Žene, muškarci i brak

RužnaKoLopov

Buduća legenda
Moderator
Poruka
35.545

Žene, muškarci i brak: Mračna strana vere u pravu ljubav​


Da li vam se nekad dogodilo da prijateljima objašnjavate probleme koje imate sa partnerom, a da oni smatraju da nema potrebe da brinete?
Ili je neko od vaših prijatelja započeo romantičnu vezu sa osobom za koju mislite da mu uopšte ne odgovara, ali njihova veza ipak postaje samo sve snažnija?
Psiholozi su napravili dve skale faktora koji utiču na to kako započinjemo i održavamo veze.
Na jednoj skali se meri koliko značaja polažemo na prvi utisak i na rane pokazatelje kompatibilnosti, dok se na drugoj skali meri verovatnoća da izađemo na kraj sa problemima u vezi.
Nazivaju se implicitnim teorijama veza (jer se o njima uglavnom ne govori).

Svako od nas možda intuitivno doživljava sebe kao osobu koja manje ili više veruje u pravu ljubav, ali to nije nešto o čemu otvoreno razgovaramo sa drugima ili čega smo čak svesni kada ulazimo u novu vezu.
Ove dve skale nam zajedno pokazuju da li je verovatno da izbegavamo da sa svojim partnerom razgovaramo o problemima, da tražimo mane i tamo gde ih nema i da iz veza izađemo „goustovanjem".
Razlike u ovim implicitnim pristupima takođe mogu da nam pomognu da shvatimo zbog čega nam tuđi romantični izbori često deluju neobjašnjivo.

Da biste saznali svoj rezultat na ovim skalama, uradite dva kviza koji slede.

Skala „srodne duše"​

Odgovorite na sledeća pitanja brojem na skali od jedan do sedam, s tim da jedan označava da se izrazito ne slažete a sedam da se u potpunosti slažete.

1. Uspeh u romantičnoj vezi uglavnom se zasniva na tome da li su ljudi „pravi" jedno za drugo.

2. Negde postoji osoba koja je savršena (ili skoro savršena) za mene.

3. U braku, mnogi ljudi otkriju (umesto da razvijaju) duboku intimnu povezanost sa bračnim partnerom.

4. Izuzetno je važno da moj bračni partner i ja budemo strastveno zaljubljeni jedno u drugo nakon što se venčamo.

5. Ne bih mogao/mogla da se venčam sa nekim ako nisam strastveno zaljubljen/a u tu osobu.

6. „Gospodin Pravi" i „gospođa Prava" ne postoje.

7. Očekujem da moj budući suprug ili supruga bude najsjajnija osoba koju sam upoznao/upoznala.

8. Ljudi koji tragaju za savršenim parom gube vreme.

9. Većina brakova propada zbog toga što ljudi nisu pravi jedno za drugo.

10. Povezanost između ljudi obično postoji pre nego što se upoznaju.


Da biste izračunali rezultat, prvo saberite odgovore na pitanja 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 10.
Za pitanja 6 i 8, svoje odgovore treba da oduzmete od broja 8 i da razliku koju dobijete računate kao odgovor na to pitanje.
Na primer, ako ste odgovorili „6", dodajte dva na zbir.
Kad dobijete konačni zbir, podelite ga sa 10 da biste utvrdili prosek na ovoj skali.
 

Skala „rad na vezi"​

Odgovorite na sledeća pitanja brojem na skali od jedan do sedam, s tim da jedan označava da se izrazito ne slažete a sedam da se u potpunosti slažete.

1. Uspeh u romantičnoj vezi uglavnom se zasniva na tome koliko se ljudi trude da veza uspe.

2. U braku, trud je važniji od kompatibilnosti.

3. Ljubav u vezi raste (umesto da se otkriva).

4. Kada bi se ljudi samo dovoljno potrudili, većina brakova bi uspela.

5. Mogao/mogla bih da budem u srećnom braku sa većinom ljudi, pod uslovom da su razumni.

6. Većina brakova propada zbog toga što se ljudi ne trude dovoljno.

7. Koliko dobro nekoga poznajete zavisi od toga koliko dugo poznajete tu osobu.

8. Kada bih se venčao/venčala sa nasumičnom osobom, bio/bila bih zadovoljan/na.

9. O partneru učimo protekom vremena.
Da biste izračunali rezultat, saberite svoje odgovore i podelite zbir sa 9.

Pitanja u ovom kvizu preuzeta su iz Upitnika o teorijama veza koji koristi Rene Freniak sa Univerziteta Aurora u Ilinoisu, u okviru svog istraživanja implicitnih teorija, zadovoljstva u vezi i trajnosti veza.
Freniak koristi pojmove „srodne duše" i „rad na vezi" da opiše ove dve skale.
Drugi istraživači koriste pojmove „sudbina" i „rast" za opisivanje sličnih skala.


