uzrok smrti

  1. Dobrivoje1

    Jedan (bitno) drugačiji pogled na mortalitetnu statistiku - Covid19

    Jedan od najvećih (ne i jedini) uzroka koji su stvorili ovoliki broj ljudi preminulih od Sars-Cov-2 virusa je način beleženja smrti od neke bolesti. To je glavno. To je "slon u sobi" koga se svi prave da ne vide. Ono što se događa negde od marta 2020. u SAD-u i njihovom "Centru za kontrolu i...
Back
Top