verzija 1

  1. Umri_muski

    Da li ste imali covid 19 (verzije 19,20,21 ako je novembarska verzija 21)?

    Da li ste imali covid, i odgovori na anketu su tajni. Ima i opcije ako mislite da jeste , ali niste ozvaniceni. Tu ne ulaze oni koji misle verovatno jesam, nego oni koji misle sigurno jesam tad i tad.
Back
Top