predstava

  1. milance19

    Šokantno!

    Šta je za vas šokantno u pozorištu? Da li pamtite predstavu koja vas je pozitivno ili negativno šokirala? Šta je za vas nedopustivo u pozorištu?
Back
Top