kao sto je poznato imate ambasade a nemate ambasadore po svetu, a ovde imate ombudsmana a nema kancelariju, a i sta ce vam neki cika koji i tako ne vodi "racuna" o drzava nego o gradjanima, kao da nekoga briga za iste

Ombudsman već dobio 182 pritužbe
21. oktobar 2007. | 11:07 | Izvor: Beta
Beograd -- Kancelarija zaštitnika građana, iako nema prostorije ni zaposlene, dobila za dva meseca 182 pritužbe građana.

Prvi srpski ombudsman Saša Janković je kazao da sâm rešava najhitnije slučajeve, u iščekivanju da skupština usvoji akt o sistematizaciji radnih mesta i da mu vlada dodeli prostorije za rad. Ombudsman je u međuvremenu dobio privremenu kancelariju u Domu Narodne skupštine Srbije gde radi zajedno sa jednim skupštinskim radnikom i nekoliko volontera.

Janković je ipak ocenio da na najvišem državnom nivou postoji volja da se formira institucija ombudsmana, ali tu političku volju nije lako sprovesti u praksu.

Prema Zakonu o zaštitniku građana, prostorije za rad obezbeđuje Vlada na predlog ombudsmana, ali da bi on uputio predlog potrebno je da zna šta je na raspolaganju.

"Prema informacijama koje sam do sada dobio iz vlade, ništa nije na raspolaganju, a to je neprihvatljiv odgovor", kazao je Janković.

O tome je, kako kaže, razgovarao i sa predsednikom Vlade Srbije Vojislavom Koštunicom od koga je dobio uveravanje da će rešenje biti pronađeno u najkraćem mogućem roku.

Građana su, iako nije sprovedena akcija informisanja o tome kako mogu zatražiti zaštitu svojih prava i iz kojih oblasti, pokazali veliko intresovanje.
Od 182 pritužbe koje su stigle, najveći broj se odnosi na rad sudova, za šta ombudsman nije nadležan.

"Da se ne bismo zaklanjali iza propisa, ja sam se sa ministrom pravde Dušanom Petrovićem dogovorio o saradnji tako da pritužbe na rad sudova prosleđujem tom ministartsvu a oni postupaju po njima", rekao je Janković, kao i da zaštitnik građana ima pravo kontrole kako ministarstvo, koliko ažurno i kvalitetno postupa po tim pritužbama.

Na nepravedan rad organa državne uprave odnose se 23 pritužbe, 16 na penzijsko-invalidsko osiguranje, sedam na zdravstvenu zaštitu i socijalnu pomoć, lica lišena slobode do sad su podnela osam pritužbi, a u devet slučajeva pritužbe su se odnosile na rad organa koja se bave stambenim pitanjima.

Građani su se žalili i na tržište nekretnina, zaštitu imovine, urbanizam i građevinarstvo u sedam slučajeva, zaštita životne sredine bila je predmet pritužbi u dva slučaja, a privatizacija u četiri. Nekoliko slučajeva vezano je za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i pitanje rodne ravnopravnosti.

Zaštitnik građana je, po zakonu, ovlašćen i da vladi, odnosno parlamentu, podnese inicijativu za izmenu zakona, da pokrene postupak pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona, kao i da daje mišljenja na zakonske predloge.
a ja samo da dodam da dok je kod nas bio ovaj novicki da se njegova rec zaista postovala, ili bolje da kazem da se pazilo da ga ne "izazivaju"
Омбудсман је институција коју је први пут успоставио Шведски парламент 1809. год. са задатком да надгледа како извршна власт спроводи законе. У савременом значењу, омбусман је самосталан и независтан орган који се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода зајемчених уставом или загарантованих међународним конвенцијама.