Milijun eura

Najgluplja opcija je trošiti, to treba uložiti kako bi raslo. Poenta je da ti glavnica uvek stoji a da živiš od prihoda. Sad je samo pitanje u šta uložiti. Može biti neki biznis, ili nekretnine, ili neki investicioni fond, berza ili slično... To sve funkcioniše po istom principu: veći rizik - veći prinos (ili gubitak).
 
Ništa, naravno. Novac služi za nepredviđene slučajeve. Ono što vredi u životu dobija se za džabe. E sad, rat ili teška bolest zahtevaju neku rezervu kao kakvo-takvo osiguranje.
Kog će mi đavola 10 evra ili milion evra? Samo da ih držim u rezervi.
 

Back
Top