kriv

  1. Q. in perpetuum hibernum

    Đilas je kriv za sve

    Autorska. Pišite o vašim problemima u životu sa okrivimo Đilasa. Ja sam zbog njega jutros zaboravio novčanik sa dokumentima. Mamicu mu.
Back
Top