loženje

  1. Paula

    Hotovanje ili loženje online

    Slanje intimnih slika, loženje rečima, itd... nekad i samozadovoljavanje sa obe strane veze Kakva su iskustva? Da li ste imali to sa nekim, kako ste se osećali, da li vam prija ili ne. Da li služi da budete blizu sa nekim sa kim ste već u vezi ili ste zadovoljni i da to imate sa nekim sa kim se...
Back
Top