Pravilnik za moderatore Foruma


Moderator Foruma je član koji se istakao svojim doprinosom i kvalitetom poruka na Forumu, i time zasluženo dobio moderatorska (tj. urednička) ovlašćenja.

Zadatak moderatora je:
 • da osigura da se komunikacija na Forumu odvija u okviru Pravilnika Foruma
 • da pravi dobru atmosferu na forumu koji uređuje, kako bi svim članovima bila prijatna međusobna komunikacija
 • da svojim aktivnostima dovede do povećanja broja poruka članova i time poveća posetu forumu
 • da štiti članove Foruma od uvreda
 • da čuva kvaliteta i ugled Foruma u celini.
Zadatak supermoderatora (globalnih moderatora) je da nadgledaju rad moderatora i po potrebi uređuju ceo Forum.

Kako biti dobar moderator?

Moderator treba bude detaljno upoznat sa Pravilnikom Foruma i da se i sam tog pravilnika pridržava.

Moderator nije vlast - on je uzoran, nepristrasan, krajnje objektivan i nadasve pravičan učesnik druženja na Forumu Krstarice. Moderator ne može delovati samo iz položaja moći. Ponekad je potrebno svojim autoritetom ubediti nasilnike da zaustave kršenja i započnu s konstruktivnim dijalogom.

Moderator foruma odgovoran je za rad foruma koji uređuje. Treba da odgovara na pitanja posetilaca, prati ponašanje učesnika foruma, briše pokušaje davanja nepristojnih izjava ili reklamnih poruka.

Od moderatora se očekuje da postavlja, tj. otvara nove teme, u njima aktivno učestvuje i podstiče na učešće ostale učesnike, usmeravajući pri tom tok diskusije. Oni treba da povećavaju nivo aktivnosti članova u forumu koji uređuju. Ako nema dovoljno svežeg sadržaja, moderator treba da postavi novu temu kako bi zainteresovao članove. Moderator treba da nastoji da, sadržajem i stilom svog pisanja, osigura što veći kvalitet i broj diskutanata na forumu.

Moderator ima obavezu zaštite svih sagovornika i da promoviše zdravu i pozitivnu atmosferu u diskusijama, uz sva prava i obveze svojstvene ostalim članovima Foruma. Ako neki član prekrši Pravilnik Foruma, neophodno je da moderator nešto preduzme. U slučaju sukoba, moderator treba vešto da reši situaciju, tako da se niko ne uvredi i da se sukob uspešno reši.

U slučaju usijanih rasprava, moderator ima zadatak da raspravu kanališe u pravcu povoljnog rešenja i da smiruje strasti. U tu svrhu može da koristi i diskretnu komunikaciju - privatne poruke. Pozeljno je da se umesa i prekine svaku raspravu ili razgovor za koji je jasno da nije posao u dobrom smeru.

Moderator ima obavezu da nove članove upozna sa pravilima ponašanja na Forumu, ako proceni da su napravili određeni prekršaj osnovnih pravila. U tu svrhu moderator bi trebalo da koristi diskretnu komunikaciju - privatnu poruku, kako ne bi kompromitovao ugled članova. Moderator takođe može da koristi i javne opomene ako smatra da je to neophodno. Novim članovima na Forumu je poželjno da se diskretno skrene pažnja na greške ukoliko ih prave, pa tek ako to ne uvaže pristupiti ozbiljnijim sankcijama.

Važno je odabrati prave mere kako ne bismo uvredili učesnike, a sačuvali članove i osigurali da se pravila poštuju. Od moderatora se očekuje krajnje objektivan odnos prilikom moderisanja, u potpunosti lišen ma kakve želje za ličnim obračunavanjem. Prekomerno korišćenje kaznenih mera doprinosi stvaranju utiska da su moderatori neka vrsta policije, što umanjuje značaj uloge moderatora.

Moderator u svakom trenutku mora biti svestan toga da je uzor ostalim korisnicima, koji od njega s pravom očekuju ravnopravan tretman svih učesnika.

Svaki član Foruma može da se obrati moderatoru ako ima bilo kakvih problema sa forumom, ima bilo kakav predlog u vezi istog, ili jednostavno želi da skrene pažnju na nešto što je moderatoru promaklo.

Moderator je neko ko okuplja ljude, vodeći pri tom računa o tome da ih ne dovodi u međusobne sukobe.

Moderator se konsultuje sa supermoderatorima i administratorima po potrebi. Moderator ima pravo da zatraži od administratora i supermoderatora udaljavanje određenih korisnika s Foruma (banovanje), u slučaju da dotični namerno krše Pravilnik Foruma.

