Nepoznati Kosmos

Cvetoje

Primećen član
Poruka
742
Razmišljam, nekako je čudno da tako malo znamo o Kosmosu, iako smo ga snimali sa raznih strana. Možda je stvarno živ i svestan, samo ne govorimo istim jezikom. Posvećeni Indijanci su napravili posebnu nauku, od praćenja znakova nečeg što su zvali, i zovu, Duh. Jung je veliku pažnju posvećivao sinhronicitetima. Ipak, to putovanje upoznavanja Kosmosa može biti teško, opasno, i zastrašujuće, jer zahteva celog tebe. I tu je možda i odgovor na to pitanje...

Šta vi mislite o tome...
 
Snimali ga jesmo, ali našim metodama.

Sve naše metode uključuju naša čula ili ono do čega smo došli našim čulima. Tako se eksperimenti i prave, sile i materija koju znamo nju možemo i da "vidimo".

Mnogi pametni ljudi su zaključili da postoji Duh. Ali mi smo nekako pročačkali materiju i o njoj puno znamo, ne sve, ali dosta, no o ovim oblastima duha ne znamo skoro ništa. Neki to zovu Bog, neki Univerzum, različita su mišljenja, svest takve vrste nam izmiče, suviše smo maleni i ograničeni. Ne razumemo ni kako milijarde neurona u čoveku daju jednu svest, jedan duh. A na ličnom planu, možemo samo da verujemo da nam je Duh naklonjen, da se divimo veličini bez straha. Ako bi nas pak strah uhvatio nemamo šansi ;). Zato je skromnost u radoznalosti ključ za sreću. "Daj mi to što mi daješ".
 
Kako li zakljucise?

Pa, postojanje sklada, reda, inteligencije u materiji i zakonima, postojanje našeg duha, svesti. Sad, svako ima svoje argumente, jedne Kant, druge Ajnštajn, Jung, neki praksom koja je meni čudna recimo transcendentalnom meditacijom. Hajzenberg me je zainteresovao argumentima u Mind and Matter. Mi to percipiramo kao duh (um) jer i kod sebe razlikujemo dušu od tela, jer nam je nepoznata veza između njih.
 
Pa, postojanje sklada, reda, inteligencije u materiji i zakonima, postojanje našeg duha, svesti. Sad, svako ima svoje argumente, jedne Kant, druge Ajnštajn, Jung, neki praksom koja je meni čudna recimo transcendentalnom meditacijom. Hajzenberg me je zainteresovao argumentima u Mind and Matter. Mi to percipiramo kao duh (um) jer i kod sebe razlikujemo dušu od tela, jer nam je nepoznata veza između njih.
Da. Tacno. Ali sve napisano je odraz vere u postojanje duha (boga). Nije proisteklo iz bilo kakvog zakljucivanja jer naprosto nema se iz cega zakljuciti (za sada).
 
Ali mi smo nekako pročačkali materiju i o njoj puno znamo, ne sve, ali dosta, no o ovim oblastima duha ne znamo skoro ništa.
Nije tačno. O Duhu, isto kao i o Bogu, znamo sve. I to je dovoljno da znamo sve i o materiji i Univerzumu, bez potreba da ga i dalje čulno istražujemo. Duh, odnosno, Bog, to je Svest, o kojoj do danas nismo znali ništa. I kada saznamo istinu o Svesti - kad odgovorimo na pitanja ŠTA je Svest, KAKO ona postoji i Zašto - znaćemo apsolutno sve.

Odgovori na pitanja ŠTA, KAKO i ZAŠTO, dati su ovde. Ove odgovore vam nudim na ovom forumu već, verovatno i dvadesetak godina, ali svi vi ste ovde lenje ili nesposobne mrtve ribe da ove ogdovore čujete, rdobro razmislite o njima, razumete ih i na praju prihvatite kao neoborivu, Večitu i Konačnu ISTINU o postojanju materije, života i Svemira. Izgleda lakše vam je bavit se pačijom filozofiju, i postavljati paćije teme i čuvati mozak da se mnogo ne zamara, nego se uhvatiti u koštac sa pitanjima i odgorima od životnog značaja i smisla, razumeti ih i tako očistiti svoje duše od raznih beosvetskih laži, izmišljitina i vekovnog neznanja.