Ako ste za veru u „srodne duše" dobili visok rezultat, a to vas iznenađuje, Freniak tvrdi da u tome niste usamljeni.
„Ljudi su skloni očekivanju da pripadaju tipu koji veruje u rad na vezi, ali zapravo skala ‚srodne duše' ima prilično veliku podršku.
Kada letimično pogledamo ove teorije, pojam ‚srodna duša' odbija ljude zato što nije naučan, već je samo obična reč.
Možemo skali da damo i nekakav drugačiji naziv, zbog kog će ljudi želeti da se poistovete sa tim romantičnim idejama.
Nije iznenađujuće što želimo da verujemo u takve ideje, jer toliko toga u Zapadnoj kulturi gura ljude u tom pravcu."
Sada kad znate rezultat, na šta bi trebalo da obratite pažnju?
Kada u vezi postoje poteškoće, ljudi sa visokim rezultatom na skali rasta najbolje se snalaze.
Štaviše, postojanje problema koji je potrebno rešiti može da oznaži vezu; parovi koji imaju visok rezultat na skalama rasta zapravo tvrde da se osećaju bolje u pogledu svog odnosa nakon što izađu na kraj sa nekim sukobom.
Takvim ljudima je možda čak i neophodno da se mali i relativno beznačajni problemi pojavljuju u vezi, jer tako par ostaje usredsređen na saradnju.
Što više parovi sebe ulažu u vezu, to se posvećenije osećaju. Uživaju u tom izazovu.
Zbog tih razloga, vernici u rast će preći preko velikih razlika u kompatibilnosti.
Što se njih tiče, kompatibilnost će se možda popraviti s vremenom, a to je nešto zbog čega se vredi truditi.
 
Suprotno važi za ljude sa snažnom verom u sudbinu, a to može da ima neke emotivno štetne posledice.
Naročito u ranim stadijumima veze, postojanje problema može da izazove ili ubrza raskid, jer vernik u sudbinu shvata da njegova „savršena" srodna duša ipak može da pogreši.
Vernik u sudbinu će možda tvrditi da ga njegov partner „nikada nije zapravo razumeo" ili da je mala mana partnera „dokaz da nismo stvarno komptabilni".
To se dešava čak i ako su ljudi prilično dobro upareni, po mišljenju Freniak.
Još je gore što će možda izaći iz veze na način koji nije preterano plemenit ni velikodušan.
Veća je verovatnoća da će ljudi koji veruju u pravu ljubav „goustovati" bivše partnere, izbegavajući kontakt dok bivši partner ne odustane od komunikacije.
Razlog možda leži u tome što osoba koja goustuje smatra da nastojanje da se održi odnos ne vredi truda ako druga osoba nije idealna za nju i zbog toga ne vidi korist od reagovanja ili odgovaranja.
„Oni to ne smatraju negativnim ponašanjem", kaže Gili Fridman, psiholog koja proučava odbacivanje i radi na Koledžu Sejnt Meri u Merilendu.
„Rezultat na skali rasta ima manji ukupni uticaj, ali ako ste dobili visok rezultat za rast, verovatnije je da imate negativna osećanja u vezi sa goustovanjem."


