postojanje

  1. Kant u meni

    Egzistencija

    Svrha teme jeste da svako iznese zašto misli da se nalazi na zemlji i koja je svrha ili cilj. I da li ima cilja ako Bog ne postoji?
Top