 
Nije tačno. O Duhu, isto kao i o Bogu, znamo sve. I to je dovoljno da znamo sve i o materiji i Univerzumu, bez potreba da ga i dalje čulno istražujemo. Duh, odnosno, Bog, to je Svest, o kojoj do danas nismo znali ništa. I kada saznamo istinu o Svesti - kad odgovorimo na pitanja ŠTA je Svest, KAKO ona postoji i Zašto - znaćemo apsolutno sve.

Odgovori na pitanja ŠTA, KAKO i ZAŠTO, dati su ovde. Ove odgovore vam nudim na ovom forumu već, verovatno i dvadesetak godina, ali svi vi ste ovde lenje ili nesposobne mrtve ribe da ove ogdovore čujete, rdobro razmislite o njima, razumete ih i na praju prihvatite kao neoborivu, Večitu i Konačnu ISTINU o postojanju materije, života i Svemira. Izgleda lakše vam je bavit se pačijom filozofiju, i postavljati paćije teme i čuvati mozak da se mnogo ne zamara, nego se uhvatiti u koštac sa pitanjima i odgorima od životnog značaja i smisla, razumeti ih i tako očistiti svoje duše od raznih beosvetskih laži, izmišljitina i vekovnog neznanja.

pačija filozofija je jednostavna
nema se vremena biti jako pametan 🤣
 
Što čovek misli da je pametniji, to je ljući i gluplji...
Ako se ovo odnosi na mene, u pravu si. Ja jesam i ljut i glup. Ali, ma koliko da sam glup, ja sam ipak uspeo da otkrijem i razumem Večitu Istinu o postojanju materije, života i Svemira. Zato što je ona toliko prosta da može i svako ko je glup da je shvati. Zato ova Istina i nje namenjena za pametne, već samo za glupe, jer oni su ti koji na ovom svetu najviše ispaštaju, da se sa ovom istinom odbrane od PAMETNIH, koji, upravo što su pametni, uspevaju da smišljaju svakojake belosvetske ideološko-političke, naučne, verske i filozofske laži i prevare, koje dižu do neba, nazivaju ih neprikosnovenim istinama i pomoću njh manipulišu glupim svetom, pljačkaju ga i čine mu svakojaka monstruozna zla.
 
Sve jednostavne istine su neshvaćene, čemu ljutnja osim, ako nemaš pretenzija koje nisi uveo u teoriju svega...a dje ti je reklama, gde su ti podrške elite, gde su oni koji osporavaju, pa ne može to tako...prvo mora keš, u materijalnom svetu, pa onda reklama, pa onda obožavaoci, pa tek onda moš, ako ti se dozvoli da objasniš jednostavnost priče....DakleN, da se napiše knjiga, al da bude zabavna, pa ako prodje kod komšije može dalje...:)
 
pačija filozofija je jednostavna
nema se vremena biti jako pametan 🤣
Upravo sam u gornjrm postu objasnio. Uopšte nije potrebno biti jako pametan da bi se ISTINA o postojanju materije, života i Svemira shvatila. Čak je bolje i biti glup, jer ovu jednostavnu Istinu ljudi ne mogu da shvate upravo zato što su svoje umove zagadili kojegagvim načnim, filozofdkim, verskim i ideološko-političkim lažima, koje smatraju istinama, pa se onda samo prave kao da su pametni. A nisu.

Evo ja ču sada ovu jednostavnu i prostu ISTINU o postojanju materije, života i Svemira da izreknem sa samo nekoliko tvrdnji i zaključaka, koje svako, pa i onaj ko misli da je glup, može i da proveri i razume. Dakle, ovako:

Da bi otkrili tajnu postojanja svarnosti, potrebno je odgovoriti na tri osnovna egzistencijalna pitanja: ŠTA postoji, KAKO postoji to što postoji i ZAŠTO?