Ako vernik u sudbinu ne raskine sa partnerom zbog nekog problema i još uvek veruje da je pronašao svoju pravu ljubav, možda će prosto prenebregnuti taj problem u potpunosti.
„Vernici u sudbinu uglavnom lakše opraštaju partneru i verovatnije je da će izbeći svađu, zato što veruju da je ta osoba njihova srodna duša", kaže Freniak.
To može da bude pozitivno kada se radi o neznatnim neslaganjima.
„Ali ako izbegavate velike sukobe, na kraju ostajete u vezi sa nekim ko nije dobar za vas."
Posledice toga mogu biti izuzetno ozbiljne.
Vernici u sudbinu koji su dugo u vezi verovatnije će preći preko problema, zavaravajući se da sa partnerom čine bolji par nego što je zapravo slučaj, zbog dužine vremena koje su proveli zajedno.
„Utvrdili smo da što duže teoretičari sudbine ostanu u vezi sa nekim ko nije prava osoba, tim više prijavljuju nasilje u vezi", kaže Freniak.
„Oni umanjujuju značaj problematičnih veza. Osobi s kojom su u vezi će možda pružati šansu duže nego što bi drugi ljudi.
Neki od njih će možda rano prepoznati znake upozorenja i raskinuti, ali ima i onih koji ne smatraju da su u vezi sa pravom osobom ali će u njoj ostati iz ekonomskih razloga.
Njihove crte ličnosti čine ih sklonijim opraštanju, što ih dovodi u opasne situacije."
Čini se da stavovi o romantičnoj ljubavi ostaju nepromenjeni protekom vremena. Osoba koja veruje u sudbinu će uvek zadržati tu veru.
„Ove teorije su duboko usađene. Kada ljudi dođu do dvadesetih i tridesetih godina života, njihove ličnosti su prilično stabilne.
Kao i ličnost, način građenja veza razvija se u ranom uzrastu - deca obrazuju mišljenje o tome na osnovu odnosa koji ih okružuju", kaže Freniak.
 
Međutim, ove dve implicitne teorije nisu nužno međusobne isključive.
„Možete da imate stav da se veze poboljšavaju ako parovi rade zajedno na njima, ali da [svejedno verujete] da postoji ‚prava' osoba za vas", kaže Fridman.
„Nema mnogo ljudi koji uopšte ne veruju u mogućnost rasta. Osim toga, možemo i da izmenimo način na koji ispoljavamo ove stavove.
Za očekivati je da prethodna iskustva utiču na to kako pristupamo novim vezama."
Dakle, iako verujete u romantičnu sudbinu, možda ćete raskidati veze na saosećajniji način, umesto da goustujete partnera, ili ćete uložiti svestan napor da rešite probleme, umesto da ih samo prenebregnete.
Kažu da tok prave ljubavi nikada nije gladak, ali veća svest o sopstvenim sklonostima u romantičnoj ljubavi može da nam pomogne da se snađemo i kroz neravnine i prevoje na tom putu.
 
Mene zanima kako ljudi koji se vole i svojom voljom posle dugog zabavljanja postanu žrtve ljudi oko sebe, majki često. Sve je dobro, i dalje se vole, ali počinju da vode ratove svojih majki koje se ne slažu dobro.
Oba su mi rekla: "Moja majka mi je važna. Ja svoju majku slušam, hoću da je njoj dobro."
Ti ljudi žrtvuju sopstveno-novonastalo zajedništvo da ugode majkama, ovim i onim ljudima. Da li majke i ovi-oni ljudi treba da donesu sud o braku, o deci i o svemu, ili jednog trenutka moramo da se osvestimo da smo napravili zajednicu iz ljubavi-ne iz inata, ne iz želje da se iko tu dokazuje jačim, pametnijim, i boljim?
Imperativ je da se nekako to sredi. Da muž i žena steknu integritet nad svojim odnosom, da sačuvaju porodicu, da deca ne iskijaju njihove greške.
Je l' moj brak autobuska stanica, ili odluka da sa ovom osobom zasnujem porodicu?
Šta je?
Kako zatvoriti vrata svim spoljnim delegatima?
 
Mene zanima kako ljudi koji se vole i svojom voljom posle dugog zabavljanja postanu žrtve ljudi oko sebe, majki često. Sve je dobro, i dalje se vole, ali počinju da vode ratove svojih majki koje se ne slažu dobro.
Oba su mi rekla: "Moja majka mi je važna. Ja svoju majku slušam, hoću da je njoj dobro."
Ti ljudi žrtvuju sopstveno-novonastalo zajedništvo da ugode majkama, ovim i onim ljudima. Da li majke i ovi-oni ljudi treba da donesu sud o braku, o deci i o svemu, ili jednog trenutka moramo da se osvestimo da smo napravili zajednicu iz ljubavi-ne iz inata, ne iz želje da se iko tu dokazuje jačim, pametnijim, i boljim?
Imperativ je da se nekako to sredi. Da muž i žena steknu integritet nad svojim odnosom, da sačuvaju porodicu, da deca ne iskijaju njihove greške.
Je l' moj brak autobuska stanica, ili odluka da sa ovom osobom zasnujem porodicu?
Šta je?
Kako zatvoriti vrata svim spoljnim delegatima?
Хах......шта уопште тражиш са "мушкарцем" који не може да комуницира са женом и доноси одлуке без консултовања мајке. И коме мајка доноси одлуке уместо њега. Не могу да схватим женски труд око таквих "мушкараца".
 
