Quantcast

Paralele Suglasnicima (poništi post iznad... ili nemoj)

sablon

Iskusan
Poruka
6.631
1. Igramo po azbučnom redosledu
2. Reč koju postujete ne sme sadržati u sebi više od 2 ista suglasnika,
osim u slučaju nadovezivanja na pretposlednji post, gde postujete reč sa 3 ista suglasnika.
Na taj način možete preskočiti čak i 2 posta, ukoliko na zadato slovo trećeg osmislite reč sa 4 ista suglasnika.

3. Reč koju postujete ne sme sadržati u sebi manje od 2 ista suglasnika,
osim u slučaju kada je morate postovati prvim slovom, shodno azbučnom redu, pa to slovo ponovite još 1x...
kao što je navedeno u primeru dole
4. Ako se trenutno ne možete setiti reči koju trebate započeti zadatim slovom, a setite se reči koja počinje na sledeće slovo
(po azbuci), onda postujte tu reč...dakle može se preskočiti samo jedno slovo po azbučnom redosledu...kao što je navedeno u primeru dole
5. Nije dozvoljeno ponavljanje reči na istoj strani
6. Nije dozvoljeno nadovezivanje na svoj post

primer:

citat 01 : AbNormalaN
citat 02 : BaNaNe
citat 03 : ViMinacijuM
citat 04 : GRnčaRija
citat 05 : DRvoRed
citat 06 : ĐurĐevdan
citat 07 : EneRgetičaR
citat 08 : Ž ?
..............ZagoNetaN
citat 09 : IdeNtičaN
citat 10 : Jednačina
citat 11 : KRitičaR
citat 12 : LateraLan
citat 13 : Lj ?
..............MiSionarSki
citat 14 : NaDgleDan
citat 15 : Nj ?
..............ObNovljeN
citat 16 : PaRafRaza
citat 17 : RepeR
citat 18 : SpeCifikaCija
citat 19 : TaNgeNs
citat 20 : Ć ?
..............ULjuLjkan
citat 21 : FanTasTika
citat 22 : HambuRgeR
citat 23 : CeNtralNo
citat 24 : ČisTilišTe
citat 25 : DžijuDžicu
citat 26 : ŠiŠarka
primer sa preskakanjem poslednjeg posta:
citat 01 : maramica
citat 02 : narednik
citat 01 : maramica
citat 03 : neimenovan

primer sa preskakanjem poslednja 2 posta:
citat 01 : jaje
citat 02 : kroketi
citat 03 : ledolomac
citat 01 : jaje
citat 04 : konvencionalan
kombinacija primera 1 i 2:

citat 1

akupunktura
citat 4

granatiranje

citat 5

garderober
citat 4

granatiranje

citat 6

distributivnost
citat 5

garderober
citat 7
distinktivnost
citat 8

đijuđica
citat 9

efektnost

Prva poruka:


autostoper
 
Poslednja izmena:

Top