Ovlašćenja moderatora

U svrhu očuvanja pozitivne atmosfere, moderatori preduzimaju sledeće aktivnosti:
 • uređivanje poruka i priloga koji nisu u skladu sa Pravilnikom Foruma. Primer je cenzurisanje vulgarnih izjava. Uređivanje poruke ne sme da menja smisao poruke već je potrebno samo odstraniti neprikladni sadržaj
 • brisanje poruka, u slučaju da je sadržaj cele poruke neprilkadan.
 • zatvaranje tema, u slučaju da je, tokom perioda u kojem moderator nije bio u mogućnosti da reaguje, čitava diskusija skrenula u negativni tok
 • brisanje tema, u slučaju da je diskusija započeta s namerom koja se kosi sa Pravilnikom
 • razdvajanje tema, u slučaju da su se u jednoj temi razvile dve različite teme
 • prebacivanje teme u drugi forum, u slučaju da je tema pokrenuta u pogrešnom forumu
 • opominjanje drugih korisnika Foruma zbog nepridržavanja Pravilnika Foruma.
Obaveze moderatora

Moderatori Foruma Krstarice su u obavezi da:
 • čitaju sve poruke i teme u forumu koji uređuju
 • premeštaju poruke i teme u drugi forum ukoliko ne odgovaraju tematici foruma koji uređuju
 • brišu poruke koje su izvan teme (flood), neželjene poruke (spam) i poruke koje nisu u skladu sa Pravilnikom Foruma (sadrže uvrede, bahatosti, itd).
 • otvaraju nove teme, kako bi se održao konstantan nivo interesovanja
 • ne stavljaju nijednog korisnika na listu ignorisanih
 • odgovoraju na pritužbe korisnika
 • upozoravaju nasilnike
 • blokiraju pristup nasilnicima u skladu sa Pravilnikom Foruma
 • više puta u toku dana posećuju forum koji uređuju
 • usmeravaju tok diskusija, kako bi one bile što zanimljivije svim učesnicima
 • uklanjaju ili zaključavaju teme koje se ponavljaju i da nakon toga podrobno obrazlože svoju odluku o ukidanju; korisnicima bi pri tom trebalo da naznače koje su teme već otvorene
 • po potrebi pozivaju članove na aktivnije učešće u diskusijama
 • svojim ponašanjem budu uzor ostalim korisnicima, pravični i nepristrasni predvodnici njihove komunikacije
 • menjaju poruke kako one ne bi kršile Pravilnik, tj. prilagođavaju ih navedenim pravilima (na primer: poruku u kojoj postoji jedna vulgarna reč bolje je izmeniti izbacivanjem sporne reči nego obrisati)
 • umesto da brišu celu problematičnu poruku korisnika, kad god je to moguće brišu samo deo poruke koja je čini problematičnom (brisanjem rečenice koja je provokacija, uvreda i sl).
 • grupe poruka koje su zanimljive, a promašile su temu (off topic) prebace u novu zasebnu temu, osim ako se radi o spamu, gde nije moguće izbeći brisanje postova
 • ukoliko korisnik pokrene temu koja već postoji, spoje je sa postojećom temom (umesto da je zaključaju ili obrišu)
 • obaveste administratore Foruma ukoliko primete neke nepravilnosti u radu Foruma, a pri tom ne mogu da ih reše sami
 • sve što rade ne rade iz ličnih interesa, već isključivo u interesu Foruma Krstarice
 • imaju jednak i pravičan odnos prema svim korisnicima i posetiocima foruma
 • budu na raspolaganju korisnicima i odgovaraju na sva postavljena pitanja, uključujući i tematski relevantne privatne poruke
 • neguju i podržavaju izražavanje različitosti mišljenja korisnika
 • konsultuju se sa supermoderatorima oko nedoumica
 • suzbijaju eventualne nesporazume i konflikte među korisnicima (pisanjem javnih ili privatnih opomena)
 • ukoliko korisnici i pored opomene nastave sa neprikladnim ponašanjem, moderatori treba da kontaktiraju supermoderatore ili administratore Foruma radi zabrane pristupa opomenutim korisnicima.
Šta moderatori ne smeju?

Moderatori ne smeju da:
 • ulaze u direktne rasprave sa korisnicima foruma
 • koriste ili zloupotrebljavaju svoj položaj
 • zloupotrebljavaju svoja ovlašćenja i svode odnose sa pojedinim korisnicima na nivo ličnog obračuna
 • kažnjavaju korisnike van foruma za koji su nadležni
 • izriču zbirnu kaznu članu za više poruka, tako što nasumice odaberu jednu; korisnik može da se kažnjava isključivo za konkretnu poruku koja je suprotna Pravilniku
 • pokušavaju da nametnu svoje mišljenje drugim korisnicima, tako što će brisati poruke ili kažnjavati korisnike
 • diskutuju sa članovima koji nisu moderatori o načinu rada, internoj strukturi i organizaciji, internim forumima, niti da javno iznose bilo šta na tu temu
 • forsiraju svoje mišljenje na forumu koji uređuju, već treba da motivišu druge korisnike na konstruktivnu diskusiju, kako bi se videla i druga viđenja stvari
Kada moderator ima problem sa nekim korisnikom, poput proganjanja, treba to da prijavi supermoderatorima i administratorima, i da se suzdrži od bilo kakvog komentarisanja, reakcija ili kažnjavanja.

Kontrola i prijave na rad moderatora

Kontrolu rada moderatora, poruke moderatora koje prijavljuju članovi Foruma, kao i druge probleme sa moderatorima rešavaju supermoderatori.

Ukoliko moderator ne ispunjava gore navedene, a preuzete obaveze, biće smenjen.

Ako moderator više ne želi da obavlja svoju funkciju, treba da kontaktira supermoderatore ili administratore.
Back
Top