Mene zanima kako ljudi koji se vole i svojom voljom posle dugog zabavljanja postanu žrtve ljudi oko sebe, majki često. Sve je dobro, i dalje se vole, ali počinju da vode ratove svojih majki koje se ne slažu dobro.
Oba su mi rekla: "Moja majka mi je važna. Ja svoju majku slušam, hoću da je njoj dobro."
Ti ljudi žrtvuju sopstveno-novonastalo zajedništvo da ugode majkama, ovim i onim ljudima. Da li majke i ovi-oni ljudi treba da donesu sud o braku, o deci i o svemu, ili jednog trenutka moramo da se osvestimo da smo napravili zajednicu iz ljubavi-ne iz inata, ne iz želje da se iko tu dokazuje jačim, pametnijim, i boljim?
Imperativ je da se nekako to sredi. Da muž i žena steknu integritet nad svojim odnosom, da sačuvaju porodicu, da deca ne iskijaju njihove greške.
Je l' moj brak autobuska stanica, ili odluka da sa ovom osobom zasnujem porodicu?
Šta je?
Kako zatvoriti vrata svim spoljnim delegatima?

Veoma teško. Uglavnom pogrešno "usađeni" prioriteti.
Naravno da je majka važna, ali ne treba da se meša u vezu ili brak
Mnoge majke ne mogu da podnesu da nisu više centar sveta svojoj deci.
Mnoge porodice su prestale da funkcionišu baš zbog toga.
 
Veoma teško. Uglavnom pogrešno "usađeni" prioriteti.
Naravno da je majka važna, ali ne treba da se meša u vezu ili brak
Mnoge majke ne mogu da podnesu da nisu više centar sveta svojoj deci.
Mnoge porodice su prestale da funkcionišu baš zbog toga.
Svetli primer sposobnih, vrednih i za svoj sopstven brak brižnih ljudi mi je bukvalno ogrejao dušu. Osetili da im se svaka šuša iz familije meša, i svako bi sve drugačije na njihovom mestu. Muž iz tog braka mi je otvoreno rekao da je bilo ili da ostanu tu gde jesu, da ih rasture, da se ne zna više čija su deca, ili da se pokupe i odu daleko. Žena iz tog braka je prihvatila bez razmišljanja ideju svog muža. On je preuzeo odgovornost i primenio jaku volju da svoj brak i svoju decu poštedi daljih problema. Bog neka ih čuva, zaista... fantastičan primer!
Familija je dobrodošla, posećuju se, ali nema više potpirivanja svađa. Svakog gosta tri dana dosta!
Pritom je uspeo da to sve skocka da se niko iz familija ne oseća uvređeno-prosto su se stvorile dobre prilike, a one se moraju iskoristiti. Koja mudrost!
 
Divno. Pohvalno. Savesno. Normalno.
A šta ako jedno od njih ne primećuje ili ne želi ili ne može da se suprotstavi majci, i žrtvuje porodicu zarad toga da ispoštuje ženu koja ga je rodila?
Ima raznih primera, na žalost.
Nadam se da je više ovakvih, koji si ti navela. :)
 
Divno. Pohvalno. Savesno. Normalno.
A šta ako jedno od njih ne primećuje ili ne želi ili ne može da se suprotstavi majci, i žrtvuje porodicu zarad toga da ispoštuje ženu koja ga je rodila?
Ima raznih primera, na žalost.
Nadam se da je više ovakvih, koji si ti navela. :)
E, pa, ne znam jer nikad nisam bila u braku. Prenosim priču relevantno da bi je još neko pročitao. Ja sam iz nje izvukla pouku, pa se nadam da će još neko. Pritom, nisu se odrekli roditelja ili svoje očevine, tu su da pomognu i ni od čega nisu izdvojeni. Oni su shvatili da moraju da se odlepe od mama i tata da bi uspostavili svoj sopstveni poredak. Našli su se, moram priznati, oboje su jak karakter, ali... šta je jačati svoj karakter u odnosu na brak i decu? To je žrtva koja se prinosi od pamtiveka-i tačno vidiš takve ljude u masi-nemaju vremena da kukaju, da su bilo čije žrtve-oni su vukovi, u najboljem smislu te reči-borci za ono što je njihovo. Izabrali su dobro, i to svoje brane-za njih nije teško ni nemoguće sačuvati svoje.
 

Back
Top