suglasnici

  1. sablon

    Paralele Suglasnicima (poništi post iznad... ili nemoj)

    1. Igramo po azbučnom redosledu 2. Reč koju postujete ne sme sadržati u sebi više od 2 ista suglasnika, osim u slučaju nadovezivanja na pretposlednji post, gde postujete reč sa 3 ista suglasnika. Na taj način možete preskočiti čak i 2 posta, ukoliko na zadato slovo trećeg osmislite reč sa 4...
Back
Top