Odgovor na pitanje ŠTA postoji, glasi da samo SVEST postoji. I sada ću da objasnim kako se to proverava i objašnjava!

Šta je Svest?

O Svesti svi, iz iskustva vlastite Svesti, znamo da je Svest ono koje je sposobno da sebe dovede u stanje svesnosti. Takođe, znamo i to da Svest, da bi dovela sebe u stanje svesnosti mora da raspolaže sa pet psihičkih sposobnosti: opažanja, sećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja. To znamo iz vlastitog iskustva i niko ne može da nam slaže i ubedi nas nas da nije tako.

Takođe iz iskustva znamo i to i niko ne može da nas ubedi da da Svest nije MATERIJALNA, jer drugačije ne bi mogla da dovede sebe i stanje svesnosti, jer, niti bi, da nije materijalna, mogla bilo šta da opaža, oseća, pamti, misli i razume, niti bi bilo ičega koje bi moglo da se opaža, oseća, pamti, misli i razume. Dakle, niko ne može da nas ubedi da Svest nije materijalna i da naše materijalno telo u celosti nije Svest, jer ono celo može i da opaža i oseća i pamti i misli i razume. Pa čak i one najsitnije materijalne čestice, atomi i molekuli, koje u majčinoj utrobi, putem samoorganizovanja grade ljudski organizam, koje nikada u tome ne bi uspele da nisu materijalne i da ne mogu da opažaju, osećaju pamte, misle i razumeju. Što važi i za svu materiju od koje je ceo Svemir sagrađen, kojeg su uz pomoć tih istih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti, od sebe samih, sagradile te iste žive i svesne materijalne čestice.

A šta je materija?

Materija, to su naapregnuite i pokrenute čestice i delovi nematerijalnog Kvantnog vakuuma, koje mogu da opažaju, osećaju, pamte, misle i razumeju svoja naprezanja i kretanja i tako evoluiraju, tj. prevode sebe iz stanja haosa i zla u stanje harmonije i dobra. Na taj način što stvaraju savršene organzacije svog kretanja i rada, poput, atoma, nebeskih tela, galaksija i tela ćelija, biljaka, životinja i ljudi.

A ako želite naučni dokaz da samo Svest i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti iradnji postoji, on je sadržn u otkriću fizičara i biloga da samo energija i informacija postoji. Postoji bezbroj primera pomoću kojim se dokazuje da samo materija i informacija postoji. Najbolji primer je "jaje-koka", a isto je i sa telima svih biljka, životinja i ljudi, kao sa celim Svemirom, jer u svemu tome, zaista, sem energije i informacije ničeg drugog nema.

A šta su energija i informacija? Oni se sastoje upravo od sedam fizičkih i psihičkih radnji. Energija se uvek manifestuje kao fizička radnja naprezanja i kretanja, a informacija kao psihička radnja, opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja. A vršilas svih mogućih fizičkih i sihičkih radnji su delovi i čestice namaterijalnog Kvantnog vakuuma, i Kvantni vakuum je polje čiste nematerijalne Svesti, koji kada se napregne i pokrene, pretvara se u materiju, biće i Svemir.

I to je sve. Jednim potezom, na vrlo jednostavan, lako proverlji i razumljiv način je objašnjeno apsolutno sve i materija, i život i Svemir i Bog. Materija je, dakle, napregnuta i pokrenuta Svest. Svest je ono koje rasplaže sa sedam sposobnosti, pomoću kojih dovodi sebe u stanje svesnosti. Život to su materijalne forme od kojih se satoji Svemir u obliku visoko organizovanih napregnutih i pokrenutih delova i čestica nematerijalnog Kvantnog vakuma, tj. delova i čestica Svesti. A šta je Svemogući i sveznajući Bog koji je, kako vernici veruju, stvorio svet iz Ništa? To je, naravno, opet, nematerijlani Kvantni vakuum, u vidu polja čiste nematerijjalne Svesti, koja iz sebe same stvorila svet i život, a koja sa stanovišta fizike izgleda kao Ništa.

