david

  1. Atomic™

    Kazna zbog popisa Jude i Izrailja

    U drugoj Samuilovoj knjizi 24. poglavlje se govori o tome da je car David pokrenuo popis stanovništva na Božji zahtev. U 24:10 David kaže da je učinio veliku ludost. Ujutro Davidu dolazi prorok i kazujemu za 3 opcije kažnjavanja koje Bog nudi. Živo me zanima šta je David učinio u vezi popisa da...
Back
Top