novi zavet

  1. Sensei

    Apokrifi Novog Zaveta

    Novozavetni apokrifi Apokrifi (lat.- tajna, grč. ἀπόκρυφος - ezoteričan, nepoznat) Novog zaveta su brojni spisi ranih hrišćana koji daju izveštaje o Isusu i njegovom učenju, prirodi Boga ili učenju njegovih apostola i njihovih života. Neki od tih spisa su navedeni kao Sveto pismo od strane...
Back
Top