савремени језик

  1. milance19

    Именице занимања и род (педагошкиња или не?)

    Често се срећемо са новим изразима које раније нисмо употребљавали. Колико је ова промена оправдана или неопходна?
Back
Top