I to je neoboriv odgoovr na pitanje ŠTA POSTOJI. Gore u videu su dati i odgovori na pitanja KAKO Svest postoji i ZAŠTO. I moj savet je, manite se čoravih i glupih svetskih načnih teorija, filozofija, religija, ideologija i plutika, koje vam se nasilno, putem obrazovanja, od trenutka rođenja, nameću kao neprikosnovene istine, moralni sistemi i zakoni, koji nam nisu ni od kakvog dobra, već goleme štete. Toliko goleme štete, ako ih što pre ne odbacimo argumentima i znanjem, one će nas na kraju da odvedu u konačnu prpast.
 
Sve jednostavne istine su neshvaćene, čemu ljutnja osim, ako nemaš pretenzija koje nisi uveo u teoriju svega.
Zakon postojanja nije teorija, već proverljiva i razumljiva nauka. Teorija je uvek izmišljotina bez dokaza. Koja, ako se dokaže, prestaje da bude teorija, a postaje nauka. Za sve stavove Zakona postojanja, iskustveni i naučni dokazi već postoje, kao i logika pomoću koje se svi stavovi lako proveravaju, objašnjavaju i razumeju.
..a dje ti je reklama, gde su ti podrške elite, gde su oni koji osporavaju, pa ne može to tako..
Nauci nije potrebna reklama, već dokazi, objašnjenje i razumevanje. Niti je nauci potrebna bilo čija podrška, pogotovo ne podrška lopovske svetske elite, koja svoju slavu stiče, ne naukom, istinom i znanjem, već silom i raznim prevarama. Ta elita nauku koristi samo da bi pomoću nje razvije moćne ratne tehnologije, koje koristi da nasilno održava svoje laži i prevare, prikazujući ih kao neoborive istine. Dakle, onih koji argumentovano osporavaju Zakon postojanja, da bi svoje laži i prevare zaštitoili od Istine, i nema, jer takvi argumenti i ne postoje. Tako da su se na kraju ta osporavanja uvek svodila na pitanje koje drige trošim, da li sam posetio psihijatra, psovanje majke ili jednostavno banovanje, tj. zabrana pristupa forumu filozofije, kao što su to učinilči na hrvatskom i bosanskom forumu filozofije. Dakle, kao i uvek, koriste se oprobane metode kada laž treba da se brani od Iatine. To su razne vrste fizičkog ili psihičkog nasulja, atentati, zatvori, lo,ače, stavljanje na kolac ili na krst itd. A kada veće grupe ljudi uzajamno jedna drudoj suprostavljaju svoje laži, kao što su političke, verske ili nacionalne odvojene grupe, onda su ratovi i nasilja širih razmera, neuzbežni.
.prvo mora keš, u materijalnom svetu, pa onda reklama, pa onda obožavaoci, pa tek onda moš, ako ti se dozvoli da objasniš jednostavnost priče...
Kada je u pitanju nametanje ideološko-politički, verskih ili nacionalističkih laži i prevara, nekada ni to nije dovoljno, pa se onda objavljuju ratovi da se sbagom orušja i prvom jačega dokaže ko je upravu. A kada je reč o ISTINI koja se lako argumentovano dokazue i objašnjava, sve to nje potrebno, jer ISTINA se na takav bačin ne može oboriti.
.DakleN, da se napiše knjiga, al da bude zabavna, pa ako prodje kod komšije može dalje...
Takve "ZABAVNE" ideološko političke, nacionalističke i verske knjige, koje kod neinteligentnih ljudi i njihovih komšija imaju prođu, postoji na tone. Ali kao što znamo, svet se pomoću njih do danas nkada nije usrećio, već samo stradao. Usrećile su se smo pobjedničke ideološko-političke, verske i nacionalne institucije i veđe. A kada je reč o ISTINI, nije potrebno da ona bude zabavna, već samo neoboriva, tj. argumentovana, i lako objašnjiva i razumljiva.
 
