smart phone

  1. Akademsky

    Zaštita telefona u ekstremnim uslovima

    Koja zaštita pametnog telefona je najbolja pri ekstremnim uslvima (npr. na njivi gde je učestalo padanje telefona na zemlju i kontakt sa Sunčevom toplinom)?
  2. Akademsky

    Izbacivanje ladlice u toku rada mobilnog telefona

    Da li će se pokvariti pametni mobilni telefon ako se toku rada izbaci ladlica u kojoj se SIM i SD card? Da li to važi za sve marke mobilnih telefona?
Back
Top