istorija albanaca

  1. Q. in perpetuum hibernum

    Poreklo albanskog nacionalizma

    Razmišljao sam da postavim ovo na već dobro poznatu temu o etničkom poreklu Albanaca, ali već smo puno sličnog materijala postavljali tamo, iako je logičnije da postoji potpuno zasebna tema o postanku i razvoju albanskog nacionalizma. Ove je godine konačno izašao prevod dela prof. Natali...
Back
Top