Ih, koliko njih je izmišljalo svašta, pa završe na kocu, na lomači ili bar na krstu...pa ništa, ne ljute se...
Zato što nemaju vremena ni prilike da se ljute. Ja se ne ljutim što ljudi ne prihvataju Zakon postojanja, već zato što su ljudi, odgovorno tvrdim, glupi. Ili ih je jednostavno strah od kazni, ako pokušaju da postavljau pitanja i budu pametni. Zar inače nije, od strane svetskih manipulatra razum proglašen "đavoljim delom". Od ljudi se ne traži da bio šta raumeju i znaju, već samo pokorno slušaju i veruju. Zar u Hrišćanstvu ne posoji ona preporuje hrišćanima koja kaže: "Ko veruje, spasiće se".
 
Zato što nemaju vremena ni prilike da se ljute. Ja se ne ljutim što ljudi ne prihvataju Zakon postojanja, već zato što su ljudi, odgovorno tvrdim, glupi. Ili ih je jednostavno strah od kazni, ako pokušaju da postavljau pitanja i budu pametni. Zar inače nije, od strane svetskih manipulatra razum proglašen "đavoljim delom". Od ljudi se ne traži da bio šta raumeju i znaju, već samo pokorno slušaju i veruju. Zar u Hrišćanstvu ne posoji ona preporuje hrišćanima koja kaže: "Ko veruje, spasiće se".
aaaaaaaaaaaa sad razumem, ti se ljutiš na tudju glupost.....to ima smisla....
Jeste ljubo, sve si u pravu i to treba menjati, samo to ne ide tako što im naturiš svoju teoriju i sediš na glavi 20 godina da je prihvate....
Živ bio ne bih te više zadržavao ionako sam preterao...
 
I ajd sad, kako čovek da ti nešto veruje? Što lupaš, a ne moraš?
Ne, ja ne lupam. Kada beka tvrdnja može i iskustveno i naučno i logički da se dokaže, objasni i razume, to se onda ne tove "lupanje", več ISTINA. Lupanje su sve belosvetske naučne teorije, filozofije, religije, ideologije i politike, koje ne mogu iskustveno i naučno da se provere, objasne i razmeju. I koje za svoju posledicu, ako se po njima živi, imaju zlo, a ne dobro, a ljude ubeđuju da će ostvaroto dobro. Koja je to svetska ideologija i politika, filozofija ili religija svetiu donela dobbro. NIje ni jedna, do samo ratove, stradanja, siromaštvo, smrt i zlo, Čak nije ni nauka, ako se uzme u obzira da je nauka svojim najvećim delom učestvovala razvju, ne tehnologija materijalne proizvodnje, pomoću kje kojejedino možeda se živi i samoodržva, već na razvoju ratnih tehnologija pomoću koji se sve ljudsko i nappredno unišata i umire,
Lepo ti se kaže napiši knjižicu i daj komšiji da uradi recenziju iliti pregleda pre štampe i oceni....Ti sve na brzaka, pa klizavo...
Ne može tako. Kada je reč o Istini, sve odgovorne "komšije" sveta primaju platu da brane svetske laži i prevare od Istine.
 
aaaaaaaaaaaa sad razumem, ti se ljutiš na tudju glupost.....to ima smisla....
Jeste ljubo, sve si u pravu i to treba menjati, samo to ne ide tako što im naturiš svoju teoriju i sediš na glavi 20 godina da je prihvate....
Živ bio ne bih te više zadržavao ionako sam preterao...
Otkud ti to da je moje promovisanje Istine, "NATURANJE". Samo laži i prevare se mogu naturati, često i nasiljem. jer jedino tako mogu da budu prihvaćene. I to samo kao razna verovanja. Istina se NE MOŽE NATURATI, već samo proveriti i razumeti. I ja jedino to i radim - pronalazim sve bolje i bolje argun+mebte i logiku da je što bolje objasnim.
 

Back
Top