Hocu komentare onih koji su bili moj licni je aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhahh hhh
I ako iko ima ista od one prve predgrupe Trail of tears da mi javi gde i kako ih je nabavio!