fabrika vode

  1. dlugomir

    Zar pijaća voda ne treba da bude opšte dobro u vlasništvu svih građana?

    Do sada je bila u gradovima praksa da za pijaću vodu postoji javno preduzeće koje se zove Vodovod ili tako nekako, vlasništvo grada, odnosno svih građana koji u tom gradu žive. No, izgleda da se tu stvari menjaju. Za sada je to u Zrenjaninu, a nemojte se iznenaditi ako bude i u drugim gradovima...
Back
Top