znate li da li postoji negde u e. formi i to naravno za d