stih

  1. DorotiDoxy

    Reč za stih...

    U ovoj temi je potrebno da napišete deo neke pesme koja će sadržati zadatu reč prethodnog forumaša. Reč u tom stihu podebljajte i zadajte novu reč sledećoj osobi. Da krenemo,zadajem reč.... Ljubav
Back
Top