Quantcast

Pravilnik za moderatore Foruma

Moderatori Foruma Krstarice dužni su da:

 • budu detaljno upoznati sa Pravilnikom Foruma i da se, podrazumeva se, tog pravilnika pridržavaju
 • redovno i često, više puta u toku dana, posećuju forum koji moderišu
 • čitaju sve poruke u forumu koji moderišu
 • usmeravaju tok diskusija, kako bi one bile što zanimljivije svim učesnicima
 • uklanjaju teme koje se ponavljaju i da nakon toga podrobno obrazlože svoju odluku o ukidanju; korisnicima bi pri tom trebalo da naznače koje su teme već otvorene
 • sugerišu teme diskusija, kako bi se održao konstantan nivo interesovanja
 • po potrebi pozivaju korisnike na aktivnije učešće u diskusijama
 • brišu poruke koje nisu u skladu sa Pravilnikom Foruma
 • svojim ponašanjem budu uzor ostalim korisnicima, pravični i nepristrasni predvodnici njihove komunikacije
 • menjaju poruke tako da one ne krše Pravilnik, tj. prilagođavaju ih navedenim pravilima (na primer: poruku u kojoj postoji jedna vulgarna reč bolje je izmeniti izbacivanjem sporne reči nego obrisati)
 • pomeraju poruke/teme u drugi forum ukoliko ne odgovaraju temi o kojoj je reč u forumu u kojem se trenutno nalaze, tj. tematski ne odgovaraju podforumu u koji su postavljene
 • obaveste administratora Foruma ukoliko primete neke nepravilnosti u radu Foruma, a pri tom ne mogu da ih reše sami
 • sve što rade ne rade iz ličnih interesa, već isključivo u interesu Foruma Krstarice
 • imaju jednak i pravičan odnos prema svim korisnicima i posetiocima foruma
 • budu na raspolaganju korisnicima i odgovaraju na sva postavljena pitanja, uključujući i tematski relevantne privatne poruke
 • suzbijaju eventualne nesporazume i konflikte među korisnicima (pisanjem javnih ili privatnih opomena); ukoliko korisnici i pored opomene nastave sa neprikladnim ponašanjem, moderatori su dužni da kontaktiraju administratora Foruma radi zabrane pristupa opomenutim korisnicima/posetiocima

Važne napomene

 • Moderator u svakom trenutku mora biti svestan toga da je uzor ostalim korisnicima, koji od njega s pravom očekuju ravnopravan tretman svih učesnika.
 • Od moderatora se očekuje krajnje objektivan odnos prilikom moderisanja, u potpunosti lišen ma kakve želje za ličnim obračunavanjem.
 • Od moderatora se očekuje da postavlja, tj. otvara nove teme, u njima aktivno učestvuje i podstiče na učešće ostale učesnike, usmeravajući pri tom tok diskusije.
 • Moderator je neko ko okuplja ljude, vodeći pri tom računa o tome da ih ne dovodi u međusobne sukobe.
 • Moderator nije vlast - on je uzoran, nepristrasan, krajnje objektivan i nadasve pravičan učesnik druženja na Forumu Krstarice.
Top