visina njenog najvećeg prečnnika,od površine stola, koja iznosi 30,5 mm.Naime,toliko iznosi poluprečnik Kugle u ovoj vrsti Bilijara.
000iqn.jpg
Početna pozicija se vidi na slici.Igrač,koji u svom potezu obori „Pečurku“,gubi sve svoje dotadašnje poene,a u sledećem potezu počinje od nule
 
Karambol sa više Pečurki

Ovo je nešto složenija varijanta,gde se postavljaju 2,ili 3 Pečurke,sa čime se prostor za igru još više ograničava.
0000xhm.jpg
Postavka sa početka partije je predstavljena na slici.
Kako je ovde rušenje Pečurki mnogo češća pojava,igraču se ne odbijaju svi dotadašnji ostvareni bodovi,već sa mo oni,koje je napravio u tom potezu.
Posle promašaja,ili rušenja Pečurke,potez prelazi protivniku.
 
Karambol sa Keglama

U ovoj igri,pored 2 Pečurke,koje nose opasnost gubljenja osvojenih bodova (iz tog poteza),pojavljuje se još i komplet Kegli,koje donose dodatne nagrade.
00000g.jpg
Partija treje do 250 bodova.
Igrač pravi „Karambole“ i sabira ih.Pri tome se još i trudi,da sa bilo kojom Kuglom,obori što više Kegli,koje se odmah sklanjaju sa stola.Kegle su srušene pravilno,jedino ako je u tom potezu ostvaren „Karambol“.Kada ih igrač sruši svih 5,njegov rezultat u tom potezu se povećava za 10 bodova,a svaki sledeći „Karambol“ (u tom potezu) se boduje sa po 2 boda. Kegle se ponovo postavljaju na sto.Ako u istom potezu,igrač uspe ponovo,da ih obori sve, dobija još 10 bodova,a svaki dalji Karambol mu donosi po 4 boda.Svako sledeće rušenje svih Kegli,donosi istovetnu nagradu od 10 bodova,a zatim udvaja vrednost sledećih „Karambola“.
Igrač koji preuzme potez,nasleđuje i Kegle onakve,kakve mu ih je protivnik ostavio.
U slučaju da se sruši Pečurka,potez prelazi protivniku,a svi bodovi iz tog poteza se anuliraju.
 
Otvorena Partija

Ovo je savremena varijanta Karambola,u kojoj dodatni elemnti igre,bitno utiču na njegov dalji razvoj i opstanak u današnjem Bilijarskom svetu.
Koriste se 3 Kugle: „Bela“, „Žuta“ i „Crvena“. „Bela“ pripada jednom igraču,a „Žuta“ drugom.U svim savremenijim oblicima Bilijara bez Rupa,svako udara Kijem,samo po „Svojoj“. Ona dalje treba da napravi kontakt sa ostale dve.
Po „Crvenoj“ ne udara niko.
000000u.jpg
U ovoj igri postoje „Ugaone Zone“.Kaa se sve 3 Kugle nađu u istoj,može se napraviti još samo jedan „Karambol“,a da bi se bodova,bar jedna Kugla mora napustiti Zonu.Potez zatim prelazi protivniku.Igaču se se upisuju bodovi,koje je do tada ostvario.Svaki „Karambol“,donosi po 1 bod.
Na stolu postoje ukupno 5 Zona.Od toga,4 su Ugaone,a peta je centralna,znatno veća od pomenute četiri.Tako se smatra,da su Kugle u istoj Zoni,ako se ni jedna ne nalazi u nekoj od ugaonih,već sve u jedinstvenoj Centralnoj.
Partija traje do 50 bodova,a ova varijanta se sreće i na međunarodnim Turnirima.
 
Karambol sa 9 Zona

Bilijar sa 9 Zona je dalje usložavanje i usavršavanje predhodne igre.
0000000u.jpg
Sto je podeljen na 9 Zona.Bar jedna Kugla,posle ostvarenog Karambola,mora promeniti Zonu.U protivnom, Karambol se ne priznaje,a potez prelazi protivniku.
Na slici je predstavljen početni položaj Kugli.
Profesonalni igrači igraju,da u svakom potezu,bar 2 Kugle moraju promeniti Zonu,a po dogovoru,može se ta obaveza proširiti i na sve tri Kugle.
 
Karambol sa 6 Zona

Sto je podeljen na 6 Zona,što zahteva još dinamičnije kretanje Kugla po njemu.Pravila su identična predhodnoj igri.Ne smeju se sve Kugle zadržati u istim Zonama,duže od jednog poteza.

00000000m.jpg
Svako uvek igra samo sa svojom Kuglom.Na slici se vidi raspored Kugli na početku partije. „Bela“ startuje sa bilo koje tačke srednjeg polja.
 
Karambol od Mantinele​

Ovo je vrlo popularna vrsta Francuskog Bilijara.U njoj se organizuju mnogobrojni Turniri,vrlo često i uz prisustvo TV-kamera,što je najviše i doprinelo njenoj današnjoj popularnosti.
000000000t.jpg
Svako ima „Svoju“ Kuglu i Kijem udara samo po njoj. „Karambol“ se smatra uspešno izvedenim,jedino ako „Svoja“,u toku njegoovg ostvarivanja,udari bar jednom u Mantinelu.Ona to može učiniti pre,ili posle udara u prvu Kuglu.
00000000000r.jpg
Prva slika pokazuje primer jednog udarca,gde se „Svoja“,čak dva puta odbija od Mntinele,što u ovoj vrsti Bilijara nije neophodno.
Na drugoj slici je prikazana situacija,gde igrač iznalazi optimalno rešenje, glavnog problema kod „Karambola“.Da bi za potez moglo da se kaže,kako je u potpunosti uspešan, pored izvedenog „Karambola“,potrebno je da se Kugle posle udaraca nađu na bliskom rastojanju i omoguće novi uspešan udarac.Upravo ovakvi potezi,rangiraju igrače i izdvaju dobre od loših.
 
Karambol od 3 Mantinele

Ova igra je najpopularnija među profesionalcima i ona je reprezentativna za orodicu Francuskih Bilijara.Upravo ona se na medijskom planu pokušava suprotstaviti Snukeru i Pulu. U „Karambolu od 3 Mantinele“,održava se Svetski Šampionat,Svetski Kup i mnogobrojni Turniri međunarodnog ranga.Za ovu igru ostoji i Međunarodna Federacija,a takođe,tokom cele godine se vodi i rejting igrača.
Sam naziv govori,da se „Karambol“ priznaje,samo u slučaju,da se Svoja“,tokom izvršenja zadatka,3 puta odbije od Mantinele.
000000000000o.jpg
Početak partije je jako originalan.Svaki igrač svoju Kuglu ostavlja na jednu tačku „Doma“,kao što se vidi na prvoj slici.Istovremeno,oba igrača udaraju svoje Kugle,a one se od bijaju od naspramne kraće Mantinele i polaze u nazad.Čija kugla se vrati bliže kraćoj Mantineli „Doma“,taj igrač igra prvi.Pri ovome, „Crvena“ se ne sme dotaći.
Na drugoj slici je prikezan,početan položaj Kuglei,u koji se one zatim postavljaju.
Partija se igra do 15 bodova,ali ako ih ostvari prvi igrač,drugi ima na raspolaganju još jedan potez.Sa njime,on pokušava da izjednači rezultat.Igra se na 3 dobijene partije,odnosno,na 3 dobijena „Gema“.
Neki primeri pravilnih udaraca:
0000000000000r.jpg
Udarac na drugoj slici,može se izvesti samo sa jakim „efeom“.
 

Back
Top