češka

  1. 7

    Kolege biohemičari u inostranstvu(Evropa) studije/posao - pomoć 2020

    Drage kolege biohemičari sa PMF, pošto je situacija kod nas "bajna samo što to mi nevidimo", da li možda znate kakav je put kroz papirologiju, nivo znanja jezika (od A1 do C2 na standardnoj skali) kada npr. želiš studirati ili raditi u Nemačkoj ili EU oblasti sa biohemijom u struci ili sličnim...
Back
Top