Quantcast
 • Dragi prjatelji, aktivirane su push notifikacije. Uputstvo oko njih mozete naci na ovom linku. >> KLIKNI

Nedavni sadržaj od snouden

 1. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  rekao sam da je logika iznad svakoga i svega. to znači da je starija od svega i da sve mora biti njome uredjeno. logika je zakon nad zakonima. to znači da je uzročnoposledična zavisnost u biti svega. i našeg subjektivnog (ljudske svesti) i ostatka svega. čak ni bog ne može učiniti da nije bilo...
 2. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  onda bi ostalo pitanje odakle je to "prvo" nešto postalo. odgovor bi bio: postalo je od nečeg drugog. dakle nebi bilo "prvo nešto". kad ovako gledaš shvataš da do prvog nečega nikad nećeš stići. to se kaže beskonačno (nemerljivo je daleko).
 3. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  gospodine balonu, ti treba da šetaš. najpre radi vlastiotog zdravlja ali i radi foruma. tokom šetnje možeš slobodno držati predavanja o logici.
 4. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  nisu ljudi izmislili logiku. samo u prepoznali/otkrili univerzumsku istinu. sve je uzročno posledično tj. deterninisano. ovo važi za sve. i za ljudski um i za vas svet, logika je iznad svega.
 5. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  pa dokazo sam. da bi bio konačan moralo bi prvo nešto početi od ničega, a tako što nije moguće. sledi zaključak da je uzročnoposledični niz beskonačan jer svako nešto ima drugo nešto starije od njega.
 6. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  možda je za tebe logika izmišljotina. za mene nema ništa izvan nje. akauzalni svet je nemoguć. i u čoveku i u svetu je sve sama logika. sve sama uzročnoposledična zavisnost. determinizam.
 7. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  svet oduvek postoji jer nešto može nastati samo od nečega. stoga je uzročnoposledični lanac beskonačan. zamišljeni početak mu je beskonačno daleko. vremenski rečeno svet postoji uvek ili oduvek.
 8. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  nisam tebi. nastanak, stvaranje i radjanje umnog bica u svetu koji traje oduvek su nužnost. verovatnoća da je ljudski rod prvenac je ravna nuli.
 9. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  pa dokazano je. nešto nastaje uvek od nečega. jedno nešto od drugog nečega. dakle to nešto uvek postoji. samo se menja. panta rei. da bi vreme postojanja sveta bilo konačno potrebno je da nešto nastane iz ničega.a tako što nije moguće. naravno da ne verujem bezuslovno. verujem logici i...
 10. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  pa piše ti. vreme postojanja svog univerzuma je beskonačno. vreme postojanje ovog našeg sveta desetak milijardi godina. kada beskonačno podeliš sa desetak milijardi opet dobiješ beskonačno. da nisi spavao na časovima matematike znao bi ovo. gde sam to napisao? ovo je napisano:
 11. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  to je način dokazivanja. pretpostaviš nešto. potom rasudjivanjem izvedeš novi sud. posle dokažeš i pretpostavku. i sve je dokazano. zato što je istina da mi postojimo i da imamao um. to je apsolutna/neoboriva istina.po saznanju nauke ta se je pojava desila u poslednjih desetak milijardi...
 12. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  :D pa rekao sam ti: bilo je nešto drugo. uvek pre jednog nečega mora biti drugo nešto. pa tako nešto oduvek postoji. uzročno posledićni lanac je beskonačan i u prošlost i u budućnost. za razliku od mene ti lupaš da je bilo ništa tj. da je nešto nastalo od ničega. izvoli objasni kako to.
 13. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  reč je o nastanku sveta.šta je bilo pre?
 14. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  prvo, nismo mi prijatelji. ja nisam prijatelj onima koji ovako što pišu. to što sam citirao wikipediu je radi poredjenja sa tvojim doprinosom ovde. ispod sam priložio svoje vidjenje intuicije. drugo, nema potrebe da se pozivam na filozofske autoritete. mogao bih eventualno na jednog koji bi...
 15. S

  INTUICIJA I INTUITIVNO MIŠLJENJE

  obožen je lepši izraz za ono što neki zovu religiozan. religije su pune ideolškog i pogrešnog a oboženost je samo(čisto) verovanje. vidi ovako. pretpostaviš da Boga ima. u tom slučaju onaj ko mu se obrati ima šanse da dobije nešto tj.neki odgovor. a onaj ko se ne obrati nema. jer bi Bog u tom...
Top