ZATON 2024: V Međunarodni festival kratke književne forme

Baudrillard

Zaslužan član
Moderator
Poruka
129.768
NVO ODGOVOR-REPLY, Podgorica, ART PERO doo, NVO 21. MAJ, Bijelo Polje, raspisali su V Međunarodni festival kratke književne forme – ZATON 2024. za neobjavljenu pjesmu, kratku priču i aforizam.

ZATON


Tema je slobodna, a autori mogu slati radove u sve tri kategorije, i to najviše:
pjesme – tri nominacije
kratka priča – dvije nominacije
aforizmi – pet nominacija.

Radovi moraju biti autorski i ne mogu biti objavljivani u knjigama i ostalim štampanim publikacijama.

Radovi moraju biti lektorisani.

Autori mogu slati radove pisane na jezicima crnogorski, srpski, hrvatski, bosanski, bez prevoda, za ostala govorna područja potreban je prijevod.

Radove potpisane šifrom, slati elektonskom poštom u jednom naimenovanom folderu, na adresu: festivalzaton.selektor@gmail.com

Razrešenje šifre sa podacima /ime i prezime, kontakt telefon, adresu/ slati na mejl adresu: festivalzaton.sifra@gmail.com

Autori imaju pravo slati radove u sve tri kategorije.

Radovi treba da budu otkucani u Wordu, latinicom, Font 12, Times New Roman (obavezno sa oznakama č,ć,š…) na A4 formatu

Radove slati do 15. 04 2024. godine.

Radovi koji ne zadovoljavaju propozicije neće biti uzeti u razmatranje.

Spisak pobjednika po kategorijama i autora koji su stekli pravo za objavljivanje radova u zborniku V Međunarodnog festivala kratke književne forme ZATON 2024. bit će objavljen najkasnije do 01.05 2024 godine.

Proglašenje pobjednika , dodjela nagrada i uručivanje zbornika obaviće se na završnoj svečanosti 22.06 2024. godine u Zatonu.

sinhro.rs
 

Back
Top