Na novcanici iz proslog veka, ruske rublje, staroj verovatno
oko stotinak godina, ima mrlja od mastila.

Da li se to moze nekom hemikalijom ukloniti ?

Oksalna kiselina ?
" Fiksir" koji se nekada korostio pri izradi fotografija ?

Da li neko ima iskustva sa tim ?