време

  1. Р

    Простор и време

    Квалитет је на страни субјекта, јер је перцепција парадигма субјекта. Квантитет је на страни објекта, јер је акција парадигма објекта. Простор је чисти квалитет, и као такав представља квалитативну страну субјекта. Физички простор је квалитативна страна физичког субјекта. Квалитативна страна...
Back
Top