Žena kažnjena bičevanjem zbog seksa pre braka

Pa sta se onda ložiš što nije tvoje? Dete kao dete.
Zato što je to laž. Dijete samo za to nije krivo već majka koja je lagala "oca" godinama. I ne samo to već je bila spremna da podvali tuđe dijete "ocu". To pokazuje prije svega da majka nije lojalna, da ne poštuje "oca" već da ga vidi kao hodajući bankomat za crpljenje resursa dok se ona šlepa sa onim muškarcima koji joj se zapravo sviđaju i na koje se loži i čiju djecu želi rađati i na kraju da nema dovoljno poštovanja prema "ocu" da mu kaže istinu pa da "otac" odluči šta će napraviti.
 
a Kuran je sveta knjiga

Kuran (kara'a - čitati, kazivati) za muslimane je reč Božja koju je anđeo Gavrilo (Džibril) preneo preko proroka Muhameda, poslednjeg u nizu biblijskih proroka. Prvobitna namera Kurana je bila da uvede Arape u zajednicu naroda Knjige, i to u red sa Jevrejima koji su primili Toru i Zavete. U neku ruku, to je „Najnoviji Zavet“, a naziva se još i "Poslednji zavet" koji ne osporava već potkrepljuje i nastavlja jevrejsku (hrišćansku Bibliju). Muhamed i njegovi tadašnji sledbenici - ashabi (apostoli) zabeležili su kompletan Kuran pisanim putem kao sekundarni vid stožiranja objave, dok je kao primarni bio učenje svega napamet (hifz). Tako i posle njegove smrti ostalo je sve zapisano, a mnoge su ga generacije još i tada znale napamet. U današnjem vremenu je čast svakom muslimanu da nauči Kuran napamet, čime stiče titulu Hafiza Kurana. Inače Kuran je podeljen je u 114 poglavlja koja se nazivaju surama i koja sadrže različit broj stihova (nazvanih ajeti). Poglavlja nisu raspoređena hronološki niti tematski, već prema uputstvu od poslanika Muhameda. Zajedno sa kratkim naslovima, sve osim jedne, sure počinju sa bismilom: „U ime Gospoda Boga, milostivog i milosnog“.

Dve najveće teme Kurana su jedinstvenost i moć Božja i priroda i sudbina ljudi u odnosu sa Bogom. Bog je jedini stvoritelj univerzuma, ljudi, duhova, svih svetova, svih stvorenja i svih sila, blagotvoran i pravedan. Njemu su data opisna imena kao što su Sveznajući i Svemoćni. LJudska bića su Božji robovi (rab Božiji) i svojom slobodnom voljom ona se često oglušuju o Božje zapovesti. U većini slučajeva onaj kime se ljudi iskušavaju jeste neko od zlih duhova (iz armije zlog duha Iblisa (Satana, Lucifer) koji je sopstveni pad prouzrokovao time što je odbio da se pokloni Adamu). Na dan dolazećeg suda, svi će ustati iz mrtvih, a biće proživljeni iz repne kosti (repnjače kako kaže poslanik Muhamed) a za koju današnja medicina nema objašnjenja zašto je neuništiva. Nakon proživljenja biće i ljudima i svim stvorenjima (osim životinja) prikazana sva njihova dela i biće pitani od Stvoritelja za sve svoje misli, te će tada jedni ljudi drugima biti svedoci u vezi svojih (ne)dela. Nakon toga će biti izvagana sva dela i onda će Svevišnji Gospod Bog suditi svakom. Nakon toga će osobe biti poslane u raj (Dženet) ili u pakao (Džehenem). Kuran takođe uključuje i iznova tumačene pripovesti iz hebrejske Biblije, kao što su kazivanja o Adamu i Evi, Josifovim "avanturama" i Avramovom monoteizmu.Pored sune, moralnih propovedi sa običajima iz prorokovog života, Kuran je glavni izvor islamskog zakona, šerijata.
vikipedija
Bar nauči, kao supermoderator bi trebala, napisati pravilno: Kur'an.
Dalje, svaka religija i svaki narod imaju nakaradnih i po ljude bolnih, uvredljivih i ponižavajućih običaja.
Ne tako davno i Srbija je imala običaj "snohočenje".
Ja bih vala radije da me malo namlate bičem nego da me svekar ebe ;)
 
Da li čovek svesno vrši preljubu, tj. da li se svesno zaljubljuje? 🤔
Ni jedan čovek neće svesno učiniti nažao ni sebi ni drugima. Zato mi nije
jasno zašto se toliko insistira na poštovanju pravila i poslušnosti umesto
na razvijanju svesnosti.
Kada Isus kaže ''Oprosti im Oče jer ne znaju šta čine'', ja ne vidim da se
to osnosi samo na njegove ubice, već na sve nesvesne.
 
Ni jedan čovek neće svesno učiniti nažao ni sebi ni drugima. Zato mi nije
jasno zašto se toliko insistira na poštovanju pravila i poslušnosti umesto
na razvijanju svesnosti.
Kada Isus kaže ''Oprosti im oče jer ne znaju šta čine'', ja ne vidim da se
to osnosi samo na njegove ubice, već na sve nesvesne.
Ma meni nije jasno zašto se toliko insistira na grehu preljube? 🤔
To nije svesna radnja. Ja se nikada nisam svesno ni zaljubio ni preljubio. To je podsvesni mehanizam. Kako možeš uopšte kriviti nekoga zbog toga?
 

Back
Top